Чорноморська міська територіальна громада

Одеська область, Одеський район

Прийняття рішення про переведення дачних і садових будинків у жилі будинки


Ідентифікатор послуги: 01279

Повна назва: Прийняття рішення про переведення дачних і садових будинків у жилі будинки

Інформація про послугу: Громадяни відповідно до закону мають право на переведення дачних і садових будинків, що відповідають державним будівельним нормам, у жилі будинки. Рішення про переведення дачних і садових будинків у жилі будинки приймається відповідними органами місцевого самоврядування.

Строк: У місячний строк

Вартість: Безоплатне надання

Строк та вартість надання послуги

Звичайне надання

Адміністративний збір: Безоплатне надання / 0 UAH /

Строк надання: У місячний строк

Як отримати і що для цього потрібно

Де отримати
 • Виконавчі органи сільських, селищних, міських рад
 • Центр надання адміністративних послуг відповідно до місця проживання

Хто і як може подати заяву:
 • заявник: письмово; поштою (рекомендованим листом), особисто
 • представник заявника: письмово; поштою (рекомендованим листом), особисто

Хто може звернутися: фізична особа

Документи, що необхідно надати для отримання послуги
 • Заява про переведення дачного (садового) будинку у жилий будинок
 • Копія документа, що підтверджує право власності на дачний чи садовий будинок, засвідчена в установленому порядку (крім випадку, коли право власності на такий будинок зареєстровано в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно)
 • Письмова згода співвласників (за наявності) на переведення такого будинку в жилий
 • Звіт про проведення технічного огляду дачного чи садового будинку з висновком про його відповідність державним будівельним нормам, підписаний виконавцем окремих видів робіт (послуг), пов’язаних із створенням об’єктів архітектури, створений виключно з використанням Реєстру будівельної діяльності у формі електронного документа з присвоєнням реєстраційного номера

Умови і випадки надання

Для переведення дачного чи садового будинку у жилий будинок громадянин, який є його власником, або уповноважена ним особа подає заяву до виконавчого органу сільської (селищної, міської) ради, а у разі, коли в сільській раді виконавчий орган не утворено, - сільському голові заяву у паперовій формі особисто (у тому числічерез центри надання адміністративних послуг) чи надсилаєрекомендованим листом з описом вкладення або в електронній формі черезелектронний кабінет користувача Єдиної державної електронної системи усфері будівництва або іншу державну інформаційну систему, інтегровану зелектронним кабінетом власника.За результатами розгляду заяви та доданих до неї документів уповноважений орган протягом місяця з дня їх надходження приймає рішення про переведення дачного чи садового будинку у жилий будинок або про відмову в такому переведенні.Рішення створюється виключно з використанням Реєстру будівельноїдіяльності у формі електронного документа з присвоєнням реєстраційногономера та накладенням кваліфікованого електронного підпису керівникауповноваженого органу.У разі подання заяви пропереведення дачного або садового будинку у жилий будинок через центрнадання адміністративних послуг рішення про переведення дачних ісадових будинків, що відповідають державним будівельним нормам, ужилі будинки, видається через зазначені центри.У разі відмови в переведенні дачного чи садового будинку у жилий будинок власник має право повторно подати необхідні документи, після усунення причин, що стали підставою для прийняття такого рішення.


Результати та способи отримання результату
 • Рішення про переведення дачного чи садового будинку у жилий будинок
 • Рішення про відмову у переведенні дачного чи садового будинку у жилий будинок
 • Строк та вартість надання послуги

  Звичайне надання

  Адміністративний збір: Безоплатне надання / 0 UAH /

  Строк надання: У місячний строк

  Куди звернутися, якщо відмовлено у наданні послуги?

  Підстави для відмови у наданні послуги:

  • Виявлення недостовірних даних в документах
  • Встановлення відсутності у дачному чи садовому будинку діючої протягом року системи опалення для забезпечення експлуатації будинку та/або її невідповідність державним будівельним нормам, що встановлюють вимоги до опалення, вентиляції та кондиціонування
  • Встановлення наявності у дачному чи садовому будинку деформацій, що можуть призвести до втрати несучої здатності конструкцій та руйнування будинку, за оцінкою механічного опору та стійкості несучих конструкцій
  • Неподання документів, зазначених у пункті 3 Порядку переведення дачних і садових будинків, що відповідають державним будівельним нормам, у жилі будинки

  Скаргу може подавати: оскаржувач, представник оскаржувача

  Нормативна база

  Нормативні документи, що регулюють надання послуги:

  • Кодекс Житловий кодекс стаття 8
  • Постанова КМУ від 29.04.2015 №321 "Про затвердження Порядку переведення дачних і садових будинків, що відповідають державним будівельним нормам, у жилі будинки"