Чорноморська міська територіальна громада

Одеська область, Одеський район

Державна реєстрація народження дитини та її походження


Ідентифікатор послуги: 00030

Повна назва: Державна реєстрація народження дитини та її походження

Інформація про послугу: Батьки зобов'язані невідкладно, але не пізніше одного місяця від дня народження дитини, зареєструвати народження дитини в органі державної реєстрації актів цивільного стану. Реєстрація народження дитини засвідчується Свідоцтвом про народження.

Строк: 1 день (календарні)

Вартість: Безоплатне надання

Інформаційні та технологічні картки послуг, інші додаткові файли

Строк та вартість надання послуги

Звичайне надання

Адміністративний збір: Безоплатне надання / 0 UAH /

Строк надання: 1 день (календарні)

Як отримати і що для цього потрібно

Де отримати
 • Відділи державної реєстрації актів цивільного стану
 • Виконавчі органи сільських, селищних, міських рад
 • Центр надання адміністративних послуг

Хто і як може подати заяву:
 • представник заявника: усно, письмово; особисто
 • заявник: усно, письмово; особисто; online: https://diia.gov.ua/

Хто може звернутися: фізична особа

Документи, що необхідно надати для отримання послуги
 • Заява про державну реєстрацію народження
 • Паспорти громадян України, паспортні документи іноземців або осіб без громадянства, що посвідчують особи батьків
 • Паспорт громадянина України, паспортний документ іноземця або особи без громадянства, що посвідчує особу заявника (суб’єкта звернення)
 • Документ про шлюб батьків у разі реєстрації шлюбу компетентним органом іноземної держави
 • Один з документів, що підтверджує факт народження
 • Заява жінки, яка народила дитину, про її згоду на запис подружжя батьками дитини, справжність підпису на якій має бути нотаріально засвідченою, та довідка про генетичну спорідненість батьків (матері чи батька) з плодом (у разі реєстрації народження дитини, народженої у результаті застосування допоміжних репродуктивних технологій)
 • Заява матері та батька дитини про визнання батьківства, справжність підпису на якій має бути нотаріально засвідченою, та документ, що підтверджує повноваження представника (засвідчені нотаріально) ( у разі подання заяви про державну реєстрацію народження одним із батьків)
 • Письмова згода одного з батьків про присвоєння дитині прізвища, якщо батьки мають різні прізвища, справжність підпису на якій має бути нотаріально засвідченою ( у разі подання заяви про державну реєстрацію народження одним із батьків)
 • Документи, складені іноземною мовою, разом з їх перекладами на українську мову, засвідчені в установленому порядку

Умови і випадки надання

При народженні дитини батьки зобов'язані невідкладно, але не пізніше одного місяця від дня народження дитини, зареєструвати народження дитини в органі державної реєстрації актів цивільного стану.Невиконання цього обов'язку є підставою для покладення на них відповідальності, встановленої законом.Державна реєстрація народження дитини провадиться органом державної реєстрації актів цивільного стану з одночасним визначенням її походження та присвоєнням прізвища, імені та по батькові.Державна реєстрація народження провадиться на підставі документа, що підтверджує народження дитини.Одним із документів, що підтверджують факт народження є:документ, виданий закладом охорони здоров’я, що підтверджує факт народження дитини (медичне свідоцтво про народження, лікарське свідоцтво про перинатальну смерть);медичний висновок про народження, сформований в Реєстрі медичних висновків електронної системи охорони здоров’я;медична довідка про перебування дитини під наглядом лікувального закладу та висновок про підтвердження факту народження дитини поза закладом охорони здоров’я – у разі народження дитини поза закладом охорони здоров’я;документ, виданий закладом охорони здоров’я, що підтверджує факт народження дитини та медична довідка про перебування дитини під наглядом лікувального закладу, довідка з місця проживання дитини – у разі державної реєстрації народження дитини, яка досягла одного року і більше;документ, виданий компетентним суб’єктом іншої держави, що підтверджує факт народження, належним чином легалізований, якщо інше не передбачено міжнародними договорами України, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України;рішення суду про встановлення факту народження.У разі введення воєнного стану в Україні або в окремих її місцевостях відповідно до Закону України «Про правовий режим воєнного стану» державна реєстрація народження проводиться будь-яким органом державної реєстрації актів цивільного стану за зверненням заявника.Суб'єктом звернення подаються заява про державну реєстрацію народження та необхідні документи безпосередньо до органу державної реєстрації актів цивільного стану або до центру надання адміністративних послуг, або у закладі охорони здоров'я, у якому народилася дитина, або в електронному вигляді через мережу Інтернет за допомогою програмного забезпечення Єдиного державного вебпорталу електронних послуг (https://diia.gov.ua) батьками дитини (одним з них), яких ідентифіковано шляхом використання кваліфікованого електронного підпису, електронної системи ідентифікації«Bank ID» чи засобу ідентифікації особи, який дає можливість однозначно ідентифікувати заявника.Державна реєстрація народження дитини проводиться в день звернення заявника, а в разі подання заяви в електронній формі або через центр надання адміністративних послуг - у день її надходження до відділу державної реєстрації актів цивільного стану або не пізніше наступного робочого дня у разі отримання такої заяви поза робочим часом відділу державної реєстрації актів цивільного стану.Результат надання адміністративної послуги отримується:
1) безпосередньо в органі державної реєстрації актів цивільного стану, що провів державну реєстрацію народження;
2) у закладі охорони здоров’я за місцем подання заяви;
3) у центрі надання адміністративних послуг, що забезпечує видачу результатів адміністративних послуг, які надаються органом державної реєстрації актів цивільного стану, що провів державну реєстрацію народження;
4) поштовим відправленням за рахунок отримувача на поштову адресу за зареєстрованим місцем проживання матері або батька (у разі надання комплексної послуги «єМалятко»).


Результати та способи отримання результату
 • Складання актового запису про народження в електронному вигляді в Державному реєстрі актів цивільного стану громадян та на паперових носіях
 • Свідоцтво про народження дитини
 • Витяг з Державного реєстру актів цивільного стану громадян (довідки) про державну реєстрацію народження із зазначенням відомостей про батька відповідно до частини першої статті 135 Сімейного кодексу України
 • Витяг з Державного реєстру актів цивільного стану громадян про державну реєстрацію народження відповідно до статей 126, 133, 135 Сімейного кодексу України із зазначенням факту мертвонародження або смерті на першому тижні життя
 • Письмова відмова в проведенні державної реєстрації народження
 • Строк та вартість надання послуги

  Звичайне надання

  Адміністративний збір: Безоплатне надання / 0 UAH /

  Строк надання: 1 день (календарні)

  Куди звернутися, якщо відмовлено у наданні послуги?

  Підстави для відмови у наданні послуги:

  • Державна реєстрація суперечить вимогам законодавства України
  • Державна реєстрація повинна проводитися в іншому органі державної реєстрації актів цивільного стану
  • З проханням про державну реєстрацію звернулася недієздатна особа або особа, яка не має необхідних для цього повноважень

  Скаргу може подавати: оскаржувач, представник оскаржувача

  Нормативна база

  Нормативні документи, що регулюють надання послуги:

  • Кодекс від 18.03.2004 №1618-IV Цивільний процесуальний стаття 317
  • Кодекс від 10.01.2002 №2947-ІІІ Сімейний глава 12: статті 121-126, 128, 133-136, 144-147
  • Кодекс від 16.01.2003 №435-IV Цивільний стаття 49
  • Закон України "Про адміністративні послуги" повний текст
  • Закон України "Про державну реєстрацію актів цивільного стану" статті 2-4, 6, 9, 11-13, 18, 21, 25, 26
  • Декрет КМУ від 21.01.1993 №7-93 "Про державне мито" пункт 13 частини першої статті 4
  • Постанова КМУ від 09.01.2013 №9 "Про затвердження Порядку підтвердження факту народження дитини поза закладом охорони здоров'я" повний текст
  • Постанова КМУ від 22.08.2007 №1064 "Порядок ведення Державного реєстру актів цивільного стану громадян" повний текст
  • Постанова КМУ від 10.11.2010 №1025 «Про затвердження зразків актових записів цивільного стану, описів та зразків бланків свідоцтв про державну реєстрацію актів цивільного стану" повний текст
  • Постанова КМУ від 10.07.2019 №691 "Порядок надання комплексної послуги "єМалятко"" повний текст
  • Наказ ЦОВВ від 09.07.2015 №1187/5 "Порядок розгляду відділами державної реєстрації актів цивільного стану - учасниками пілотного проекту заяв у сфері державної реєстрації актів цивільного стану, поданих через мережу Інтернет" розділ І
  • Наказ ЦОВВ від 18.10.2000 №52/5 "Правила державної реєстрації актів цивільного стану в Україні" розділи І, ІІ, глава 1 розділу ІІІ
  • Наказ ЦОВВ від 24.07.2008 №1269/5 "Інструкція з веденн Державного реєстру актів цивільного стану громадян" повний текст
  • Наказ ЦОВВ від 09.07.2015 №1187/5 "Порядок роботи веб-порталу «Звернення у сфері державної реєстрації актів цивільного стану» повний текст