Чорноморська міська територіальна громада

Одеська область, Одеський район

Прийняття рішення щодо надання соціальних послуг


Ідентифікатор послуги: 00139

Повна назва: Прийняття рішення щодо надання соціальних послуг

Інформація про послугу: Особи, які перебувають у складній життєвій ситуації у зв’язку з безробіттям і зареєстровані в державній службі зайнятості як такі, що шукають роботу, особи похилого віку, які мають інвалідність, хворобу і не здатні до самообслуговування, а також особи, які перебувають на обліку внутрішньо переміщені особи, мають право на соціальне обслуговування.

Строк: 10 днів (робочі); Надання послуги внутрішньо переміщеним особам здійснюється невідкладно: 1 день (календарні)

Вартість: Безоплатне надання; Надання послуги внутрішньо переміщеним особам здійснюється невідкладно: Безоплатне надання

Інформаційні та технологічні картки послуг, інші додаткові файли

Строк та вартість надання послуги

Звичайне надання

Адміністративний збір: Безоплатне надання / 0 UAH /

Строк надання: 10 днів (робочі)

Надання послуги внутрішньо переміщеним особам здійснюється невідкладно

Адміністративний збір: Безоплатне надання / 0 UAH /

Строк надання: 1 день (календарні)

Як отримати і що для цього потрібно

Де отримати
 • Структурні підрозділи з питань соціального захисту населення районних, районних у місті Києві та Севастополі держадміністрацій, виконавчі органи міських рад міст обласного значення, сільських селищних, міських рад об'єднаних територіальних громад
 • Виконавчі органи сільських, селищних, міських рад

Хто і як може подати заяву:
 • представник заявника: письмово; електронною поштою, поштою (рекомендованим листом), особисто
 • заявник: письмово; електронною поштою, поштою (рекомендованим листом), особисто

Хто може звернутися: фізична особа

Документи, що необхідно надати для отримання послуги
 • Заява для надання соціальної послуги
 • Акт оцінювання потреб особи/сім’ї у соціальних послугах (за наявності), складений соціальним менеджером/фахівцем із соціальної роботи
 • Копія довідки до акта огляду медико-соціальною експертною комісією за формою, затвердженою МОЗ (для осіб з інвалідністю)
 • Копія довідки про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи (за наявності)
 • Копія довідки про захворювання дитини на тяжке перинатальне ураження нервової системи, тяжку вроджену ваду розвитку, рідкісне орфанне захворювання, онкологічне, онкогематологічне захворювання, дитячий церебральний параліч, тяжкий психічний розлад, цукровий діабет I типу (інсулінозалежний), гостре або хронічне захворювання нирок IV ступеня, про те, що дитина отримала тяжку травму, потребує трансплантації органа, потребує паліативної допомоги, виданої лікарсько-консультативною комісією лікувально-профілактичного закладу (за наявності)
 • Копія документа, що засвідчує реєстрацію у Державному реєстрі фізичних осіб - платників податків, у якому зазначено реєстраційний номер облікової картки платника податків, або копія паспорта громадянина України (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовились від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків, офіційно повідомили про це відповідному контролюючому органові та мають про це відмітку в паспорті)
 • Копія медичного висновку про дитину з інвалідністю віком до 18 років, виданого в установленому МОЗ порядку (для дитини з інвалідністю)
 • Копія паспорта громадянина України опікуна або піклувальника особи, яка потребує надання соціальних послуг (за наявності опікуна або піклувальника)
 • Копія рішення суду або органу опіки та піклування про призначення опікуна або піклувальника особі, яка потребує надання соціальних послуг (за наявності)
 • Копія рішення суду про обмеження цивільної дієздатності або визнання недієздатною особи, яка потребує надання соціальних послуг (для недієздатних осіб та осіб, цивільна дієздатність яких обмежена)
 • Копія індивідуальної програми реабілітації особи з інвалідністю за формою, затвердженою МОЗ (за наявності інвалідності)
 • Висновок про стан здоров"я особи, яка потребує надання соціальних послуг, за формою, затвердженою наказом МОЗ від 09.03.2021 № 407
 • Копія пенсійного посвідчення або посвідчення особи, яка отримує державну соціальну допомогу (за наявності), з пред"явленням оригіналу
 • Декларація про доходи та майновий стан осіб (заповнюється на підставі довідок про доходи кожного члена сім’ї) за формою, затвердженою Мінсоцполітики
 • Копія документа, що підтверджує повноваження представника органу опіки та піклування (якщо подається повідомлення уповноваженої особи органу опіки та піклування (для недієздатних осіб, які не мають законного представника), з пред’явленням оригіналу
 • копія рішення органу опіки та піклування про утворення прийомної сім’ї, дитячого будинку сімейного типу, про влаштування дитини в сім’ю патронатного вихователя (за наявності);
 • Копія свідоцтва про народження дитини віком до 18 років (за потреби)
 • Рішення органу опіки та піклування про надання соціальних послуг (якщо подається повідомлення уповноваженої особи органу опіки та піклування (для недієздатних осіб, які не мають законного представника)
 • Три фотокартки розміром 3 x 4 сантиметри

Умови і випадки надання

Підставою для отримання послуги є перебування осіб/сім'ї у складних життєвих обставинах та які не можуть самостійно подолати негативний вплив обставин, зумовлених такими чинниками:а) похилий вік;б) часткова або повна втрата рухової активності, пам’яті;в) невиліковні хвороби, хвороби, що потребують тривалого лікування;г) психічні та поведінкові розлади, у тому числі внаслідок вживання психоактивних речовин;ґ) інвалідність;д) бездомність;е) безробіття;є) малозабезпеченість особи;ж) поведінкові розлади у дітей через розлучення батьків;з) ухилення батьками або особами, які їх замінюють, від виконання своїх обов’язків із виховання дитини;и) втрата соціальних зв’язків, у тому числі під час перебування в місцях позбавлення волі;і) жорстоке поводження з дитиною;ї) насильство за ознакою статі;й) домашнє насильство;к) потрапляння в ситуацію торгівлі людьми;л) шкода, завдана пожежею, стихійним лихом, катастрофою, бойовими діями, терористичним актом, збройним конфліктом, тимчасовою окупацією.Для отримання соціальних послуг за рахунок бюджетних коштів особа або її законний представник подає органу соціального захисту населення за місцем свого проживання/перебування заяву про надання соціальних послуг, що складається за формою, затвердженою Мінсоцполітики, разом з необхідними документами.У разі відсутності в об’єднаній територіальній громаді органу соціального захисту населення заява про отримання соціальних послуг приймається уповноваженою посадовою особою виконавчого органу сільської, селищної, міської ради об’єднаної територіальної громади або старостинського округу/старостою.Заяви можуть прийматися центром надання адміністративних послуг за місцем проживання/перебування особи, яка потребує соціальних послуг.Якщо особа за станом здоров’я не спроможна самостійно прийняти рішення про необхідність надання їй соціальних послуг, законний представник такої особи зобов’язаний подати заяву, уповноважена особа органу опіки та піклування - повідомлення з рішенням органу опіки та піклування про надання соціальних послуг.


Результати та способи отримання результату
 • Рішення про надання соціальної послуги
 • Рішення про відмову/припинення надання соціальних послуг
 • Строк та вартість надання послуги

  Звичайне надання

  Адміністративний збір: Безоплатне надання / 0 UAH /

  Строк надання: 10 днів (робочі)

  Надання послуги внутрішньо переміщеним особам здійснюється невідкладно

  Адміністративний збір: Безоплатне надання / 0 UAH /

  Строк надання: 1 день (календарні)

  Куди звернутися, якщо відмовлено у наданні послуги?

  Підстави для відмови у наданні послуги:

  • Наявність в особи відповідно до медичного висновку медичних протипоказань, перелік яких затверджується МОЗ (рішення про надання соціальних послуг приймається після усунення таких протипоказань)
  • Ненадання надавачем тих соціальних послуг, яких потребує особа/сім’я
  • Відсутність потреби осіб/сімей, які належать до вразливих категорій населення або перебувають під впливом чинників, що можуть зумовити потрапляння у складні життєві обставини, в соціальних послугах за результатами оцінювання потреб особи/сім’ї

  Скаргу може подавати: оскаржувач, представник оскаржувача

  Нормативна база

  Нормативні документи, що регулюють надання послуги:

  • Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні" за текстом
  • Закон України "Про соціальну адаптацію осіб, які відбувають чи відбули покарання у виді обмеження волі або позбавлення волі на певний строк" за текстом
  • Закон України "Про запобігання та протидію домашньому насильству" за текстом
  • Закон України "Про охорону дитинства" за текстом
  • Закон України "Про соціальні послуги" частина 1 стаття 27
  • Закон України "Про основні засади соціального захисту ветеранів праці та інших громадян похилого віку в Україні" стаття 1
  • Закон України "Про соціальну роботу з сім'ями, дітьми та молоддю" за текстом
  • Закон України "Про зайнятість населення" за текстом
  • Закон України "Про основи соціального захисту бездомних осіб і безпритульних дітей" за текстом
  • Закон України "Про протидію торгівлі людьми" за текстом
  • Постанова КМУ від 26.06.2019 №576 "Про затвердження Порядку надання соціальних послуг особам з інвалідністю та особам похилого віку, які страждають на психічні розлади" за текстом
  • Постанова КМУ від 01.06.2020 №585 "Про забезпечення соціального захисту дітей, які перебувають у складних життєвих обставинах" за текстом
  • Постанова КМУ від 01.06.2020 №587 "Про організацію надання соціальних послуг" за текстом
  • Наказ ЦОВВ від 16.11.2020 №769 Наказ Мінсоцполітики "Про затвердження форм документів, необхідних для надання соціальних послуг" за текстом
  • Наказ ЦОВВ від 13.07.2018 №1005 Наказ Мінсоцполітики "Про затвердження форм обліку соціальної роботи з сім’ями/особами, які перебувають у складних життєвих обставинах" за текстом