Чорноморська міська територіальна громада

Одеська область, Одеський район

Оформлення та видача у зв'язку із втратою або викраденням посвідки на тимчасове проживання, її обміну


Ідентифікатор послуги: 00930

Повна назва: Оформлення та видача у зв'язку із втратою або викраденням посвідки на тимчасове проживання, її обміну

Інформація про послугу: Посвідка на тимчасове проживання є офіційним документом, який дає право іноземцю або особі без громадянства, яка досягла 16-річного віку, на тимчасове проживання на території держави. У разі виникнення підстав для обміну посвідки, а також втрати або пошкодження документа, особа зобов’язана звернутися до територіального підрозділу/територіального органу Державної міграційної служби України.

Строк: Державне мито: 15 днів (робочі); Оформлення посвідок на тимчасове проживання для працівників та членів їх сімей, які прибули в Україну на підставах і в порядку, встановлених Угодою між Урядом України та Урядом Фінляндської Республіки про реалізацію проєкту «Фінська підтримка реформ української школи», підписання якої ухвалено розпорядженням Кабінету Міністрів України від 28.02.2018 № 144-р: 15 днів (робочі); Оформлення посвідок на тимчасове проживання для відряджених фахівців та членів їхніх сімей, які мешкають разом з ними, які прибули в Україну на підставах і в порядку, встановлених Угодою (у формі обміну нотами) між Урядом України та Урядом Федеративної Республіки Німеччина про створення місцевих бюро Німецького товариства міжнародного співробітництва ҐмбГ (GIZ GmbH) та Кредитної установи для відбудови (KfW), ратифікованою Законом України від 19.12.2019 № 413-IX: 15 днів (робочі); Вартість бланку: 15 днів (робочі); Вартість адміністративної послуги: 15 днів (робочі); Загальна вартість послуги складається з державного мита, вартості адміністративної послуги, адміністративного збору та вартості бланку: 15 днів (робочі)

Вартість: Державне мито: 34.0 UAH (2 Неоподатковувані мінімуми доходів громадян); Оформлення посвідок на тимчасове проживання для працівників та членів їх сімей, які прибули в Україну на підставах і в порядку, встановлених Угодою між Урядом України та Урядом Фінляндської Республіки про реалізацію проєкту «Фінська підтримка реформ української школи», підписання якої ухвалено розпорядженням Кабінету Міністрів України від 28.02.2018 № 144-р: Безоплатне надання; Оформлення посвідок на тимчасове проживання для відряджених фахівців та членів їхніх сімей, які мешкають разом з ними, які прибули в Україну на підставах і в порядку, встановлених Угодою (у формі обміну нотами) між Урядом України та Урядом Федеративної Республіки Німеччина про створення місцевих бюро Німецького товариства міжнародного співробітництва ҐмбГ (GIZ GmbH) та Кредитної установи для відбудови (KfW), ратифікованою Законом України від 19.12.2019 № 413-IX: Безоплатне надання; Вартість бланку: 570.0 UAH; Вартість адміністративної послуги: 452.0 UAH; Загальна вартість послуги складається з державного мита, вартості адміністративної послуги, адміністративного збору та вартості бланку: 1056.0 UAH

Строк та вартість надання послуги

Державне мито

Адміністративний збір: 34.0 UAH (2 Неоподатковувані мінімуми доходів громадян) / 2 UAH /

Строк надання: 15 днів (робочі)

Оформлення посвідок на тимчасове проживання для працівників та членів їх сімей, які прибули в Україну на підставах і в порядку, встановлених Угодою між Урядом України та Урядом Фінляндської Республіки про реалізацію проєкту «Фінська підтримка реформ української школи», підписання якої ухвалено розпорядженням Кабінету Міністрів України від 28.02.2018 № 144-р

Адміністративний збір: Безоплатне надання / 0 UAH /

Строк надання: 15 днів (робочі)

Оформлення посвідок на тимчасове проживання для відряджених фахівців та членів їхніх сімей, які мешкають разом з ними, які прибули в Україну на підставах і в порядку, встановлених Угодою (у формі обміну нотами) між Урядом України та Урядом Федеративної Республіки Німеччина про створення місцевих бюро Німецького товариства міжнародного співробітництва ҐмбГ (GIZ GmbH) та Кредитної установи для відбудови (KfW), ратифікованою Законом України від 19.12.2019 № 413-IX

Адміністративний збір: Безоплатне надання / 0 UAH /

Строк надання: 15 днів (робочі)

Вартість бланку

Адміністративний збір: 570.0 UAH / 570 UAH /

Строк надання: 15 днів (робочі)

Вартість адміністративної послуги

Адміністративний збір: 452.0 UAH / 452 UAH /

Строк надання: 15 днів (робочі)

Загальна вартість послуги складається з державного мита, вартості адміністративної послуги, адміністративного збору та вартості бланку

Адміністративний збір: 1056.0 UAH / 1056 UAH /

Строк надання: 15 днів (робочі)

Як отримати і що для цього потрібно

Де отримати
 • Територіальні органи Державної міграційної служби України
 • Територіальний підрозділ ДМС
 • Державне підприємство "Документ"
 • Центр надання адміністративних послуг

Хто і як може подати заяву:
 • заявник: письмово; особисто
 • законний представник: письмово; особисто

Хто може звернутися: фізична особа

Документи, що необхідно надати для отримання послуги
 • Заява-анкета, яка формується із застосуванням засобів Єдиного державного демографічного реєстру
 • Посвідка, що підлягає обміну (крім випадків втрати та викрадення)
 • Дійсний паспортний документ іноземця (або паспортні документи — у разі, коли іноземець має одночасно громадянство (підданство) кількох держав (множинне громадянство) або документ, що посвідчує особу без громадянства, з візою типу D, якщо інше не передбачено законодавством і міжнародними договорами України
 • Переклад на українську мову сторінки паспортного документа іноземця або документа, що посвідчує особу без громадянства, з особистими даними, засвідчений у встановленому законодавством порядку
 • Документи, що підтверджують обставини чи юридичні факти, відповідно до яких посвідка підлягає обміну
 • Документ, що посвідчує особу законного представника, та документ, що підтверджує повноваження особи як законного представника, у разі подання документів законним представником (оригінали документів після пред’явлення повертаються, копії подаються)
 • Документ, що підтверджує сплату адміністративного збору (оригінал додається), або документ про звільнення від його сплати (оригінал документа після пред'явлення повертається, копія додається)
 • Дійсний поліс медичного страхування на весь строк дії посвідки (оригінал після пред'явлення повертається, копія додається), подається у разі обміну посвідки на тимчасове проживання у зв'язку із закінченням строку дії
 • Документ, що засвідчує реєстрацію в Державному реєстрі фізичних осіб — платників податків, з даними про реєстраційний номер облікової картки платника податків (у разі наявності)
 • Витяг з реєстру територіальної громади (у разі наявності)

Умови і випадки надання

Підставами для одержання цієї адміністративної послуги є, зокрема, втрата або викрадення посвідки, зміна
інформації, внесеної до посвідки, виявлення помилки в інформації, внесеній до посвідки, закінчення строку дії посвідки на тимчасове проживання, непридатність посвідки для подальшого використання (посвідка/фотокартка має пошкодження, що не дають змогу візуально ідентифікувати особу, прочитати прізвище, ім’я, дату та місце народження, ким видана посвідка, підпис посадової особи та дату видачі, пошкодження серії та номера, що не дають змогу встановити реквізити посвідки, виправлення, пошкодження, які блокують можливість зчитування, а також внесення змін до інформації безконтактного електронного носія), а також у разі відсутності частини посвідки
У
разі виникнення обставин (подій), у
зв’язку з якими посвідка підлягає
обміну (крім закінчення строку її дії),
документи для її обміну подаються
протягом одного місяця з дати виникнення
таких обставин (подій).
У
разі коли у зв’язку із зміною прізвища
та (або) власного імені чи по батькові,
встановленням розбіжностей у записах
необхідно обміняти паспортний документ
іноземця або документ, що посвідчує
особу без громадянства, документи для
обміну посвідки подаються не пізніше
ніж через місяць після отримання нового
паспортного документа іноземця або
документа, що посвідчує особу без
громадянства.У разі втрати або обміну паспортного документа, а так само втрати чи викрадення посвідки іноземець або особа без громадянства чи їх законні представники повинні протягом трьох робочих днів письмово повідомити про це ДМС або територіальному органу/територіальному підрозділу ДМС, а в разі викрадення — також органу Національної поліції.

У разі закінчення строку дії посвідки документи для її обміну можуть бути подані не пізніше ніж протягом останнього дня строку її дії.
Якщо до закінчення строку дії посвідки лишилося менш як 15 робочих днів, подання документів для її обміну здійснюється лише до територіального органу/територіального підрозділу ДМС. При цьому територіальним органом/територіальним підрозділом ДМС здійснюється в установленому законодавством порядку продовження строку тимчасового проживання іноземця або особи без громадянства на період, необхідний для розгляду такої заяви.
Посвідка, що підлягає обміну, після приймання документів повертається особі та здається нею під час отримання нової посвідки
У разі коли обмін посвідки здійснюється у зв'язку із закінченням строку її дії, додатково подаються документи, зазначені у пункті 33 Порядку оформлення, видачі, обміну, скасування, пересилання, вилучення, повернення державі, визнання недійсною та знищення посвідки на тимчасове проживання, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 квітня 2018 року № 322.До заяви додаються документи, що підтверджують обставини чи юридичні факти, відповідно до яких посвідка підлягає обміну. Зазначені документи подаються крім випадків, передбачених підпунктами 3 і 4 пункту 7 Порядку оформлення, видачі, обміну, скасування, пересилання, вилучення, повернення державі, визнання недійсною та знищення посвідки на тимчасове проживання, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25.04.2018 № 322,а саме, крім випадків закінчення строку дії посвідки на тимчасове проживання та непридатності для подальшого користування).Іноземець або особа без громадянства можуть подати також інші документи, які підтверджують наявність підстав для отримання посвідки або підтверджують інформацію, зазначену в заяві-анкеті (зокрема, документи, що підтверджують право власності на житло, договір наймання (піднаймання, оренди) тощо). Копії таких документів долучаються до заяви-анкети.Видані компетентними органами іноземної держави документи, що подаються для оформлення посвідки (у тому числі замість втраченої або викраденої), її обміну, підлягають легалізації в установленому порядку, якщо інше не передбачено міжнародними договорами України. Такі документи подаються з перекладом на українську мову, засвідченим нотаріально.Копія рішення про відмову в оформленні чи видачі посвідки на тимчасове проживання із зазначенням причин відмови видається іноземцеві або особі без громадянства під розписку чи не пізніше ніж через п’ять робочих днів з дня його прийняття надсилається рекомендованим листом такій особі.


Результати та способи отримання результату
 • Оформлення посвідки на тимчасове проживання в Україні
 • Відмова в оформленні посвідки на тимчасове проживання в Україні
 • Строк та вартість надання послуги

  Державне мито

  Адміністративний збір: 34.0 UAH (2 Неоподатковувані мінімуми доходів громадян) / 2 UAH /

  Строк надання: 15 днів (робочі)

  Оформлення посвідок на тимчасове проживання для працівників та членів їх сімей, які прибули в Україну на підставах і в порядку, встановлених Угодою між Урядом України та Урядом Фінляндської Республіки про реалізацію проєкту «Фінська підтримка реформ української школи», підписання якої ухвалено розпорядженням Кабінету Міністрів України від 28.02.2018 № 144-р

  Адміністративний збір: Безоплатне надання / 0 UAH /

  Строк надання: 15 днів (робочі)

  Оформлення посвідок на тимчасове проживання для відряджених фахівців та членів їхніх сімей, які мешкають разом з ними, які прибули в Україну на підставах і в порядку, встановлених Угодою (у формі обміну нотами) між Урядом України та Урядом Федеративної Республіки Німеччина про створення місцевих бюро Німецького товариства міжнародного співробітництва ҐмбГ (GIZ GmbH) та Кредитної установи для відбудови (KfW), ратифікованою Законом України від 19.12.2019 № 413-IX

  Адміністративний збір: Безоплатне надання / 0 UAH /

  Строк надання: 15 днів (робочі)

  Вартість бланку

  Адміністративний збір: 570.0 UAH / 570 UAH /

  Строк надання: 15 днів (робочі)

  Вартість адміністративної послуги

  Адміністративний збір: 452.0 UAH / 452 UAH /

  Строк надання: 15 днів (робочі)

  Загальна вартість послуги складається з державного мита, вартості адміністративної послуги, адміністративного збору та вартості бланку

  Адміністративний збір: 1056.0 UAH / 1056 UAH /

  Строк надання: 15 днів (робочі)

  Куди звернутися, якщо відмовлено у наданні послуги?

  Підстави для відмови у наданні послуги:

  • Іноземець або особа без громадянства перебувають на території України з порушенням встановленого строку перебування або щодо них діє невиконане рішення уповноваженого державного органу про примусове повернення, примусове видворення або заборону в’їзду
  • Дані, отримані з баз даних Реєстру, картотек, не підтверджують надану іноземцем або особою без громадянства інформацію
  • Іноземцем або особою без громадянства подано не в повному обсязі або з порушенням строків, визначених пунктами 17-19 Порядку оформлення, видачі, обміну, скасування, пересилання, вилучення, повернення державі, визнання недійсною та знищення посвідки на тимчасове проживання, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25.04.2018 № 322, документи та інформацію, необхідні для оформлення і видачі посвідки
  • Іноземець або особа без громадянства мають посвідку чи посвідку на постійне проживання (крім випадків обміну посвідки), військовий квиток, який підтверджує факт служби за контрактом у Збройних Силах, Держспецтрансслужбі, Національній гвардії, посвідчення біженця чи посвідчення особи, якій надано додатковий захист, які є дійсними на день звернення
  • Виявлено факти невиконання іноземцем або особою без громадянства рішення суду чи державних органів, уповноважених накладати адміністративні стягнення, або вони мають інші майнові зобов’язання перед державою, фізичними або юридичними особами, включаючи ті, що пов’язані з попереднім примусовим поверненням чи примусовим видворенням за межі України або реадмісією, у тому числі після закінчення строку заборони подальшого в’їзду в Україну
  • Встановлено факт подання іноземцем або особою без громадянства завідомо неправдивих відомостей або підроблених документів
  • Встановлено належність особи до громадянства України
  • Отримано від Національної поліції, СБУ, іншого державного органу інформацію про те, що дії іноземця або особи без громадянства загрожують національній безпеці, громадському порядку, здоров’ю, захисту прав і законних інтересів громадян України та інших осіб, що проживають в Україні, чи іноземець або особа без громадянства вчинили злочин проти миру, воєнний злочин або злочин проти людяності, як їх визначено в міжнародному праві, або розшукуються у зв’язку з учиненням діяння, що відповідно до законів України визнається тяжким злочином
  • За видачею посвідки звернувся законний представник, який не має документально підтверджених повноважень для її отримання.
  • Паспортний документ іноземця або документ, що посвідчує особу без громадянства, підроблений, зіпсований чи не відповідає встановленому зразку, чи належить іншій особі, чи строк його дії закінчився

  Скаргу може подавати: оскаржувач, представник оскаржувача

  Нормативна база

  Нормативні документи, що регулюють надання послуги:

  • Закон України "Про Єдиний державний демографічний реєстр та документи, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус" Стаття 32
  • Закон України "Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства" П. 18 ч.1 ст. 1, ст. 4, 5
  • Постанова КМУ від 21.01.1993 №7-93 "Про державне мито" Пп. "ж" п.6 ст. 3
  • Постанова КМУ від 25.04.2018 №322 "Про затвердження зразка, технічного опису бланка та Порядку оформлення, видачі, обміну, скасування, пересилання, вилучення, повернення державі, визнання недійсною та знищення посвідки на тимчасове проживання Пункт 1
  • Постанова КМУ від 21.10.2022 №1202 "Деякі питання реалізації актів законодавства у сфері міграції в умовах воєнного стану" Абзац 2, 3
  • Постанова КМУ від 01.11.2022 №1232 "Деякі питання надання Державною міграційною службою адміністративних послуг в умовах воєнного стану" Пункт 1, 2
  • Постанова КМУ від 02.11.2016 №770 "Деякі питання надання адміністративних послуг у сфері міграції" Пункт 1
  • Постанова КМУ від 24.12.2019 №1113 "Про запровадження експериментального проекту щодо спрощення процесу перевірки факту оплати адміністративних та інших послуг з використанням програмного продукту “check”" Пункт 2
  • Наказ ЦОВВ від 26.11.2014 №1279 "Про затвердження зразка заяви-анкети для внесення інформації до Єдиного державного демографічного реєстру" Пункт 1
  • Наказ ЦОВВ від 18.10.2019 №875 "Про затвердження Вимог до відцифрованого образу обличчя особи, фотокарток, що подаються для оформлення або обміну документів, що посвідчують особу, підтверджують громадянство України чи спеціальний статус особи, та фотографічного зображення на них" Пункт 1