Чорноморська міська територіальна громада

Одеська область, Одеський район

Видача витягу з Державного реєстру актів цивільного стану громадян


Ідентифікатор послуги: 01418

Повна назва: Видача витягу з Державного реєстру актів цивільного стану громадян

Інформація про послугу: Витяг з Державного реєстру актів цивільного стану громадян надається відділом державної реєстрації актів цивільного стану незалежно від місця проживання громадянам за їх заявою та у разі подання необхідних документів.

Строк: 1 день; В умовах воєнного стану в межах адміністративно-територіальної одиниці, що входить до затвердженого Міністерством юстиції переліку адміністративно-територіальних одиниць, в яких припиняється доступ користувачів до єдиних та державних реєстрів, держателем яких є Міністерство юстиції, а також у разі звернення внутрішньо переміщеної особи за видачу витягу з Реєстру відповідна плата не справляється.: 1 день (робочі)

Вартість: 73.0 UAH; В умовах воєнного стану в межах адміністративно-територіальної одиниці, що входить до затвердженого Міністерством юстиції переліку адміністративно-територіальних одиниць, в яких припиняється доступ користувачів до єдиних та державних реєстрів, держателем яких є Міністерство юстиції, а також у разі звернення внутрішньо переміщеної особи за видачу витягу з Реєстру відповідна плата не справляється.:

Інформаційні та технологічні картки послуг, інші додаткові файли

Строк та вартість надання послуги

Звичайне надання

Адміністративний збір: 73.0 UAH / 73 UAH /

Строк надання: 1 день

В умовах воєнного стану в межах адміністративно-територіальної одиниці, що входить до затвердженого Міністерством юстиції переліку адміністративно-територіальних одиниць, в яких припиняється доступ користувачів до єдиних та державних реєстрів, держателем яких є Міністерство юстиції, а також у разі звернення внутрішньо переміщеної особи за видачу витягу з Реєстру відповідна плата не справляється.

Адміністративний збір:

Строк надання: 1 день (робочі)

Як отримати і що для цього потрібно

Де отримати
 • Відділи державної реєстрації актів цивільного стану
 • Центр надання адміністративних послуг

Хто і як може подати заяву:
 • заявник: письмово; поштою (рекомендованим листом), особисто; online: https://diia.gov.ua.
 • представник заявника: письмово; поштою (рекомендованим листом), особисто

Хто може звернутися: фізична особа

Документи, що необхідно надати для отримання послуги
 • Заява (запит), що формується та реєструється за допомогою програмних засобів ведення Реєстру (безпосередньо або надсилається поштовим зв’язком);
 • Паспорт громадянина України (паспортний документ іноземця, особи без громадянства);
 • Документ, що підтверджує законність перебування іноземця чи особи без громадянства на території України;
 • Документ, що підтверджує повноваження представника у разі представництва інтересів особи, яка має право на отримання витягу;
 • У відповідних випадках документи, що підтверджують родинні чи сімейні стосунки між суб’єктом звернення та особою, щодо якої складено актовий запис цивільного стану;
 • Документи, видані компетентними органами іноземних держав на посвідчення актів цивільного стану, здійснених поза межами України за законами відповідних держав щодо громадян України, іноземців і осіб без громадянства, подаються належним чином легалізовані, якщо інше не передбачено міжнародними договорами України, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України;
 • Документ про внесення плати за видачу витягу з Реєстру або підтвердження права на безоплатне отримання витягу з Реєстру;
 • Переклад документів на українську мову, вірність яких засвідчується в установленому порядку, якщо документи складено іноземною мовою.

Умови і випадки надання

Фізична особа по досягненні 16-річного віку має право наотримання витягу з Державного реєстру актів цивільного стану громадян (далі - Реєстр) стосовно відомостей про себе та просвоїх родичів.Витяг з Реєстру про державну реєстрацію народження дитини може видаватися її батькам та усиновлювачам (незалежно від віку дитини), а також опікунам, піклувальникам, адміністрації закладу охорони здоров'я, навчального або іншого дитячого закладу, де постійно перебуває дитина. У цьому разі зазначений витяг представникові відповідного закладу видається за умови пред'явлення ним довіреності, паспорта або паспортного документа.

Батькові, матері, усиновлювачеві дитини, які позбавлені батьківських прав, витяг про державну реєстрацію народження дитини не видається.Витяг з Реєстру про державну реєстрацію смерті видається:другому з подружжя, а також батькам, дітям, братам, сестрам, онукам, дідові, бабі та іншим родичам померлої особи за умови пред'явлення ними паспорта або паспортного документа і документів, що підтверджують родинні чи сімейні стосунки;
спадкоємцям померлої особи, якщо родинні стосунки та/або право на спадкування підтверджуються документально, за умови пред'явлення паспорта або паспортного документа;особі, що згідно з договором особистого страхування життя, укладеним у фінансовій установі, утвореній відповідно до Закону України "Про страхування", є вигодонабувачем, за умови пред'явлення договору, паспорта або паспортного документа;особі, що згідно із спадковим договором є вигодонабувачем, за умови пред'явлення договору, паспорта або паспортного документа;банку або іншій фінансовій установі, яка має ліцензію на надання коштів у позику, зокрема на умовах фінансового кредиту, за умови пред’явлення відповідного договору або іншого документа, що згідно із законодавством підтверджує наявність заборгованості померлої особи, а також документів, які підтверджують особу та повноваження керівника чи представника банку або іншої фінансової установи;особі, що є власником або користувачем земельної ділянки, суміжної із земельною ділянкою сільськогосподарського призначення спадкодавця, за умови пред’явлення відомостей про кадастрові номери земельної ділянки спадкодавця та суміжної земельної ділянки, паспорта або паспортного документа.Витяг з Реєстру про державну реєстрацію шлюбу, розірвання шлюбу, зміну прізвища, ім’я та по батькові до зміни імені і після зміни імені фізичної особи видається банку або іншій фінансовій установі, яка має ліцензію на надання коштів у позику, зокрема на умовах фінансового кредиту, за умови наявності письмової згоди фізичної особи, щодо якої запитується інформація з Реєстру, а також документів, які підтверджують особу та повноваження керівника чи представника банку або іншої фінансової установи. Для отримання витягу з Реєстру подається:1) заява, у якій зазначається одна з таких відомостей про фізичну особу, щодо відомостей про яку видається витяг з Реєстру:прізвище, ім'я та по батькові, дата та місце народження особи, щодо відомостей про яку отримано запит;серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію відповідного акта цивільного стану, дата його видачі;реєстраційний номер, за яким зареєстровано внесення відомостей про акт цивільного стану.У разі подання заяви (запиту) про надання витягу з Реєстру щодо актового запису про шлюб або розірвання шлюбу додатково зазначаються прізвище, ім’я, по батькові другого з подружжя.2) у відповідних випадках документи, що підтверджують родинні чи сімейні стосунки між суб’єктом звернення та особою, щодо якої складено актовий запис цивільного стану.До заяви додається документ про внесення плати за видачу витягу з Реєстру.Суб'єктом звернення заява та відповідні документи подаються:особисто або його представником безпосередньодо відділу державної реєстрації актів цивільного станучи надсилається поштовим зв’язком;особисто або його представником до центру надання адміністративних послуг;особисто в електронному вигляді через мережу Інтернет з використанням Єдиного державного порталу електронних послуг (https://diia.gov.ua) (далі - Портал Дія). Заява та відскановані копії документів, які за наявності додаються до таких заяв, подаються в електронному вигляді з накладенням електронного підпису, що базується на кваліфікованому сертифікаті електронного підпису.Строки надання адміністративної послуги:1) видача витягу з Реєстру суб’єкту звернення здійснюється у день його звернення до відділу державної реєстрації актів цивільного стану;
2) у разі отримання заяви (запиту) про надання витягу з Реєстру поштовим зв’язком реєстратор не пізніше наступного робочого дня відправляє заявникові рекомендованим листом з описом вкладення витяг з Реєстру (відмову у видачі витягу з Реєстру);
3) у разі подання відповідної заяви в електронному вигляді через Портал Дія витяг з Реєстру формується у день її надходження або не пізніше наступного робочого дня у разі отримання поза робочим часом;
4) за заявою, поданою до центру надання адміністративних послуг, видача витягу з Реєстру або відмова в його отриманні, здійснюється у центрі надання адміністративних послуг не пізніше наступного робочого дня з дня видачі витягу з Реєстру або відмови в його видачі.
Суб’єкт звернення отримує витяг з Реєстру або письмову відмову в його отриманні:1) безпосередньо у відділі державної реєстрації актів цивільного стану за місцем звернення;
2) рекомендованим листом у разі направлення заяви (запиту) поштовим зв’язком;
отримання витягу з Реєстру засвідчується особистим підписом суб’єкта звернення;
3) у разі подання заяви через Портал Дія, у якій зазначається один із способів отримання витягу з Реєстру, документ видається особисто заявнику у відділі державної реєстрації актів цивільного стану, до якого подано заяву або надсилається засобами поштового зв’язку за рахунок заявника на поштову адресу за зареєстрованим місцем проживання заявника або на іншу поштову адресу, яка зазначається заявником.
4) у разі подання документів через центр надання адміністративних послуг видача витягу з Реєстру або письмова відмова в його отриманні здійснюється в центрі надання адміністративних послуг;
5) у разі неотримання у центрі надання адміністративних послуг, до якого подано відповідну заяву, витягу з Реєстру або письмової відмови у видачі витягу з Реєстру протягом одного місяця з дня його надходження вони повертаються до відділу державної реєстрації актів цивільного стану і не пізніше наступного дня надсилаються заявнику поштовим зв’язком.
Витяг з Реєстру про державну реєстрацію народження дитиниможе видаватися її батькам та усиновлювачам (незалежно від вікудитини), а також опікунам, піклувальникам, адміністрації закладуохорони здоров'я, навчального або іншого дитячого закладу, депостійно перебуває дитина. У цьому разі зазначений витягпредставникові відповідного закладу видається за умовипред'явлення ним довіреності, паспорта або паспортного документа.Батькові, матері, усиновлювачеві дитини, які позбавленібатьківських прав, витяг про державну реєстрацію народження дитинине видається.Витяг з Реєстру про державну реєстрацію смерті видається:другому з подружжя, а також батькам, дітям, братам, сестрам,онукам, дідові, бабі та іншим родичам померлої особи за умовипред'явлення ними паспорта або паспортного документа і документів,що підтверджують родинні чи сімейні стосунки;спадкоємцям померлої особи, якщо родинні стосунки та/абоправо на спадкування підтверджуються документально, за умовипред'явлення паспорта або паспортного документа;особі, що згідно з договором особистого страхування життя,укладеним у фінансовій установі, утвореній відповідно до ЗаконуУкраїни "Про страхування", є вигодонабувачем, заумови пред'явлення договору, паспорта або паспортного документа;особі, що згідно із спадковим договором є вигодонабувачем, заумови пред'явлення договору, паспорта або паспортного документа;банку або іншій фінансовій установі, яка має ліцензію нанадання коштів у позику, зокрема на умовах фінансового кредиту, заумови пред’явлення відповідного договору або іншого документа, щозгідно із законодавством підтверджує наявність заборгованостіпомерлої особи, а також документів, які підтверджують особу таповноваження керівника чи представника банку або іншої фінансовоїустанови;особі, що є власником або користувачем земельної ділянки,суміжної із земельною ділянкою сільськогосподарського призначенняспадкодавця, за умови пред’явлення відомостей про кадастровіномери земельної ділянки спадкодавця та суміжної земельноїділянки, паспорта або паспортного документа. Витяг з Реєстру про державну реєстрацію шлюбу,розірвання шлюбу, зміну прізвища, ім’я та по батькові до зміниімені і після зміни імені фізичної особи видається банку або іншійфінансовій установі, яка має ліцензію на надання коштів у позику,зокрема на умовах фінансового кредиту, за умови наявностіписьмової згоди фізичної особи, щодо якої запитується інформація зРеєстру, а також документів, які підтверджують особу таповноваження керівника чи представника банку або іншої фінансовоїустанови.


Результати та способи отримання результату
 • Витяг з Державного реєстру актів цивільного стану громадян
 • Письмова відмова в отриманні витягу з Державного реєстру актів цивільного стану громадян
 • Строк та вартість надання послуги

  Звичайне надання

  Адміністративний збір: 73.0 UAH / 73 UAH /

  Строк надання: 1 день

  В умовах воєнного стану в межах адміністративно-територіальної одиниці, що входить до затвердженого Міністерством юстиції переліку адміністративно-територіальних одиниць, в яких припиняється доступ користувачів до єдиних та державних реєстрів, держателем яких є Міністерство юстиції, а також у разі звернення внутрішньо переміщеної особи за видачу витягу з Реєстру відповідна плата не справляється.

  Адміністративний збір:

  Строк надання: 1 день (робочі)

  Куди звернутися, якщо відмовлено у наданні послуги?

  Підстави для відмови у наданні послуги:

  • Подання заяви особою, що не має права на отримання витягу з Реєстру
  • Відсутність у заяві відомостей, необхідних для формування витягу з Реєстру
  • Непред'явлення документа або коду квитанції про внесення плати за видачу витягу з Реєстру в повному обсязі

  Скаргу може подавати: оскаржувач, представник оскаржувача

  Нормативна база

  Нормативні документи, що регулюють надання послуги:

  • Закон України "Про адміністративні послуги" частина третя статті 3
  • Закон України "Про державну реєстрацію актів цивільного стану" ст. 11
  • Постанова КМУ від 22.08.2007 №1064 "Про затвердження Порядку ведення Державного реєстру актів цивільного стану громадян" пункти 2, 5, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22
  • Постанова КМУ від 02.09.2022 №989 "Про внесення змін до пункту 1 постанови Кабінету Міністрів України від 07 березня 2022 року № 213" повний текст
  • Розпорядження КМУ від 26.06.2015 №669-р "Про реалізацію пілотного проекту у сфері державної реєстрації актів цивільного стану" по тексту
  • Розпорядження КМУ від 16.05.2014 №523-р "Деякі питання надання адміністративних послуг органів виконавчої влади через центри надання адміністративних послуг по тексту
  • Наказ ЦОВВ від 24.07.2008 №1269/5 Інструкція з ведення Державного реєстру актів цивільного стану громадян" розділи І, ІІІ, пункт 4.5 розділу IV
  • Наказ ЦОВВ від 09.07.2015 №1187/5 "Порядок розгляду відділами державної реєстрації актів цивільного стану - учасниками пілотного проекту заяв у сфері державної реєстрації актів цивільного стану, поданих через мережу Інтернет" розділ І
  • Наказ ЦОВВ від 18.10.2000 №52/5 Правила державної реєстрації актів цивільного стану в Україні" пункт 9 розділу І; пункт 11 глави 2 розділу ІІ; розділ IV