Чорноморська міська територіальна громада

Одеська область, Одеський район

Видача направлення до реабілітаційних установ особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, дітям віком до трьох років, які належать до групи ризику щодо отримання інвалідності


Ідентифікатор послуги: 00168

Повна назва: Видача направлення до реабілітаційних установ особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, дітям віком до трьох років, які належать до групи ризику щодо отримання інвалідності

Інформація про послугу: Право на отримання направлення (путівки) до реабілітаційних установ мають особи з інвалідністю та/або діти з інвалідністю, та/або діти віком до трьох років, які належать до групи ризику щодо отримання інвалідності (з метою попередження інвалідності). Для отримання такого направлення потрібно звернутись до органу соціального захисту населення з відповідним пакетом документів.

Строк: 13 днів (робочі)

Вартість: Безоплатне надання

Інформаційні та технологічні картки послуг, інші додаткові файли

Строк та вартість надання послуги

Звичайне надання

Адміністративний збір: Безоплатне надання / 0 UAH /

Строк надання: 13 днів (робочі)

Як отримати і що для цього потрібно

Де отримати
 • Виконавчі органи сільських, селищних, міських рад

Хто і як може подати заяву:
 • представник заявника: письмово; поштою (рекомендованим листом), особисто
 • заявник: письмово; поштою (рекомендованим листом), особисто

Хто може звернутися: фізична особа

Документи, що необхідно надати для отримання послуги
 • Заява про надання послуг із комплексної реабілітації (абілітації)
 • Індивідуальна програма реабілітації, видана медико-соціальною експертною комісією, лікарсько-консультативною комісією лікувально-профілактичного закладу (для дітей з інвалідністю)
 • Висновок лікарсько-консультативної комісії лікувально-профілактичного закладу (для дітей віком до трьох років (включно), які належать до групи ризику щодо отримання інвалідності) з рекомендаціями щодо проходження комплексної реабілітації (абілітації) в установі
 • Паспорт громадянина України, свідоцтво про народження (для дітей з інвалідністю, дітей віком до трьох років (включно), які належать до групи ризику щодо отримання інвалідності) або інший документ, що посвідчує особу
 • Документ, що засвідчує реєстрацію фізичних осіб у Державному реєстрі фізичних осіб - платників податків
 • Документ про освіту (для отримувачів, які потребують професійної реабілітації)
 • Виписка з медичної карти амбулаторного (стаціонарного) хворого (форма № 027/о)
 • Довідка про взяття на облік внутрішньо переміщених осіб (для отримувачів, які є внутрішньо переміщеними особами)

Умови і випадки надання

Заяви про надання послуг із комплексної реабілітації (абілітації) з необхідними документами приймаються від отримувачів або їх законних представників структурними підрозділами з питань соціального захисту населення районної, районної у мм. Києві та Севастополі держадміністрації, виконавчого органу міської (міст республіканського та обласного значення), районної у місті (у разі її утворення) ради, крім мм. Києва та Севастополя за місцем їх реєстрації (далі - місцевий орган).Заяви з необхідними документами для отримання послуг із комплексної реабілітації (абілітації) також приймаються уповноваженими посадовими особами виконавчого органу сільської, селищної, міської ради відповідної територіальної громади та посадовими особами центру надання адміністративних послуг, які передають їх протягом трьох робочих днів з дати їх надходження місцевому органу.Місцевий орган протягом п’яти робочих днів:інформує отримувача або його законного представника про прийняте рішення щодо направлення на комплексну реабілітацію (абілітацію);вносить до централізованого банку даних з проблем інвалідності інформацію про направлення отримувача на комплексну реабілітацію (абілітацію);надсилає установі повідомлення про направлення отримувача на комплексну реабілітацію (абілітацію) з відміткою про внесення інформації про отримувача до централізованого банку даних з проблем інвалідності та копії необхідних документів.Після отримання від місцевого органу необхідних документів, установа реєструє їх у відповідному журналі та протягом п’яти робочих днів розглядає такі документи і надсилає місцевому органові та отримувачу або його законному представникові рішення про надання послуг із комплексної реабілітації (абілітації) із зазначенням дати початку курсу реабілітації.Після зарахування отримувача на комплексну реабілітацію (абілітацію) на підставі його індивідуальної програми реабілітації або висновку лікарсько-консультативної комісії лікувально-профілактичного закладу (для дітей віком до трьох років, які належать до групи ризику щодо отримання інвалідності) в установі складається індивідуальний план комплексної реабілітації (абілітації).


Результати та способи отримання результату
 • Прийняття рішення про направлення отримувача на комплексну реабілітацію (абілітацію) / прийняття рішення про відмову направлення отримувача на комплексну реабілітацію (абілітацію).
 • Строк та вартість надання послуги

  Звичайне надання

  Адміністративний збір: Безоплатне надання / 0 UAH /

  Строк надання: 13 днів (робочі)

  Куди звернутися, якщо відмовлено у наданні послуги?

  Підстави для відмови у наданні послуги:

  • Документи подані не в повному обсязі

  Скаргу може подавати: оскаржувач, представник оскаржувача

  Нормативна база

  Нормативні документи, що регулюють надання послуги:

  • Закон України "Про реабілітацію осіб з інвалідністю в Україні" за текстом
  • Постанова КМУ від 31.01.2007 №80 "Про затвердження Порядку надання окремим категоріям осіб послуг із комплексної реабілітації (абілітації)" за текстом
  • Наказ ЦОВВ від 27.09.2018 №1423 "Про затвердження форм документів щодо направлення окремих категорій осіб на комплексну реабілітацію (абілітацію)" за текстом