Чорноморська міська територіальна громада

Одеська область, Одеський район

Взяття на облік громадян, які потребують надання житлового приміщення з фондів житла для тимчасового проживання


Ідентифікатор послуги: 01471

Повна назва: Взяття на облік громадян, які потребують надання житлового приміщення з фондів житла для тимчасового проживання

Інформація про послугу: Для взяття на облік громадян, які потребують надання житлового приміщення з фондів житла для тимчасового проживання, до виконавчого органу сільської, селищної, міської ради, Київської і Севастопольської міськдержадміністрації подається заява з підписами всіх повнолітніх членів сім’ї та необхідні документи.

Строк: 10 днів (робочі)

Вартість: Безоплатне надання

Інформаційні та технологічні картки послуг, інші додаткові файли

Строк та вартість надання послуги

Звичайне надання

Адміністративний збір: Безоплатне надання / 0 UAH /

Строк надання: 10 днів (робочі)

Як отримати і що для цього потрібно

Де отримати
 • Районні, районні у містах Києві та Севастополі державні адміністрації
 • Виконавчі органи сільських, селищних, міських рад
 • Центр надання адміністративних послуг відповідно до місця проживання

Хто і як може подати заяву:
 • представник заявника: письмово; поштою (рекомендованим листом), особисто
 • заявник: письмово; поштою (рекомендованим листом), особисто

Хто може звернутися: фізична особа

Документи, що необхідно надати для отримання послуги
 • Заява з підписами всіх повнолітніх членів сім’ї
 • Копії документів, що посвідчують особу заявника
 • Довідки про дохід заявника та всіх членів його сім’ї
 • Довідка бюро технічної інвентаризації про відсутність у громадянина іншого житла для проживання за місцем отримання житла з фонду житла для тимчасового проживання, а у разі прибуття громадянина з іншого регіону (крім внутрішньо переміщених осіб) - зазначена довідка з попереднього місця проживання
 • Копії документів про підтвердження набуття першочергового права на забезпечення житловим приміщенням з фондів житла для тимчасового проживання (сім’ї з неповнолітніми дітьми, вагітні жінки, особи, які втратили працездатність, та особи пенсійного віку)
 • Копії документів, виданих органами державної реєстрації актів цивільного стану або судом, що підтверджують сімейні, родинні відносини заявника та всіх членів його сім’ї (свідоцтво про народження, свідоцтво про державну реєстрацію шлюбу, посвідчення опікуна або піклувальника), або довідка про склад сім’ї
 • Біженці крім документів, додатково, подають довідки, видані органом міграційної служби за місцем проживання біженця: про реєстрацію за місцем проживання біженця; про відсутність житла у пункті тимчасового розміщення біженців чи відсутність такого пункту
 • Внутрішньо переміщені особи за умови наявності у них житла, непридатного для подальшого проживання, яке розташоване на території України (крім тимчасово окупованої території України та/або населених пунктів, на території яких органи державної влади тимчасово не здійснюють свої повноваження, населених пунктів, що розташовані на лінії зіткнення), надають довідку про визнання жилого будинку (жилого приміщення) таким, що не відповідає санітарним і технічним вимогам, яка видається місцевим органом виконавчої влади або виконавчим органом місцевого самоврядування за місцем розташування такого житла
 • Громадяни, які вимушені залишити житлове приміщення внаслідок його аварійного стану, стихійного лиха або з інших підстав, що загрожують стану та безпеці відповідного житлового приміщення, крім документів, додатково подають довідку, видану місцевим органом виконавчої влади або виконавчим органом місцевого самоврядування за попереднім місцем проживання, про непридатність наявного у них житла для подальшого проживання
 • Громадяни, які втратили житло внаслідок звернення стягнення на житлові приміщення, що були придбані ними за рахунок кредиту (позики) банку чи іншої особи, повернення якого забезпечено іпотекою відповідного приміщення, додатково подають: рішення кредитора про звернення стягнення на передане в іпотеку житлове приміщення та письмову вимогу кредитора або нового власника цього житлового приміщення щодо його звільнення - у разі добровільного виселення; витяг з рішення суду щодо примусового виселення з житлового приміщення - у разі примусового виселення

Умови і випадки надання

Житлові приміщення з фондів житла для тимчасовогопроживання надаються за рішеннями виконавчих органів сільських,селищних, міських рад, Київської і Севастопольськоїміськдержадміністрацій:- громадянам, які втратили житло внаслідок звернення стягненняна житлові приміщення, що були придбані ними за рахунок кредиту(позики) банку чи іншої особи, повернення якого забезпеченеіпотекою відповідного приміщення;- біженцям, які набули цього статусу відповідно до ЗаконуУкраїни "Про біженців", внутрішньо переміщеним особамта громадянам, які вимушені залишити житлові приміщення внаслідокйого аварійного стану, стихійного лиха або з інших підстав, якізагрожують життю та здоров’ю особи або стану та безпецівідповідного приміщення.Житлові приміщення з фондів житла для тимчасового проживаннянадаються громадянам у розмірі не менш як 6 кв. метрів на однуособу.Житлові приміщення з фондів житла для тимчасовогопроживання надаються громадянам на строк до одного року зможливістю продовження цього строку у разі неспроможності їхнабути альтернативне місце проживання.Для взяття на облік громадян, які потребують надання
житлового приміщення з фондів житла для тимчасового проживання, довиконавчого органу сільської, селищної, міської ради, Київської і
Севастопольської міськдержадміністрації подається заява зпідписами всіх повнолітніх членів сім’ї та відповідний перелік документів через центр надання адміністративних послуг.


Результати та способи отримання результату
 • Взяття на облік громадян, які потребують надання житлового приміщення
 • Відмова у взятті на облік громадян, які потребують надання житлового приміщення
 • Строк та вартість надання послуги

  Звичайне надання

  Адміністративний збір: Безоплатне надання / 0 UAH /

  Строк надання: 10 днів (робочі)

  Куди звернутися, якщо відмовлено у наданні послуги?

  Підстави для відмови у наданні послуги:

  • Подання не у повному обсязі встановленого переліку документів
  • Відсутність підстав для отримання житлових приміщень з фондів житла для тимчасового проживання або документів, передбачених Порядком.

  Скаргу може подавати: оскаржувач, представник оскаржувача

  Нормативна база

  Нормативні документи, що регулюють надання послуги:

  • Кодекс "Житловий кодекс" ст. 132-1 і 132-2
  • Постанова КМУ від 31.03.2004 №422 "Про затвердження Порядку формування фондів житла для тимчасового проживання та Порядку надання і користування житловими приміщеннями з фондів житла для тимчасового проживання" Весь нормативний документ