Чорноморська міська територіальна громада

Одеська область, Одеський район

Оформлення та видача у зв’язку із втратою або викраденням посвідки на постійне проживання, її обміну


Ідентифікатор послуги: 00927

Повна назва: Оформлення та видача у зв’язку із втратою або викраденням посвідки на постійне проживання, її обміну

Інформація про послугу: Посвідка на постійне проживання є документом, що посвідчує особу іноземця або особу без громадянства та підтверджує законні підстави для постійного проживання в Україні. У разі виникнення підстав для обміну посвідки особа зобов'язана звернутися до територіального підрозділу або територіального органу Державної міграційної служби України.

Строк: Державне мито: 15 днів (робочі); Вартість адміністративної послуги: 15 днів (робочі); Вартість бланка: 15 днів (робочі); Загальна вартість послуги складається з державного мита, вартості адміністративної послуги та вартості бланку: 15 днів (робочі)

Вартість: Державне мито: 85.0 UAH (5 Неоподатковувані мінімуми доходів громадян); Вартість адміністративної послуги: 496.0 UAH; Вартість бланка: 570.0 UAH; Загальна вартість послуги складається з державного мита, вартості адміністративної послуги та вартості бланку: 1151.0 UAH

Строк та вартість надання послуги

Державне мито

Адміністративний збір: 85.0 UAH (5 Неоподатковувані мінімуми доходів громадян) / 5 UAH /

Строк надання: 15 днів (робочі)

Вартість адміністративної послуги

Адміністративний збір: 496.0 UAH / 496 UAH /

Строк надання: 15 днів (робочі)

Вартість бланка

Адміністративний збір: 570.0 UAH / 570 UAH /

Строк надання: 15 днів (робочі)

Загальна вартість послуги складається з державного мита, вартості адміністративної послуги та вартості бланку

Адміністративний збір: 1151.0 UAH / 1151 UAH /

Строк надання: 15 днів (робочі)

Як отримати і що для цього потрібно

Де отримати
 • Територіальні органи Державної міграційної служби України
 • Територіальний підрозділ ДМС
 • Державне підприємство "Документ"
 • Центр надання адміністративних послуг

Хто і як може подати заяву:
 • заявник: письмово; особисто
 • законний представник: письмово; особисто

Хто може звернутися: фізична особа

Документи, що необхідно надати для отримання послуги
 • Заява-анкета, яка формується із застосуванням засобів Єдиного державного демографічного реєстру
 • Дійсний паспортний документ іноземця (або паспортні документи — у разі, коли іноземець має одночасно громадянство (підданство) кількох держав (множинне громадянство) або документ, що посвідчує особу без громадянства
 • Посвідка, що підлягає обміну (крім випадків втрати та викрадення)
 • Переклад на українську мову сторінки паспортного документа іноземця або документа, що посвідчує особу без громадянства, з особистими даними, засвідчений у встановленому законодавством порядку
 • Документи, що підтверджують обставини чи юридичні факти, відповідно до яких посвідка підлягає обміну
 • Документ, що посвідчує особу законного представника, та документ, що підтверджує повноваження особи як законного представника, у разі подання документів законним представником (оригінали документів після пред’явлення повертаються, копії подаються)
 • Документ, що підтверджує сплату адміністративного збору (оригінал додається), або документ про звільнення від його сплати (оригінал документа після пред'явлення повертається, копія додається)
 • Витяг з реєстру територіальної громади (у разі наявності)
 • Документ, що засвідчує реєстрацію в Державному реєстрі фізичних осіб — платників податків, з даними про реєстраційний номер облікової картки платника податків (у разі наявності)

Умови і випадки надання

Документи для оформлення посвідки (у тому числі замість втраченої або викраденої), її обміну подаються до державного підприємства, що належить до сфери управління ДМС, центру надання адміністративних послуг, територіальних органів/територіальних підрозділів Державної міграційної служби України, за місцем проживання іноземця або особи без громадянства.Видані компетентними органами іноземної держави документи, що подаються для оформлення посвідки (у тому числі замість втраченої або викраденої), її обміну, підлягають легалізації в установленому порядку, якщо інше не передбачено міжнародними договорами України. Такі документи подаються з перекладом на українську мову, засвідченим нотаріально.У разі втрати або викрадення посвідки іноземцю або особі без громадянства замість втраченої або викраденої оформляється та видається нова посвідка в порядку, встановленому для її обміну.У разі втрати або обміну паспортного документа, а так само втрати чи викрадення посвідки іноземець або особа без громадянства чи їх законні представники повинні протягом трьох робочих днів письмово повідомити про це ДМС або територіальному органу/територіальному підрозділу ДМС, а в разі викрадення — також органу Національної поліції.Обмін посвідки здійснюється:- у разі зміни інформації, внесеної до посвідки;- виявлення помилки в інформації, внесеній до посвідки;- закінчення строку дії посвідки;- непридатності посвідки для подальшого використання (посвідка/фотокартка має пошкодження, що не дають змогу візуально ідентифікувати особу, прочитати прізвище, ім’я, дату та місце народження, ким видана посвідка, підпис посадової особи та дату видачі, пошкодження серії та номера, що не дають змогу встановити реквізити посвідки, виправлення, пошкодження, які блокують можливість зчитування, а також внесення змін до інформації безконтактного електронного носія), а також у разі відсутності частини посвідки;- досягнення іноземцем або особою без громадянства 25- або 45-річного віку (у разі, коли іноземець або особа без громадянства документовані посвідкою, що не містить безконтактного електронного носія).У разі виникнення обставин (подій), у зв’язку з якими посвідка підлягає обміну (крім закінчення строку дії), документи для її обміну подаються протягом одного місяця з дати виникнення таких обставин (подій).У разі коли у зв’язку із зміною прізвища та (або) власного імені чи по батькові, встановленням розбіжностей у записах необхідно обміняти паспортний документ іноземця або документ, що посвідчує особу без громадянства, документи для обміну посвідки подаються не пізніше ніж через місяць після отримання нового паспортного документа іноземця або документа, що посвідчує особу без громадянства.У разі закінчення строку дії посвідки документи для її обміну можуть бути подані не пізніше ніж за 15 робочих днів до дати закінчення строку її дії. У такому випадку посвідка, що підлягає обміну, після прийому документів повертається іноземцю або особі без громадянства та здається ними під час отримання нової посвідки.Також до заяви додаються документи, що підтверджують обставини чи юридичні факти, відповідно до яких посвідка підлягає обміну. Зазначені документи подаються крім випадків, передбачених підпунктами 3-5 пункту 7 Порядку формлення, видачі, обміну, скасування, пересилання, вилучення, повернення державі, визнання недійсною та знищення посвідки на постійне проживання, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25.04.2018 № 321, а саме, крім випадків закінчення строку дії посвідки, непридатності посвідки для подальшого використання та досягнення іноземцем або особою без громадянства 25- або 45-річного віку (у разі, коли іноземець або особа без громадянства документовані посвідкою, що не містить безконтактного електронного носія).У разі коли обмін посвідки здійснюється у зв’язку із закінченням строку її дії або оформленням нової посвідки в разі втрати або викрадення, додатково подаються документи, зазначені у підпункті 4 пункту 32, пункту 33 Порядкуоформлення, видачі, обміну, скасування, пересилання, вилучення, повернення державі, визнання недійсною та знищення посвідки на постійне проживання, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 квітня 2018 р. № 321.У разі неможливості подати такі документи у зв’язку з їх втратою або видачею на тимчасово окупованій території України, іноземцем або особою без громадянства додатково подаються документи, які згідно із Законом України “Про імміграцію” підтверджують підстави для отримання дозволу на імміграцію (посвідки на постійне проживання), та їх копії.Замість документів, зазначених у підпунктах 2 і 3 пункту 40 Порядку оформлення, видачі, обміну, скасування, пересилання, вилучення, повернення державі, визнання недійсною та знищення посвідки на постійне проживання, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 квітня 2018 р. № 321, особа, визнана особою без громадянства відповідно до статті 61 Закону України “Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства”, подає копію рішення про визнання особою без громадянства, оформлену в установленому порядку

Іноземець або особа без громадянства можуть подати також інші документи, які підтверджують наявність підстав для отримання посвідки або підтверджують інформацію, зазначену в заяві-анкеті, зокрема, про місце проживання (документи, що підтверджують право власності на житло, договір наймання (піднаймання, оренди) тощо).Копія рішення про відмову в оформленні чи видачі посвідки на постійне проживання із зазначенням причин відмови видається іноземцеві або особі без громадянства під розписку чи не пізніше ніж через п’ять робочих днів з дня його прийняття надсилається рекомендованим листом такій особі.


Результати та способи отримання результату
 • Оформлення посвідки на постійне проживання
 • Відмова в оформленні посвідки на постійне проживання
 • Строк та вартість надання послуги

  Державне мито

  Адміністративний збір: 85.0 UAH (5 Неоподатковувані мінімуми доходів громадян) / 5 UAH /

  Строк надання: 15 днів (робочі)

  Вартість адміністративної послуги

  Адміністративний збір: 496.0 UAH / 496 UAH /

  Строк надання: 15 днів (робочі)

  Вартість бланка

  Адміністративний збір: 570.0 UAH / 570 UAH /

  Строк надання: 15 днів (робочі)

  Загальна вартість послуги складається з державного мита, вартості адміністративної послуги та вартості бланку

  Адміністративний збір: 1151.0 UAH / 1151 UAH /

  Строк надання: 15 днів (робочі)

  Куди звернутися, якщо відмовлено у наданні послуги?

  Підстави для відмови у наданні послуги:

  • Іноземцем або особою без громадянства подано не в повному обсязі або з порушенням строків, визначених пунктами 17-19 Порядку оформлення, видачі, обміну, скасування, пересилання, вилучення, повернення державі, визнання недійсною та знищення посвідки на постійне проживання, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25.04.2018 № 321, документи та інформацію, необхідні для оформлення і видачі посвідки
  • Виявлено факти невиконання іноземцем або особою без громадянства рішення суду чи державних органів, уповноважених накладати адміністративні стягнення, або вони мають інші майнові зобов’язання перед державою, фізичними або юридичними особами, включаючи ті, що пов’язані з попереднім видворенням за межі України” замінити словами “примусовим поверненням чи примусовим видворенням за межі України або реадмісією, у тому числі після закінчення строку заборони подальшого в’їзду в Україну
  • Виявлено факти невиконання особою, зазначеною у пункті 41-1 Порядку оформлення, видачі, обміну, скасування, пересилання, вилучення, повернення державі, визнання недійсною та знищення посвідки на постійне проживання, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25.04.2018 № 321, зобов’язання щодо звернення із заявою про визнання особою без громадянства
  • За видачею посвідки звернувся законний представник, який не має документально підтверджених повноважень для її отримання
  • Встановлено факт подання іноземцем або особою без громадянства завідомо неправдивих відомостей, підроблених документів або встановлено факт скасування наданого їм дозволу на імміграцію
  • Паспортний документ іноземця або документ, що посвідчує особу без громадянства, підроблений, зіпсований або не відповідає встановленому зразку чи належить іншій особі або строк його дії закінчився
  • Отримано від Національної поліції, СБУ, іншого державного органу інформацію про те, що дії іноземця та особи без громадянства загрожують національній безпеці, громадському порядку, здоров’ю, захисту прав і законних інтересів громадян України та інших осіб, що проживають в Україні, чи іноземець або особа без громадянства вчинили злочин проти миру, воєнний злочин або злочин проти людяності, як їх визначено в міжнародному праві, або розшукуються у зв’язку із вчиненням діяння, що відповідно до законів України визнається тяжким злочином
  • Встановлено належність особи до громадянства України
  • Дані, отримані з баз даних Реєстру, картотек, не підтверджують надану іноземцем або особою без громадянства інформацію
  • Іноземець або особа без громадянства перебувають на території України з порушенням встановленого строку перебування або щодо них діє невиконане рішення уповноваженого державного органу про примусове повернення, примусове видворення або заборону в’їзду
  • Іноземець або особа без громадянства мають посвідку чи посвідку на тимчасове проживання (крім випадків обміну посвідки або оформлення посвідки іноземцю або особі без громадянства, які тимчасово проживали на території України на підставі посвідки на тимчасове проживання), посвідчення біженця чи посвідчення особи, якій надано додатковий захист, які є дійсними на день звернення

  Скаргу може подавати: оскаржувач, представник оскаржувача

  Нормативна база

  Нормативні документи, що регулюють надання послуги:

  • Закон України "Про Єдиний державний демографічний реєстр та документи, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус" Стаття 31
  • Закон України "Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства" Пункт 17 частини першої статті 1, стаття 4,5
  • Закон України "Про імміграцію" Стаття 11
  • Постанова КМУ від 01.11.2022 №1232 "Деякі питання надання Державною міграційною службою адміністративних послуг в умовах воєнного стану" Пункт 1, 2
  • Постанова КМУ від 28.04.2018 №321 "Про затвердження зразка, технічного опису бланка та Порядку оформлення, видачі, обміну, скасування, пересилання, вилучення, повернення державі, визнання недійсною та знищення посвідки на постійне проживання" Пункт 1
  • Постанова КМУ від 02.11.2016 №770 "Деякі питання надання адміністративних послуг у сфері міграції" Пункт 1
  • Постанова КМУ від 23.01.1993 №7-93 "Про державне мито" Пп. "ж" п. 6 ст. 3
  • Постанова КМУ від 21.10.2022 №1202 "Деякі питання реалізації актів законодавства у сфері міграції в умовах воєнного стану"
  • Наказ ЦОВВ від 26.11.2014 №1279 "Про затвердження зразка заяви-анкети для внесення інформації до Єдиного державного демографічного реєстру" Пункт 1
  • Наказ ЦОВВ від 18.10.2019 №875 "Про затвердження Вимог до відцифрованого образу обличчя особи, фотокарток, що подаються для оформлення або обміну документів, що посвідчують особу, підтверджують громадянство України чи спеціальний статус особи, та фотографічного зображення на них" Пункт 1