Чорноморська міська територіальна громада

Одеська область, Одеський район

Оформлення і видача паспорта громадянина України для виїзду за кордон з безконтактним електронним носієм у зв’язку з обміном у разі: зміни інформації, внесеної до паспорта для виїзду за кордон; виявлення помилки в інформації, внесеній до паспорта для виїзду за кордон; закінчення строку дії паспорта для виїзду за кордон; непридатності паспорта для виїзду за кордон для подальшого використання


Ідентифікатор послуги: 00274

Повна назва: Оформлення і видача паспорта громадянина України для виїзду за кордон з безконтактним електронним носієм у зв’язку з обміном у разі: зміни інформації, внесеної до паспорта для виїзду за кордон; виявлення помилки в інформації, внесеній до паспорта для виїзду за кордон; закінчення строку дії паспорта для виїзду за кордон; непридатності паспорта для виїзду за кордон для подальшого використання

Інформація про послугу: У разі зміни інформації, внесеної до паспорта для виїзду за кордон, виявлення помилки в інформації, внесеній до паспорта для виїзду за кордон, закінчення строку дії паспорта для виїзду за кордон або його непридатності для подальшого використання необхідно звернутись до територіального органу Державної міграційної служби, центру надання адміністративних послуг або державного підприємства, яке належить до сфери управління Державної міграційної служби для обміну паспорта громадянина України для виїзду за кордон з безконтактним електронним носієм.

Строк: Термінове надання: 7 днів (робочі); Термінове надання (за наявності підстав): 3 дні (робочі); 20 днів (робочі)

Вартість: Термінове надання: 1598.0 UAH; Термінове надання (за наявності підстав): 1598.0 UAH; 958.0 UAH

Строк та вартість надання послуги

Термінове надання

Адміністративний збір: 1496.0 UAH / 1496 UAH /

Строк надання: 7 днів (робочі)

Термінове надання (за наявності підстав)

Адміністративний збір: 1496.0 UAH / 1496 UAH /

Строк надання: 3 дні (робочі)

Звичайне надання

Адміністративний збір: 856.0 UAH / 856 UAH /

Строк надання: 20 днів (робочі)

Як отримати і що для цього потрібно

Де отримати
 • Територіальні органи Державної міграційної служби України
 • Державне підприємство "Документ"
 • Центр надання адміністративних послуг

Хто і як може подати заяву:
 • представник заявника: письмово; особисто
 • заявник: письмово; особисто

Хто може звернутися: фізична особа

Документи, що необхідно надати для отримання послуги
 • Заява- анкета
 • Паспорт для виїзду за кордон, що підлягає обміну
 • Документи, що підтверджують обставини, у зв’язку з якими паспорт для виїзду за кордон підлягає обміну
 • Паспорт громадянина України (для особи, яка досягла 14-річного віку та проживає в Україні)
 • Cвідоцтво про народження або документ, що підтверджує факт народження
 • Документи, що підтверджують сплату адміністративного збору або роздрукована квитанція з програмного продукту «cheсk» або інформацію (реквізити платежу) про сплату збору в будь-якій формі*
 • Письмова заява (довільної форми) (у разі оформлення паспорта громадянина України у строк до трьох робочих днів у зв'язку з необхідністю термінового виїзду за кордон, пов'язаною з нагальною потребою в лікуванні від'їжджаючого, від'їздом особи, яка супроводжує тяжкохворого, чи смертю родича, який проживав за кордоном)
 • Заява про повернення паспорта для виїзду за кордон, що підлягає обміну, після його анулювання у зв'язку з наявністю в ньому віз або у випадках, якщо такий паспорт є підставою для отримання/продовження дозвільних документів на проживання в іноземній державі (за бажанням особи)
 • Документи, що посвідчують повноваження опікуна (піклувальника) (для оформлення паспорта для виїзду за кордон дитині-сироті, дитині, позбавленій батьківського піклування, що не досягла 16-річного віку)
 • Довідка про реєстрацію особи громадянином України
 • Документ, що підтверджує повноваження особи як законного представника (у разі подання документів законним представником)
 • Документ, що посвідчує особу законного представника (у разі подання документів законним представником)
 • Одна фотокартка розміром 10 х 15 сантиметрів для внесення відцифрованого образу обличчя особи шляхом сканування із застосуванням засобів Реєстру (для особи, яка не може пересуватися самостійно у зв’язку з тривалим розладом здоров’я)

Умови і випадки надання

Для оформлення паспорта громадянина України для виїзду за кордон особі, яка не досягла 16-річного віку, або особі, яка визнана судом обмежено дієздатною або недієздатною заява-анкета подається одним із батьків (усиновлювачів), опікунів, піклувальників або інших законних представників.Заява-анкета та документи подаються громадянином України, який досяг 16-річного віку особисто, незалежно від місця проживання, до працівника:-територіального підрозділу ДМС;-територіального органу ДМС;-центру надання адміністративних послуг/державного підприємства, що належить до сфери управління ДМС, або його відокремленого підрозділу – за умови наявності обладнання для оформлення заяв-анкет засобами Єдиного державного демографічного Реєстру.Подання документів для оформлення паспорта для виїзду за кордон здійснюється лише до працівника територіального органу або територіального підрозділу ДМС у разі:-виникнення обставин (подій), у зв'язку з якими він підлягає обміну, під час перебування в Україні особи, яка постійно проживає за кордоном;-якщо особа не може пересуватися самостійно у зв'язку із тривалим розладом здоров'я та якщо особа потребує термінового лікування за кордоном, що підтверджується медичним висновком відповідного закладу охорони здоров'я, оформленим в установленому порядку (якщо така особа не отримувала паспорта громадянина України, оформленого із застосуванням засобів Реєстру).У разі, якщо особа не досягла 16-річного віку або якщо особа визнана судом обмежено дієздатною або недієздатною, документи та заява-анкета подаються одним із її законних представників (одним із батьків (усиновлювачів), опікунів, піклувальників або інших законних представників).У разі зміни інформації, внесеної до паспорта для виїзду за кордон, документи для його обміну подаються протягом одного місяця з дати настання таких обставин (подій).Документи для обміну паспорта для виїзду за кордон можуть бути подані до закінчення строку його дії. У такому випадку паспорт для виїзду за кордон після прийому документів повертається особі та здається нею під час отримання нового паспорта для виїзду за кордон.
У разі подання заяви-анкети через центр надання адміністративних послуг/державне підприємство, що належить до сфери управління ДМС, або його відокремлений підрозділ територіальний орган/територіальний підрозділ ДМС надсилає письмове повідомлення про прийняте рішення до відповідного суб’єкта для подальшого вручення заявнику.

Якщо документи для оформлення паспорта подавалися особою, яка не може пересуватися самостійно у зв'язку з тривалим розладом здоров'я та яка потребує термінового лікування за кордоном, працівник територіального органу/ територіального підрозділу ДМС/центру надання адміністративних послуг/державного підприємства, що належить до сфери управління ДМС, або його відокремленого підрозділу, здійснює вручення паспорта для виїзду за кордон такій особі за місцем її проживання або за місцем проходження лікування.У разі оформлення паспорта особі, яка не досягла 14-річного віку до заяви-анкети додається свідоцтво про народження або документ, що підтверджує факт народження, виданий компетентними органами іноземної держави. Якщо батьки або один із батьків такої особи на момент її народження були іноземцями або особами без громадянства, також подається довідка про реєстрацію особи громадянином України (згідно з формою 44, затвердженою наказом МВС № 715 від 16.08.2012).Для оформлення паспорта громадянина України для виїзду за кордон особі, яка не досягла 12-річного віку, або особі, яка не може пересуватися самостійно у зв’язку з тривалим розладом здоров’я та яка потребує термінового лікування за кордоном, що підтверджується медичним висновком закладу охорони здоров’я, оформлений в установленому порядку до заяви-анкети додається також одна фотокартка розміром 10 х 15 сантиметрів для внесення відцифрованого образу обличчя особи шляхом сканування із застосуванням засобів Реєстру. Фотокартка повинна відповідати Вимогам до відцифрованого образу обличчя особи, фотокарток, що подаються для оформлення або обміну документів, що посвідчують особу, підтверджують громадянство України чи спеціальний статус особи, та фотографічного зображення на них, затвердженого наказом МВС від 18.10.2019 № 875.Для підтвердження повноважень опікуна (піклувальника) дитини до заяви анкети додаються оригінал або засвідчена в установленому порядку копія одного з таких документів:1) документа, що посвідчує повноваження директора дитячого закладу (контракту тощо);2) договору про влаштування дитини до прийомної сім'ї;3) договору про організацію діяльності дитячого будинку сімейного типу;4) рішення органів опіки та піклування про встановлення опіки (піклування);5) рішення суду про встановлення опіки (піклування);6) договору про патронат (для оформлення паспорта для виїзду за кордон дитині-сироті, дитині, позбавленій батьківського піклування, що не досягла 16-річного віку).


Результати та способи отримання результату
 • Видача паспорта громадянина України для виїзду за кордон
 • Відмова у оформленні та видачі паспорта громадянина України для виїзду за кордон
 • Строк та вартість надання послуги

  Термінове надання

  Адміністративний збір: 1496.0 UAH / 1496 UAH /

  Строк надання: 7 днів (робочі)

  Термінове надання (за наявності підстав)

  Адміністративний збір: 1496.0 UAH / 1496 UAH /

  Строк надання: 3 дні (робочі)

  Звичайне надання

  Адміністративний збір: 856.0 UAH / 856 UAH /

  Строк надання: 20 днів (робочі)

  Куди звернутися, якщо відмовлено у наданні послуги?

  Підстави для відмови у наданні послуги:

  • Стосовно видачі паспорта для виїзду за кордон звернулася особа, яка не досягла 16-річного віку, або її законні представники не мають документального підтвердження повноважень на отримання паспорта для виїзду за кордон
  • Особа не є громадянином України
  • Невідповідність поданих документів вимогам законодавства
  • Дані, отримані з відомчих інформаційних систем, баз даних Реєстру, картотек, не підтверджують інформацію, надану заявником
  • Подання до суб’єкта надання адміністративної послуги неповного пакета документів
  • Особа вже отримала два паспорти для виїзду за кордон, які є дійсними на день звернення (крім випадків, передбачених пунктом 22 Порядку)
  • У разі надання неправдивої інформації

  Скаргу може подавати: оскаржувач, представник оскаржувача

  Нормативна база

  Нормативні документи, що регулюють надання послуги:

  • Закон України "Про Єдиний державний демографічний реєстр та документи, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус" ст. 13-21
  • Закон України "Про громадянство України" ст. 5
  • Закон України "Про свободу пересування та вільний вибір місця проживання в Україні" ст. 6, 7
  • Постанова КМУ від 07.05.2014 №152 "Про затвердження зразка бланка, технічного опису та Порядку оформлення, видачі, обміну, пересилання, вилучення, повернення державі, знищення паспорта громадянина України для виїзду за кордон, його тимчасового затримання та вилучення"
  • Постанова КМУ від 26.11.2014 №669 "Про затвердження Порядку отримання, вилучення з Єдиного державного демографічного реєстру та знищення відцифрованих відбитків пальців рук особи"
  • Постанова КМУ від 24.12.2019 №1113 "Про запровадження експериментального проекту щодо спрощення процесу перевірки факту оплати адміністративних та інших послуг з використанням програмного продукту “check”"
  • Наказ ЦОВВ від 26.11.2014 №1279 "Про затвердження зразка заяви-анкети для внесення інформації до Єдиного державного демографічного реєстру"
  • Наказ ЦОВВ від 16.08.2012 №715 "Про затвердження зразків документів, які подаються для встановлення належності до громадянства України, прийняття до громадянства України, оформлення набуття громадянства України, припинення громадянства України, скасування рішень про оформлення набуття громадянства України, та журналів обліку"
  • Наказ ЦОВВ від 16.08.2016 №816 "Про затвердження Порядку провадження за заявами про оформлення документів для виїзду громадян України за кордон на постійне проживання"
  • Наказ ЦОВВ від 13.04.2018 №311 "Про затвердження зразків документів, необхідних для вилучення, тимчасового вилучення паспорта громадянина України, паспорта громадянина України для виїзду за кордон, та журналу їх обліку"
  • Наказ ЦОВВ від 18.10.2019 №875 "Про затвердження Вимог до відцифрованого образу обличчя особи, фотокарток, що подаються для оформлення або обміну документів, що посвідчують особу, підтверджують громадянство України чи спеціальний статус особи, та фотографічного зображення на них"