Чорноморська міська територіальна громада

Одеська область, Одеський район

Реєстрація місця проживання


Ідентифікатор послуги: 00034

Повна назва: Реєстрація місця проживання

Інформація про послугу: Особа, яка знялася з реєстрації в одному місці проживання, має 30 календарних днів на те, щоб зареєструватися в іншому. Реєстарацію місця проживання можливо здійснити за адресою житла будь-якої форми власності звернувшись до органу реєстрації або через центр надання адміністративних послуг.

Строк: У разі звернення особи протягом встановленого Законом строку адміністративний збір становить 1,5 відсотка прожиткового мінімуму, встановленого для працездатних осіб на 1 січня календарного року: 1 день (робочі); У разі звернення особи з порушенням встановленого Законом строку адміністративний збір становить 2,5 відсотка прожиткового мінімуму, встановленого для працездатних осіб на 1 січня календарного року: 1 день (робочі)

Вартість: У разі звернення особи протягом встановленого Законом строку адміністративний збір становить 1,5 відсотка прожиткового мінімуму, встановленого для працездатних осіб на 1 січня календарного року: 40.26 UAH; У разі звернення особи з порушенням встановленого Законом строку адміністративний збір становить 2,5 відсотка прожиткового мінімуму, встановленого для працездатних осіб на 1 січня календарного року: 67.1 UAH

Строк та вартість надання послуги

У разі звернення особи протягом встановленого Законом строку адміністративний збір становить 1,5 відсотка прожиткового мінімуму, встановленого для працездатних осіб на 1 січня календарного року

Адміністративний збір: 40.26 UAH / 40.26 UAH /

Строк надання: 1 день (робочі)

У разі звернення особи з порушенням встановленого Законом строку адміністративний збір становить 2,5 відсотка прожиткового мінімуму, встановленого для працездатних осіб на 1 січня календарного року

Адміністративний збір: 67.1 UAH / 67.1 UAH /

Строк надання: 1 день (робочі)

Як отримати і що для цього потрібно

Де отримати
 • Виконавчі органи сільських, селищних, міських рад
 • Центр надання адміністративних послуг

Хто і як може подати заяву:
 • заявник: письмово; особисто
 • представник заявника: письмово; особисто

Хто може звернутися: фізична особа

Документи, що необхідно надати для отримання послуги
 • Заява на реєстрацію місця проживання
 • 2 Паспортний документ особи 3 Свідоцтво про народження (для дітей віком до 14 років), крім іноземців та осіб без громадянства, або документ про реєстрацію народження, виданий компетентним органом іноземної держави і легалізований у встановленому порядку, якщо інше не передбачено міжнародним договором України, згода на обов’язковість якого надана Верховною Радою України 4 Довідка про реєстрацію особи громадянином України (у разі здійснення вперше реєстрації місця проживання дитини віком до 14 років, у свідоцтві про народження якої зазначено, що батьки або один із батьків є іноземцем чи особою без громадянства) 5 Документи, що підтверджують право на проживання в житлі, адреса якого реєструється для проживання (свідоцтво про право власності, ордер, договір оренди (найму, піднайму), договір найму житла у гуртожитку (для студентів), рішення суду, яке набрало законної сили, про надання особі права на вселення до житлового приміщення, визнання за особою права користування житловим приміщенням або права власності на нього, права на реєстрацію місця проживання або інші підтверджуючі документи). У разі відсутності зазначених документів реєстрація місця проживання (перебування) особи здійснюється за згодою власника (співвласників) житла, наймача та членів його сім’ї, уповноваженої особи житла (зазначені документи та згода не вимагаються під час реєстрації місця проживання (перебування) малолітніх та неповнолітніх дітей за адресою задекларованого/зареєстрованого місця проживання (перебування) батьків або законних представників (представників), або одного з них. 6 Відомості або документ, що підтверджує сплату адміністративного збору 7 Військово-обліковий документ (для громадян України, які підлягають взяттю на військовий облік або перебувають на військовому обліку) 8 Документ, що посвідчує особу законного представника (представника) 9 Документ, що підтверджує повноваження особи як представника, крім випадків, коли заява подається законним представником малолітньої дитини

Умови і випадки надання

Громадянин України, а також іноземець чи особа без громадянства, які постійно або тимчасово проживають в Україні, зобов’язані протягом 30 календарних днів після зняття з реєстрації місця проживання та прибуття до нового місця проживання зареєструвати своє місце проживання.
Реєстрація місця проживання за заявою особи може бути здійснена одночасно із зняттям з попереднього місця проживання.Реєстрація місця проживання особи здійснюється за заявою такої особи, поданою в паперовій формі до органу реєстрації або через центр надання адміністративних послуг, за адресою житла будь-якої форми власності.Реєстрація місця проживання особи, зміна її місця проживання може бути здійснена за зверненням її законного представника або представника, що діє на підставі довіреності, посвідченої у встановленому законом порядку.Документами, що підтверджують право на проживання в житлі є: ордер, свідоцтво про право власності, договір найму (піднайму, оренди), рішення суду, яке набрало законної сили, про надання особі права на вселення до житлового приміщення, визнання за особою права користування житловим приміщенням або права власності на нього, права на реєстрацію місця проживання або інші документи. У разі відсутності зазначених документів реєстрація місця проживання особи здійснюється за згодою власника/співвласників житла, наймача та членів його сім’ї.


Результати та способи отримання результату
 • Внесення до реєстру територіальної громади відомостей про зареєстроване місце проживання особи
 • Строк та вартість надання послуги

  У разі звернення особи протягом встановленого Законом строку адміністративний збір становить 1,5 відсотка прожиткового мінімуму, встановленого для працездатних осіб на 1 січня календарного року

  Адміністративний збір: 40.26 UAH / 40.26 UAH /

  Строк надання: 1 день (робочі)

  У разі звернення особи з порушенням встановленого Законом строку адміністративний збір становить 2,5 відсотка прожиткового мінімуму, встановленого для працездатних осіб на 1 січня календарного року

  Адміністративний збір: 67.1 UAH / 67.1 UAH /

  Строк надання: 1 день (робочі)

  Куди звернутися, якщо відмовлено у наданні послуги?

  Підстави для відмови у наданні послуги:

  • 1. У Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно містяться відомості про обтяження щодо житла, яке особа декларує або реєструє як місце проживання. 2. Відомості Державного реєстру речових прав на нерухоме майно не відповідають відомостям у поданих особою документах або даних. 3. Особа подала документи або відомості не в повному обсязі. 4. У поданих особою документах або відомостях містяться недостовірні відомості або подані документи є недійсними, або строк дії паспортного документа іноземця чи особи без громадянства, які на законних підставах проживають на території України, закінчився. 5. За реєстрацією місця проживання особи звернулася дитина віком до 14 років або особа, не уповноважена на подання документів. 6. Житлу, в якому особа реєструє своє місце проживання не присвоєна адреса у встановленому порядку. 7. За адресою житла, в якому особа реєструє своє місце проживання, наявний об’єкт нерухомого майна, який не належить до житла. 8. Відомості реєстру територіальної громади щодо зареєстрованого місця проживання батьків або інших законних представників дитини віком до 14 років не відповідають відомостям, наведеним у заяві, поданій стосовно цієї дитини. 9. Дані реєстру територіальної громади щодо зареєстрованого місця проживання батьків або інших законних представників дитини віком від 14 до 18 років не відповідають відомостям, наведеним у заяві, поданій цією дитиною.

  Скаргу може подавати: оскаржувач, представник оскаржувача

  Нормативна база

  Нормативні документи, що регулюють надання послуги:

  • Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні" ст. 37-1
  • Закон України "Про надання публічних (електронних публічних) послуг щодо декларування та реєстрації місця проживання в Україні" ст. 9
  • Постанова КМУ від 24.12.2019 №1113 "Про запровадження експериментального проекту щодо спрощення процесу перевірки факту оплати адміністративних та інших послуг з використанням програмного продукту “check"
  • Постанова КМУ від 07.02.2022 №265 "Порядок декларування та реєстрації місця проживання (перебування)"