Чорноморська міська територіальна громада

Одеська область, Одеський район

Оформлення і видача паспорта громадянина України з безконтактним електронним носієм у зв’язку з втратою/викраденням паспорта громадянина України зразка 1994 року (у формі книжечки)


Ідентифікатор послуги: 00287

Повна назва: Оформлення і видача паспорта громадянина України з безконтактним електронним носієм у зв’язку з втратою/викраденням паспорта громадянина України зразка 1994 року (у формі книжечки)

Інформація про послугу: Якщо паспорт громадянина України зразка 1994 року втрачено або викрадено, необхідно звернутись за отриманням нового паспорта. Для цього потрібно подати необхідний пакет документів до територіального органу/територіального підрозділу ДМС/центру надання адміністративних послуг/державного підприємства, що належить до сфери управління ДМС, або його відокремленого підрозділу, який прийняв документи для його оформлення.

Строк: 20 днів (робочі); Термінове надання: 10 днів (робочі)

Вартість: 450.0 UAH; Державне мито (крім оформлення паспорта замість викраденого): 34.0 UAH (2 Неоподатковувані мінімуми доходів громадян); Термінове надання: 820.0 UAH

Строк та вартість надання послуги

Звичайне надання

Адміністративний збір: 450.0 UAH / 450 UAH /

Строк надання: 20 днів (робочі)

Державне мито (крім оформлення паспорта замість викраденого)

Адміністративний збір: 34.0 UAH (2 Неоподатковувані мінімуми доходів громадян) / 2 UAH /

Строк надання:

Термінове надання

Адміністративний збір: 820.0 UAH / 820 UAH /

Строк надання: 10 днів (робочі)

Як отримати і що для цього потрібно

Де отримати
 • Територіальні органи Державної міграційної служби України
 • Державне підприємство "Документ"
 • Центр надання адміністративних послуг

Хто і як може подати заяву:
 • представник заявника: письмово; особисто
 • заявник: письмово; особисто

Хто може звернутися: фізична особа

Документи, що необхідно надати для отримання послуги
 • Заява- анкета
 • Письмова заява про втрату або викрадення паспорта зразка 1994 року
 • Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань (у разі викрадення паспорта)
 • Документи, що підтверджують сплату адміністративного збору, державного мита (у разі втрати паспорта) або роздрукована квитанція з програмного продукту «cheсk» або інформацію (реквізити платежу) про сплату збору в будь-якій формі
 • Посвідчення про взяття на облік бездомних осіб, видане відповідним центром обліку бездомних осіб (для бездомних осіб)
 • Довідка про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи (для внутрішньо переміщеної особи)
 • Рішення суду про встановлення особи (для осіб, яких не було встановлено за результатами проведення процедури встановлення особи)
 • Довідка про присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника податків з Державного реєстру фізичних осіб — платників податків (РНОКПП) або повідомлення про відмову від його прийняття (для осіб, які через свої релігійні переконання відмовилися від прийняття зазначеного номера)
 • Довідка про реєстрацію місця проживання особи або довідка про зняте місце проживання (за наявності)
 • Свідоцтва про народження дітей (за наявності)
 • Документ, що підтверджує реєстрацію/розірвання шлюбу (за наявності)
 • Документи, що підтверджують зміну прізвища, імені або по батькові (за наявності)
 • Одна фотокартка розміром 10 х 15 сантиметрів для внесення відцифрованого образу обличчя особи шляхом сканування із застосуванням засобів Реєстру (для особи, яка не може пересуватися самостійно у зв’язку з тривалим розладом здоров’я)

Умови і випадки надання

Підставою для отримання адміністративної послуги є втрата/викрадення паспорта громадянина України зразка 1994 року (у формі книжечки).Громадянин України, який втратив паспорт громадянина України зразка 1994 року (у формі книжечки) з метою подання документів та заяви-анкети для оформлення паспорта звертається особисто відповідно до зареєстрованого місця проживання до працівника:-територіального підрозділу ДМС;-центру надання адміністративних послуг/державного підприємства, що належить до сфери управління ДМС, або його відокремленого підрозділу – за умови наявності обладнання для прийому заяв-анкет засобами Єдиного державного демографічного Реєстру.Заява-анкета оформлюється за зразком, затвердженим наказом Міністерства внутрішніх справ від 26.11.2014 №1279.Письмова заява про втрату або викрадення паспорта зразка 1994 року подається за формою, наведеною у додатку 8 до наказу МВС № 320 від 13.04.2012.Якщо особа визнана судом обмежено дієздатною або недієздатною, документи та заява-анкета подаються одним із її законних представників (одним із батьків (усиновлювачів), опікунів, піклувальників або інших законних представників).Якщо місце проживання такої особи не зареєстровано, документи та заява-анкета подаються до територіального підрозділу ДМС/центру надання адміністративних послуг/державного підприємства, що належить до сфери управління ДМС, або його відокремленого підрозділу за місцем фактичного проживання в Україні, або за останнім зареєстрованим місцем проживання.Внутрішньо переміщена особа подає документи та заяву-анкету до територіального підрозділу ДМС/центру надання адміністративних послуг/державного підприємства, що належить до сфери управління ДМС, або його відокремленого підрозділу за місцем проживання, що підтверджується довідкою про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи.Особа, місце проживання якої зареєстроване на тимчасово окупованій території України АРКрим або м. Севастополь подає документи та заяву-анкету до будь якого працюючого територіального підрозділу ДМС/центру надання адміністративних послуг/державного підприємства, що належить до сфери управління ДМС, або його відокремленого підрозділу за місцем звернення.Особа, місце проживання якої зареєстроване на тимчасово окупованій території України у Донецькій або Луганській областях подає документи та заяву-анкету до будь якого працюючого територіального підрозділу ДМС/центру надання адміністративних послуг/державного підприємства, що належить до сфери управління ДМС, або його відокремленого підрозділу у Донецькій або Луганській області відповідно.Бездомна особа подає заяву-анкету та документи до територіального підрозділу ДМС/центру надання адміністративних послуг/державного підприємства, що належить до сфери управління ДМС, або його відокремленого підрозділу за місцем майбутньої реєстрації її місця проживання.
Якщо особа відбуває покарання в установах виконання покарань або перебуває на тривалому стаціонарному лікуванні в закладах МОЗ закритого типу, документи подаються через уповноважену особу адміністрації відповідної установи чи закладу до територіального підрозділу ДМС за місцем розташування адміністрації відповідної установи або закладу.Для подання документів особою, яка у зв’язку з тривалим розладом здоров’я не може пересуватися самостійно, за зверненням такої особи або її законного представника, оформленим у письмовій формі, здійснюється виїзд працівника територіального підрозділу ДМС за місцем проживання особи або за місцем перебування особи у закладі охорони здоров’я.За необхідності написання прізвища або/та ім’я латинськими літерами відповідно до написання у раніше виданих на ім’я особи документах, подається письмова заява (довільної форми) та документ, що підтверджує зазначений факт, а саме:- паспорт громадянина України, паспорт громадянина України для виїзду за кордон, проїзний документ дитини;- документ, що підтверджує факт народження, зміни імені (у тому числі у разі укладення або розірвання шлюбу), виданого компетентним органом іноземної держави та легалізованого в установленому порядку;- раніше видані паспорта на ім’я дитини/батьків (або одного з них)/одного з подружжя, у тому числі в паспортах для виїзду за кордон, виданих іноземними державами, якщо дитина/батьки/один з подружжя є іноземцями.У разі подання документів та заяви-анкети законним представником/уповноваженою особою адміністрації установи виконання покарань або закладу МОЗ закритого типу, додатково подаються документ, що посвідчує особу законного представника/уповноваженої особи та документ, що підтверджує повноваження особи як законного представника (крім випадків, коли законним представником є один із батьків)/уповноваженої особи адміністрації установи виконання покарань або закладу МОЗ закритого типу.У разі подання заяви-анкети через центр надання адміністративних послуг/державне підприємство, що належить до сфери управління ДМС, або його відокремлений підрозділ особа/законний представник інформується про необхідність проходження процедури встановлення особи, якщо за результатами розгляду документів та заяви-анкети заявника не буде ідентифіковано.Для проходження процедури встановлення особі рекомендується надати будь-які документ(и) або їх копії з фотозображенням та письмове пояснення в довільній формі, в якому зазначається інформація про адреси місць проживання, навчання, роботи, установ виконання покарань та інша інформація, відомості про батьків або інших родичів, які будуть залучені до проведення процедури встановлення особи. До письмового звернення додаються документи (копії), що підтверджують вказані факти (за їх наявності).Якщо за результатами проведення зазначеної процедури особу не буде встановлено, приймається рішення про відмову в оформленні паспорта, та особа інформується про необхідність встановлення особи за рішенням суду про встановлення факту, що має юридичне значення, для видачі документів, що посвідчують особу та підтверджують громадянства України.Заявник або його законний представник/уповноважена особа має право повторно звернутися до територіального органу/територіального підрозділу ДМС, уповноваженого суб’єкта в разі зміни або усунення обставин, у зв’язку з якими йому було відмовлено в оформленні чи видачі паспорта.


Результати та способи отримання результату
 • Видача паспорта громадянина України
 • Відмова у видачі чи оформленні паспорта громадянина України
 • Строк та вартість надання послуги

  Звичайне надання

  Адміністративний збір: 450.0 UAH / 450 UAH /

  Строк надання: 20 днів (робочі)

  Державне мито (крім оформлення паспорта замість викраденого)

  Адміністративний збір: 34.0 UAH (2 Неоподатковувані мінімуми доходів громадян) / 2 UAH /

  Строк надання:

  Термінове надання

  Адміністративний збір: 820.0 UAH / 820 UAH /

  Строк надання: 10 днів (робочі)

  Куди звернутися, якщо відмовлено у наданні послуги?

  Підстави для відмови у наданні послуги:

  • Дані, отримані з баз даних Реєстру, картотек, не підтверджують надану заявником інформацію
  • Особа не є громадянином України
  • Особа подала не в повному обсязі документи та інформацію, необхідні для оформлення і видачі паспорта
  • Особа вже отримала паспорт (у тому числі паспорт зразка 1994 року), який є дійсним на день звернення
  • За видачею паспорта звернувся законний представник, який не має документально підтверджених повноважень на отримання паспорта

  Скаргу може подавати: оскаржувач, представник оскаржувача

  Нормативна база

  Нормативні документи, що регулюють надання послуги:

  • Закон України "Про Єдиний державний демографічний реєстр та документи, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус" ст. 13-21
  • Закон України "Про свободу пересування та вільний вибір місця проживання в Україні" ст. 6, 7
  • Закон України "Про громадянство України" ст. 5
  • Постанова ВРУ від 26.06.1992 №2503-XII "Про затвердження положень про паспорт громадянина України та про паспорт громадянина України для виїзду за кордон"
  • Постанова КМУ від 25.03.2015 №302 "Про затвердження зразка бланка, технічного опису та Порядку оформлення, видачі, обміну, пересилання, вилучення, повернення державі, визнання недійсним та знищення паспорта громадянина України"
  • Постанова КМУ від 26.11.2014 №669 "Про затвердження Порядку отримання, вилучення з Єдиного державного демографічного реєстру та знищення відцифрованих відбитків пальців рук особи"
  • Постанова КМУ від 24.12.2019 №1113 "Про запровадження експериментального проекту щодо спрощення процесу перевірки факту оплати адміністративних та інших послуг з використанням програмного продукту “check”"
  • Наказ ЦОВВ від 26.11.2014 №1279 "Про затвердження зразка заяви-анкети для внесення інформації до Єдиного державного демографічного реєстру"
  • Наказ ЦОВВ від 16.08.2012 №715 "Про затвердження зразків документів, які подаються для встановлення належності до громадянства України, прийняття до громадянства України, оформлення набуття громадянства України, припинення громадянства України, скасування рішень про оформлення набуття громадянства України, та журналів обліку"
  • Наказ ЦОВВ від 16.08.2016 №816 "Про затвердження Порядку провадження за заявами про оформлення документів для виїзду громадян України за кордон на постійне проживання"
  • Наказ ЦОВВ від 13.04.2018 №311 "Про затвердження зразків документів, необхідних для вилучення, тимчасового вилучення паспорта громадянина України, паспорта громадянина України для виїзду за кордон"
  • Наказ ЦОВВ від 18.10.2019 №875 "Про затвердження Вимог до відцифрованого образу обличчя особи, фотокарток, що подаються для оформлення або обміну документів, що посвідчують особу, підтверджують громадянство України чи спеціальний статус особи, та фотографічного зображення на них"