Чорноморська міська територіальна громада

Одеська область, Одеський район

Подання декларації про провадження господарської діяльності в умовах воєнного стану


Ідентифікатор послуги: 02414

Повна назва: Подання декларації про провадження господарської діяльності в умовах воєнного стану

Інформація про послугу: У період воєнного стану право на провадження господарської діяльності може набуватися суб’єктами господарювання на підставі подання декларації про провадження господарської діяльності.

Строк: 1 день (робочі)

Вартість: Безоплатне надання

Строк та вартість надання послуги

Звичайне надання

Адміністративний збір: Безоплатне надання / 0 UAH /

Строк надання: 1 день (робочі)

Як отримати і що для цього потрібно

Де отримати
 • Через Єдиний державний вебпортал електронних послуг
 • Центр надання адміністративних послуг

Хто і як може подати заяву:
 • заявник: ; особисто; online: https://diia.gov.ua/services/yedeklaraciya

Хто може звернутися: юридична особа, фізична особа-підприємець

Документи, що необхідно надати для отримання послуги
 • Декларація про провадження господарської діяльності

Умови і випадки надання

У період воєнного стану право на провадження господарської діяльності може набуватися суб’єктами господарювання на підставі безоплатного подання до органів ліцензування, дозвільних органів та суб’єктів надання публічних (електронних публічних) послуг декларації про провадження господарської діяльності, без отримання дозвільних документів (документів дозвільного характеру, ліцензій або інших результатів надання публічних послуг), крім видів господарської діяльності, визначених за переліком згідно з додатком 2 .Органи ліцензування, дозвільні органи та суб’єкти надання публічних (електронних публічних) послуг на своїх офіційних веб-сайтах розміщують переліки поданих декларацій. У переліку поданих декларацій наводиться інформація про суб’єкта господарювання (для юридичної особи – організаційно-правова форма, повне і скорочене найменування (за наявності), для фізичної особи — підприємця — прізвище, власне ім’я, по батькові (за наявності); вид господарської діяльності/частина виду господарської діяльності, який провадиться на підставі поданої декларації; місце провадження діяльності (якщо провадження діяльності обмежується територією відповідної адміністративно-територіальної одиниці).Декларація може бути подана за вибором суб’єкта господарювання незалежно від задекларованого (зареєстрованого) місцезнаходження (місця проживання), місця провадження господарської діяльності або місцезнаходження відповідного об’єкта.Декларація подається:- в електронній формі — через Єдиний державний веб-портал електронних послуг (Портал Дія);- у паперовій формі — через центр надання адміністративних послуг з подальшою передачею органам ліцензування, дозвільним органам та суб’єктам надання публічних (електронних публічних) послуг засобами Порталу Дія. Після внесення інформації до Порталу Дія декларація повертається заявнику.До введення в експлуатацію системи подання декларацій через Портал Дія суб’єкти господарювання подають декларації до Міністерства економіки, яке забезпечує їх передачу до відповідних органів ліцензування, дозвільних органів та суб’єктів надання публічних (електронних публічних) послуг (крім суб’єктів господарювання, що здійснюють охоронну діяльність і подають декларації до Міністерства внутрішніх справ).Зазначена декларація повинна містити відомості про суб’єкта господарювання:1. для юридичної особи — організаційно-правова форма, повне і скорочене найменування (за наявності), ідентифікаційний код згідно з ЄДРПОУ та місцезнаходження, контактний номер телефону, адреса електронної пошти, прізвище, власне ім’я, по батькові (за наявності) керівника юридичної особи або його уповноваженого представника;для фізичної особи — підприємця — прізвище, власне ім’я, по батькові (за наявності), реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія (за наявності), номер паспорта громадянина України (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідному контролюючому органу і мають відмітку в паспорті громадянина України) та місце проживання, контактний номер телефону, адреса електронної пошти;2. Відомості про фактичну адресу (адреси) провадження господарської діяльності;
3. Назва виду господарської діяльності/частини виду господарської діяльності, який провадиться суб’єктом господарювання, або інформація щодо змін, які вносяться до дозвільного документа;
4. Назва дозвільного документа (назви дозвільних документів) на заміну якого (яких) подана декларація або до якого (яких) декларацією вносяться зміни;5. Відмітка про те, що суб’єкт господарювання ознайомлений з вимогами законодавства, якими встановлено вичерпний перелік вимог до провадження господарської діяльності, що підлягає ліцензуванню, отриманню документа дозвільного характеру, іншого результату надання публічної послуги, на заміну якого подана декларація, та зобов’язується їх виконувати;
Строки дії діючих строкових ліцензій та документів дозвільного характеру автоматично продовжуються на період воєнного стану та три місяці з дня його припинення чи скасування.Подання такої декларації не застосується до видів господарської діяльності, встановлених переліком згідно з додатком 2 до постанови Кабінету Міністрів України від 18 березня 2022 р. № 314, зокрема у сфері використання ядерної енергії; поводження з небезпечними відходами; оцінка впливу на довкілля; виробництво та ремонт вогнепальної зброї; виконання будівельних та підготовчих робіт; у галузі телебачення і радіомовлення; діяльність на ринку азартних ігор; зовнішньоекономічна діяльність; діяльність із ввезення видавничої продукції; користування радіочастотним ресурсом; користування номерним ресурсом та інші.Суб’єкти господарювання, які набули право на провадження господарської діяльності на підставі декларації, у разі відсутності відповідних дозвільних документів (документи дозвільного характеру, ліцензії та/або інші результати надання публічних послуг), невідкладно, але не пізніше трьох місяця після припинення чи скасування воєнного стану звертаються до відповідних органів ліцензування, дозвільних органів та суб’єктів надання публічних (електронних публічних) послуг і отримують відповідні дозвільні документи в порядку, строки та на умовах, передбачених законодавством, без зупинення (припинення) їх діяльності.


Результати та способи отримання результату
 • Подання декларації про провадження господарської діяльності
 • Набуття право на провадження господарської діяльності
 • Строк та вартість надання послуги

  Звичайне надання

  Адміністративний збір: Безоплатне надання / 0 UAH /

  Строк надання: 1 день (робочі)

  Куди звернутися, якщо відмовлено у наданні послуги?

  Підстави для відмови у наданні послуги:

  • Законом не встановлені

  Скаргу може подавати: оскаржувач, представник оскаржувача

  Нормативна база

  Нормативні документи, що регулюють надання послуги:

  • Указ Президента від 24.02.2022 №64/2022 "Про введення воєнного стану в Україні"
  • Постанова КМУ від 18.03.2022 №314 "Деякі питання забезпечення провадження господарської діяльності в умовах воєнного стану" весь