Чорноморська міська територіальна громада

Одеська область, Одеський район

Оформлення і видача паспорта громадянина України з безконтактним електронним носієм у разі обміну паспорта громадянина України зразка 1994 року (у формі книжечки) у зв’язку: зі зміною інформації, внесеної до паспорта (прізвища, імені, по батькові, дати народження, місця народження); виявлення помилки в інформації, внесеної до паспорта; непридатності паспорта для подальшого використання; якщо особа досягла 25- чи 45-річного віку та не звернулася в установленому законодавством порядку не пізніше як через місяць після досягнення відповідного віку для вклеювання до паспорта громадянина України зразка 1994 року нових фотокарток; у разі обміну паспорта громадянина України зразка 1994 року на паспорт громадянина України з безконтактним електронним носієм (за бажанням)


Ідентифікатор послуги: 00277

Повна назва: Оформлення і видача паспорта громадянина України з безконтактним електронним носієм у разі обміну паспорта громадянина України зразка 1994 року (у формі книжечки) у зв’язку: зі зміною інформації, внесеної до паспорта (прізвища, імені, по батькові, дати народження, місця народження); виявлення помилки в інформації, внесеної до паспорта; непридатності паспорта для подальшого використання; якщо особа досягла 25- чи 45-річного віку та не звернулася в установленому законодавством порядку не пізніше як через місяць після досягнення відповідного віку для вклеювання до паспорта громадянина України зразка 1994 року нових фотокарток; у разі обміну паспорта громадянина України зразка 1994 року на паспорт громадянина України з безконтактним електронним носієм (за бажанням)

Інформація про послугу: У разі зміни інформації, внесеної до паспорта (прізвища, імені, по батькові, дати народження, місця народження), виявлення помилки в інформації, внесеної до паспорта, непридатності паспорта для подальшого використання, якщо особа досягла 25- чи 45-річного віку та не звернулася в установленому законодавством порядку не пізніше як через місяць після досягнення відповідного віку для вклеювання до паспорта громадянина України зразка 1994 року нових фотокарток, або у разі обміну паспорта громадянина України зразка 1994 року на паспорт громадянина України з безконтактним електронним носієм потрібно звернутись до суб'єкта надання адміністративної послуги для оформлення нового паспорта громадянина України.

Строк: 20 днів (робочі); Термінове надання: 10 днів (робочі)

Вартість: 450.0 UAH; Державне мито (сплачується тільки у разі обміну у зв’язку з непридатністю паспорта для подальшого використання): 34.0 UAH (2 Неоподатковувані мінімуми доходів громадян); Термінове надання: 820.0 UAH

Строк та вартість надання послуги

Звичайне надання

Адміністративний збір: 450.0 UAH / 450 UAH /

Строк надання: 20 днів (робочі)

Державне мито (сплачується тільки у разі обміну у зв’язку з непридатністю паспорта для подальшого використання)

Адміністративний збір: 34.0 UAH (2 Неоподатковувані мінімуми доходів громадян) / 2 UAH /

Строк надання:

Термінове надання

Адміністративний збір: 820.0 UAH / 820 UAH /

Строк надання: 10 днів (робочі)

Як отримати і що для цього потрібно

Де отримати
 • Територіальні органи Державної міграційної служби України
 • Державне підприємство "Документ"
 • Центр надання адміністративних послуг

Хто і як може подати заяву:
 • представник заявника: письмово; особисто
 • заявник: письмово; особисто

Хто може звернутися: фізична особа

Документи, що необхідно надати для отримання послуги
 • Заява- анкета
 • Паспорт, що підлягає обміну
 • Документи, що підтверджують обставини, у зв’язку з якими паспорт підлягає обміну
 • Документи, що підтверджують сплату адміністративного збору, державного мита (у разі обміну у зв’язку з непридатності паспорта для подальшого використання)
 • Посвідчення про взяття на облік бездомної особи (для бездомної особи)
 • Довідка про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи (для внутрішньо переміщеної особи)
 • Довідка про присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника податків з Державного реєстру фізичних осіб — платників податків (РНОКПП) або повідомлення про відмову від його прийняття (для осіб, які через свої релігійні переконання відмовилися від прийняття зазначеного номера)
 • Довідка про реєстрацію місця проживання особи або довідка про зняте місце проживання (за наявності)
 • Свідоцтва про народження дітей (за наявності)
 • Документ, що підтверджує реєстрацію/розірвання шлюбу (за наявності)
 • Документи, що підтверджують зміну прізвища, імені або по батькові (за наявності)
 • Одна фотокартка розміром 10 х 15 сантиметрів для внесення відцифрованого образу обличчя особи шляхом сканування із застосуванням засобів Реєстру (для особи, яка не може пересуватися самостійно у зв’язку з тривалим розладом здоров’я)
 • Письмова заява (довільної форми) (у разі необхідності написання прізвища або / та ім’я латинськими літерами відповідно до написання у раніше виданих на ім’я особи документах)
 • Документ, що підтверджує повноваження особи як законного представника/уповноваженої особи адміністрації установи виконання покарань або закладу МОЗ закритого типу (у разі подання заяви-анкети законним представником)
 • Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань (у разі викрадення посвідчення на території України)

Умови і випадки надання

Настання обставин (подій), у зв’язку з якими паспорт підлягає обміну, а саме:- зі зміною інформації, внесеної до паспорта (прізвища, імені, по батькові, дати народження, місця народження);- виявлення помилки в інформації, внесеної до паспорта;- непридатності паспорта для подальшого використання;- якщо особа досягла 25- чи 45-річного віку та не звернулася в установленому законодавством порядку не пізніше як через місяць після досягнення відповідного віку для вклеювання до паспорта громадянина України зразка 1994 року нових фотокарток;- у разі обміну паспорта громадянина України зразка 1994 року на паспорт громадянина України з безконтактним електронним носієм (за бажанням).Громадянин України з метою подання документів та заяви-анкети для оформлення паспорта у зв’язку з обміном паспорта зразка 1994 року (у формі книжечки) звертається особисто відповідно до зареєстрованого місця проживання до працівника:- територіального підрозділу ДМС;- центру надання адміністративних послуг/державного підприємства, що належить до сфери управління ДМС, або його відокремленого підрозділу – за умови наявності обладнання для прийому заяв-анкет засобами Єдиного державного демографічного Реєстру.Якщо особа визнана судом обмежено дієздатною або недієздатною, документи та заява-анкета подаються одним із її законних представників (одним із батьків (усиновлювачів), опікунів, піклувальників або інших законних представників).Якщо місце проживання такої особи не зареєстровано, документи та заява-анкета подаються до територіального підрозділу ДМС/центру надання адміністративних послуг/державного підприємства, що належить до сфери управління ДМС, або його відокремленого підрозділу за місцем фактичного проживання в Україні, або за останнім зареєстрованим місцем проживання.Внутрішньо переміщена особа подає документи та заяву-анкету до територіального підрозділу ДМС/центру надання адміністративних послуг/державного підприємства, що належить до сфери управління ДМС, або його відокремленого підрозділу за місцем проживання, що підтверджується довідкою про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи.Для отримання паспорта особа або її законний представник/уповноважена особа (у разі подання заяви-анкети законним представником/уповноваженою особою) звертається особисто до територіального підрозділу ДМС, який прийняв документи для його оформлення.

У разі отримання паспорта законним представником/уповноваженою особою подається документ, що посвідчує їх особу та підтверджує громадянство.У разі подання заяви-анкети через центр надання адміністративних послуг / державне підприємство, що належить до сфери управління ДМС, або його відокремлений підрозділ особі / законному представнику особі рекомендується надати будь-які документ(и) або їх копії з фотозображенням та письмове пояснення в довільній формі для проходження процедури встановлення особи.У разі прийняття рішення про відмову в оформленні чи видачі паспорта за результатами розгляду заяви-анкети та поданих документів заявнику надається письмова відповідь з обґрунтуванням причин відмови.У разі подання заяви-анкети через центр надання адміністративних послуг/державне підприємство, що належить до сфери управління ДМС, або його відокремлений підрозділ територіальний підрозділ ДМС надсилає письмове повідомлення про прийняте рішення до відповідного суб’єкта для подальшого вручення заявнику.


Результати та способи отримання результату
 • Видача паспорта громадянина України
 • Відмова в оформленні та видачі паспорта громадянина України
 • Строк та вартість надання послуги

  Звичайне надання

  Адміністративний збір: 450.0 UAH / 450 UAH /

  Строк надання: 20 днів (робочі)

  Державне мито (сплачується тільки у разі обміну у зв’язку з непридатністю паспорта для подальшого використання)

  Адміністративний збір: 34.0 UAH (2 Неоподатковувані мінімуми доходів громадян) / 2 UAH /

  Строк надання:

  Термінове надання

  Адміністративний збір: 820.0 UAH / 820 UAH /

  Строк надання: 10 днів (робочі)

  Куди звернутися, якщо відмовлено у наданні послуги?

  Підстави для відмови у наданні послуги:

  • Особа вже отримала паспорт (у тому числі паспорт зразка 1994 року), який є дійсним на день звернення
  • Подання до суб’єкта адміністративної послуги неповного пакета документів
  • Дані, отримані з баз даних Реєстру, картотек, не підтверджують надану заявником інформацію
  • Особа подала не в повному обсязі документи та інформацію, необхідні для оформлення і видачі паспорта
  • Особа не є громадянином України
  • За видачею паспорта звернувся законний представник, який не має документально підтверджених повноважень на отримання паспорта

  Скаргу може подавати: оскаржувач, представник оскаржувача

  Нормативна база

  Нормативні документи, що регулюють надання послуги:

  • Закон України "Про свободу пересування та вільний вибір місця проживання в Україні" ст. 6, 7
  • Закон України "Про тимчасові заходи на період проведення антитерористичної операції" ст. 9-3
  • Закон України "Про Єдиний державний демографічний реєстр та документи, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус" ст. 13-21
  • Закон України "Про громадянство України" ст. 5
  • Постанова ВРУ від 26.06.1992 №2503-XII "Про затвердження положень про паспорт громадянина України та про паспорт громадянина України для виїзду за кордон"
  • Постанова КМУ від 21.01.1993 №7-93 "Про державне мито"
  • Постанова КМУ від 25.03.2015 №302 "Про затвердження зразка бланка, технічного опису та Порядку оформлення, видачі, обміну, пересилання, вилучення, повернення державі, визнання недійсним та знищення паспорта громадянина України"
  • Постанова КМУ від 02.11.2016 №770 "Деякі питання надання адміністративних послуг у сфері міграції"
  • Постанова КМУ від 24.12.2019 №1113 "Про запровадження експериментального проекту щодо спрощення процесу перевірки факту оплати адміністративних та інших послуг з використанням програмного продукту “check”"
  • Постанова КМУ від 26.11.2014 №669 "Про затвердження Порядку отримання, вилучення з Єдиного державного демографічного реєстру та знищення відцифрованих відбитків пальців рук особи"
  • Наказ ЦОВВ від 18.10.2019 №875 "Про затвердження Вимог до відцифрованого образу обличчя особи, фотокарток, що подаються для оформлення або обміну документів, що посвідчують особу, підтверджують громадянство України чи спеціальний статус особи, та фотографічного зображення на них"
  • Наказ ЦОВВ від 16.08.2016 №816 "Про затвердження Порядку провадження за заявами про оформлення документів для виїзду громадян України за кордон на постійне проживання"
  • Наказ ЦОВВ від 26.11.2014 №1279 "Про затвердження зразка заяви-анкети для внесення інформації до Єдиного державного демографічного реєстру"
  • Наказ ЦОВВ від 16.08.2012 №715 "Про затвердження зразків документів, які подаються для встановлення належності до громадянства України, прийняття до громадянства України, оформлення набуття громадянства України, припинення громадянства України, скасування рішень про оформлення набуття громадянства України, та журналів обліку"