Чорноморська міська територіальна громада

Одеська область, Одеський район

Взяття громадян на соціальний квартирний облік


Ідентифікатор послуги: 00256

Повна назва: Взяття громадян на соціальний квартирний облік

Інформація про послугу: Житлове приміщення з житлового фонду соціального призначення надається громадянинові та членам його сім'ї, що перебувають разом з ним на соціальному квартирному обліку безоплатно за рішенням органу місцевого самоврядування, за умови підтвердження особою підстав для отримання такого житла. Документи подаються до органу місцевого самоврядування за місцем проживання/перебування заявника. Якщо зазначеним органом утворено центр надання адміністративних послуг, документи подаються виключно через такий центр.

Строк: 30 днів (робочі)

Вартість: Безоплатне надання

Інформаційні та технологічні картки послуг, інші додаткові файли

Строк та вартість надання послуги

Звичайне надання

Адміністративний збір: Безоплатне надання / 0 UAH /

Строк надання: 30 днів (робочі)

Як отримати і що для цього потрібно

Де отримати
 • Районні, районні у містах Києві та Севастополі державні адміністрації
 • Виконавчі органи сільських, селищних, міських рад
 • Центр надання адміністративних послуг відповідно до місця проживання

Хто і як може подати заяву:
 • представник заявника: письмово; особисто
 • заявник: письмово; особисто

Хто може звернутися: фізична особа

Документи, що необхідно надати для отримання послуги
 • Заява про взяття громадянина на облік
 • Довідки про реєстрацію місця проживання громадянина, який подає заяву, та всіх членів його сім’ї, зареєстрованих у квартирі (будинку), житловому приміщенні в гуртожитку, кімнаті у комунальній квартирі, які проживають разом з ним і бажають стати на облік разом з ним
 • Копії документів, що посвідчують особу громадянина та членів його сім'ї
 • Копія документа, що засвідчує реєстрацію особи у Державному реєстрі фізичних осіб - платників податків (картка платника податків) громадянина, який подає заяву, та всіх членів його сім’ї, які проживають разом з ним
 • Копії документів, виданих органами державної реєстрації актів цивільного стану або судом, що підтверджують родинні відносини між членами сім’ї (свідоцтва про народження, свідоцтва про шлюб, свідоцтва про розірвання шлюбу, рішення суду про розірвання шлюбу, яке набрало законної сили, витяг з Державного реєстру актів цивільного стану громадян), з пред’явленням оригіналів
 • Копії документів, що підтверджують право громадянина та членів його сім'ї на надання пільг під час взяття на облік
 • Довідка про доходи громадянина та членів його сім'ї
 • Відомості про вартість майна, що перебуває у власності громадянина, який подає заяву, та членів його сім’ї на момент взяття на соціальний квартирний облік
 • Довідка про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи (для внутрішньо переміщеної особи)
 • Довідка про прийняття на обслуговування в заклад для бездомних осіб
 • Копія акта обстеження технічного стану житлового приміщення (будинку, квартири)
 • До заяви про взяття на облік дитини-сироти, дитини, позбавленої батьківського піклування, особи з їх числа, крім зазначених документів, додаються: копії документів, що підтверджують статус дитини-сироти, дитини, позбавленої батьківського піклування, особи з їх числа; довідка про те, що дитина-сирота, дитина, позбавлена батьківського піклування, особа з їх числа не перебуває на обліку за місцем її проживання

Умови і випадки надання

Взяття громадян на соціальний квартирний облік здійснюється за рішенням органу місцевого самоврядування за місцем проживання громадян, які мають право на отримання квартир, садибних (одноквартирних) житлових будинків з житлового фонду соціального призначення, після набуття ними повної цивільної дієздатності відповідно до закону.Документи подаються до органу місцевого самоврядування за місцем проживання/перебування заявника. Якщо зазначеним органом утворено центр надання адміністративних послуг, документи подаються виключно через такий центр. Документи можуть подаватися через центр надання адміністративних послуг, утворений райдержадміністрацією, на основі узгодженого рішення органу місцевого самоврядування та зазначеної адміністрації.Житлове приміщення з житлового фонду соціального призначення безоплатно надається громадянинові та членам його сім'ї, що перебувають разом з ним на соціальному квартирному обліку, за рішенням органу місцевого самоврядування, який веде облік, у порядку черговості (позачергово, першочергово або в порядку загальної черги) за умови підтвердження громадянином підстав для отримання такого житла.Відомості про вартість майна, що перебуває у власності громадянина, який подає заяву, та членів його сім’ї не подаються щодо вартості майнових прав чи прав власності на нерухоме майно, розміщене на тимчасово окупованих територіях у Донецькій та Луганській областях, Автономній Республіці Крим і м. Севастополі, в населених пунктах, на території яких органи державної влади тимчасово не здійснюють свої повноваження, та населених пунктах, розташованих на лінії зіткнення (розмежування), а також на майно, яке зруйноване або стало непридатним для проживання внаслідок проведення антитерористичної операції та здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації, розташоване в інших регіонах, ніж тимчасово окуповані території у Донецькій та Луганській областях, Автономній Республіці Крим і м. Севастополі, населених пунктах, на території яких органи державної влади тимчасово не здійснюють свої повноваження, та населених пунктах, розташованих на лінії зіткнення (розмежування).Довідки про реєстрацію місця проживання громадянина, який подає заяву, та всіх членів його сім’ї потрібно подавати усім, за винятком внутрішньо переміщених осіб, які замість зазначеної довідки подають довідку про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи, передбаченої Порядком оформлення і видачі довідки про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 1 жовтня 2014 р. № 509, та бездомних осіб, які замість зазначеної довідки подають довідку про прийняття на обслуговування в заклад для бездомних осіб.Копія документа, що засвідчує реєстрацію особи у Державному реєстрі (картка платника податків), не подається у випадку, коли через свої релігійні переконання особи відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідному контролюючому органу і мають відмітку в паспорті.До заяви додаються копії документів, виданих органами державної реєстрації актів цивільного стану або судом, що підтверджують родинні відносини між членами сім’ї (свідоцтва про народження, свідоцтва про шлюб, свідоцтва про розірвання шлюбу, рішення суду про розірвання шлюбу, яке набрало законної сили, витяг з Державного реєстру актів цивільного стану громадян), з пред’явленням оригіналів.До заяви також за наявності додається акт обстеження технічного стану житлового приміщення (будинку, квартири), який складається комісією, утвореною районною, районною у місті держадміністрацією, військово-цивільною адміністрацією, виконавчим органом сільської, селищної, міської, районної у місті (у разі утворення) ради, виконавчим органом ради об’єднаної територіальної громади, за формою згідно з додатком до Порядку надання щомісячної адресної допомоги внутрішньо переміщеним особам для покриття витрат на проживання, в тому числі на оплату житлово-комунальних послуг, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 1 жовтня 2014 р. № 505.


Результати та способи отримання результату
 • Рішення про взяття громадянина на облік
 • Повідомлення про відмову у взятті на соціальний квартирний облік
 • Строк та вартість надання послуги

  Звичайне надання

  Адміністративний збір: Безоплатне надання / 0 UAH /

  Строк надання: 30 днів (робочі)

  Куди звернутися, якщо відмовлено у наданні послуги?

  Підстави для відмови у наданні послуги:

  • Подання документів, що не підтверджують можливість визнання у встановленому порядку громадянина таким, що потребує надання соціального житла
  • Подання документів, які містять недостовірні відомості, що встановлено відповідним органом місцевого самоврядування
  • Подання документів у неповному обсязі
  • Подання документів, які містять виправлення

  Скаргу може подавати: оскаржувач, представник оскаржувача

  Нормативна база

  Нормативні документи, що регулюють надання послуги:

  • Закон України "Про житловий фонд соціального призначення" статті 10, 16, 20 і 22
  • Постанова КМУ від 02.09.2020 №776 "Про внесення змін до порядків, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 23 липня 2008 р. № 682"
  • Постанова КМУ від 23.07.2008 №682 "Деякі питання реалізації Закону України "Про житловий фонд соціального призначення"" Порядок взяття громадян на соціальний квартирний облік, їх перебування на такому обліку та зняття з нього