Чорноморська міська територіальна громада

Одеська область, Одеський район

Прийняття рішення про надання грошової допомоги постраждалим від надзвичайних ситуацій


Ідентифікатор послуги: 01747

Повна назва: Прийняття рішення про надання грошової допомоги постраждалим від надзвичайних ситуацій

Інформація про послугу: Постраждалі, житло яких пошкоджено внаслідок надзвичайної ситуації або проведення робіт з ліквідації її наслідків, та які відмовилися від евакуації, відселення та залишилися на попередньому місці проживання та/або в межах відповідного населеного пункту, мають право на отримання грошової допомоги. Для цього потрібно звернутись до одного із суб'єктів надання послуги за місцем проживання/перебування з необхідним пакетом документів.

Строк: Грошова допомога виплачується постраждалим з дня прийняття рішення про її надання.: У місячний строк; Приймається рішення щодо надання постраждалим грошової допомоги з дня подання відповідних документів: 5 днів (календарні)

Вартість: Грошова допомога виплачується постраждалим з дня прийняття рішення про її надання.: Безоплатне надання; Приймається рішення щодо надання постраждалим грошової допомоги з дня подання відповідних документів: Безоплатне надання

Інформаційні та технологічні картки послуг, інші додаткові файли

Строк та вартість надання послуги

Грошова допомога виплачується постраждалим з дня прийняття рішення про її надання.

Адміністративний збір: Безоплатне надання / 0 UAH /

Строк надання: У місячний строк

Приймається рішення щодо надання постраждалим грошової допомоги з дня подання відповідних документів

Адміністративний збір: Безоплатне надання / 0 UAH /

Строк надання: 5 днів (календарні)

Як отримати і що для цього потрібно

Де отримати
 • Рада міністрів Автономної Республіки Крим
 • Районні, районні у містах Києві та Севастополі державні адміністрації
 • Донецька обласна військово-цивільна адміністрація
 • Луганська обласна військово-цивільна адміністрація
 • Районні військово-цивільні адміністрації Донецької області
 • Районні військово-цивільні адміністрації Луганської області

Хто і як може подати заяву:
 • заявник: письмово; поштою (рекомендованим листом), особисто

Хто може звернутися: фізична особа

Документи, що необхідно надати для отримання послуги
 • Заява
 • Довідка про визнання особи постраждалою внаслідок надзвичайної ситуації
 • Копія документа, що посвідчує особу та підтверджує громадянство України, або документа, що посвідчує особу та підтверджує її спеціальний статус
 • Копія одного з передбачених Податковим кодексом України документа з даними про реєстраційний номер облікової картки платника податків (крім випадків, коли постраждалим є іноземець, особа без громадянства або особа, яка через свої релігійні переконання в установленому порядку відмовилася від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податку та повідомила про це відповідному контролюючому органу і має відмітку в паспорті громадянина України) (крім іноземців та осіб без громадянства)

Умови і випадки надання

Постраждалими визнаються громадяни України, іноземці та особи без громадянства, житлові будинки (квартири), яких пошкоджено/зруйновано внаслідок надзвичайної ситуації або проведення робіт з ліквідації її наслідків.Грошова допомога надається постраждалим, житло яких пошкоджено внаслідок надзвичайної ситуації або проведення робіт з ліквідації її наслідків та які відмовилися від евакуації, відселення та залишилися на попередньому місці проживання та/або в межах відповідного населеного пункту.Органи місцевого самоврядування складають і затверджують списки постраждалих та видають довідки про встановлення статусу особи, яка постраждала від надзвичайної ситуації, за наявності паспорта громадянина України або іншого документа, що посвідчує особу.Рішення про надання постраждалим грошової допомоги та її розмір приймає Рада міністрів Автономної Республіки Крим, місцеві органи виконавчої влади. Зазначена грошова допомога є одноразовою.Для отримання грошової допомоги постраждалі подають на розгляд Ради міністрів Автономної Республіки Крим, місцевих органів виконавчої влади необхідні документи, визначені у переліку.Відповідні органи в п’ятиденний строк з дня подання відповідних документів, а також за результатами обстеження житлових будинків (квартир), пошкоджених внаслідок надзвичайної ситуації або проведення робіт з ліквідації її наслідків, приймають рішення щодо надання постраждалим грошової допомоги, що оформляється протоколом, та повідомляють про це постраждалим.У разі надання постраждалими недостовірної інформації про встановлення статусу особи, яка постраждала від надзвичайної ситуації, розмір завданої матеріальної шкоди Рада міністрів Автономної Республіки Крим, місцеві органи виконавчої влади можуть прийняти рішення про відмову в наданні грошової допомоги. У разі незгоди постраждалий може оскаржити зазначене рішення в суді.Розмір грошової допомоги постраждалим становить від 3 до 15 прожиткових мінімумів для працездатних осіб. Під час визначення розміру грошової допомоги враховується розмір завданої матеріальної шкоди, страхових виплат, інших видів допомоги.Грошова допомога надається постраждалим, які є власниками (співвласниками), наймачами житлового будинку (квартири), в місячний строк з дня прийняття рішення про її надання. Грошова допомога співвласникам надається пропорційно площі житлового будинку (квартири), що належить кожному з них. Виплата здійснюється через Укрпошту або банківський рахунок постраждалого.Після отримання грошової допомоги постраждалі втрачають право на отримання пільг і компенсацій, передбачених у частині другій статті 89 Кодексу цивільного захисту України.


Результати та способи отримання результату
 • Рішення щодо надання постраждалим грошової допомоги
 • Рішення про відмову в наданні грошової допомоги
 • Строк та вартість надання послуги

  Грошова допомога виплачується постраждалим з дня прийняття рішення про її надання.

  Адміністративний збір: Безоплатне надання / 0 UAH /

  Строк надання: У місячний строк

  Приймається рішення щодо надання постраждалим грошової допомоги з дня подання відповідних документів

  Адміністративний збір: Безоплатне надання / 0 UAH /

  Строк надання: 5 днів (календарні)

  Куди звернутися, якщо відмовлено у наданні послуги?

  Підстави для відмови у наданні послуги:

  • Надання постраждалим недостовірної інформації про встановлення статусу особи, яка постраждала від надзвичайної ситуації, розмір завданої матеріальної шкоди

  Скаргу може подавати: оскаржувач, представник оскаржувача

  Нормативна база

  Нормативні документи, що регулюють надання послуги:

  • Кодекс Цивільного захисту України ч.3 ст 89
  • Постанова КМУ від 02.09.2020 №767 "Питання виплати грошової компенсації постраждалим, житлові будинки (квартири) яких зруйновано внаслідок надзвичайної ситуації воєнного характеру, спричиненої збройною агресією Російської Федерації"