Чорноморська міська територіальна громада

Одеська область, Одеський район

Реєстрація, перереєстрація колісних транспортних засобів усіх категорій з видачею свідоцтва про реєстрацію та номерних знаків, зняття з обліку транспортного засобу з видачею облікової картки та номерних знаків для разових поїздок


Ідентифікатор послуги: 01815

Повна назва: Реєстрація, перереєстрація колісних транспортних засобів усіх категорій з видачею свідоцтва про реєстрацію та номерних знаків, зняття з обліку транспортного засобу з видачею облікової картки та номерних знаків для разових поїздок

Інформація про послугу: Реєстрація, перереєстрація колісних транспортних засобів усіх категорій здійснюються у сервісних центрах Міністерства внутрішніх справ України, центрах надання адміністративних послуг за результатом чого заявник отримує свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу, номерних знаків або облікову картку та номерні знаки для разових поїздок.

Строк: Вартість номерних знаків: 1 день (робочі); Вартість для всіх категорій транспорту (без урахування бланкової продукції): 1 день (робочі); 1 день (робочі)

Вартість: Вартість номерних знаків: 278.22 UAH; Вартість для всіх категорій транспорту (без урахування бланкової продукції): 200.0 UAH;

Строк та вартість надання послуги

Вартість номерних знаків

Адміністративний збір: 278.22 UAH / 278.22 UAH /

Строк надання: 1 день (робочі)

Вартість для всіх категорій транспорту (без урахування бланкової продукції)

Адміністративний збір: 200.0 UAH / 200 UAH /

Строк надання: 1 день (робочі)

Звичайне надання

Адміністративний збір: Відшкодування вартості бланкової продукції - 307 UAH

Строк надання: 1 день (робочі)

Як отримати і що для цього потрібно

Де отримати
 • Сервісні центри Міністерства внутрішніх справ України
 • Центр надання адміністративних послуг

Хто і як може подати заяву:
 • представник заявника: письмово; особисто
 • заявник: письмово; особисто

Хто може звернутися: фізична особа, юридична особа, фізична особа-підприємець

Документи, що необхідно надати для отримання послуги
 • Заява ( для першої держреєстрації, перереєстрації транспортного засобу, для зняття з обліку) (спільна заява подружжя, у разі реєстрації, перереєстрації транспортного засобу на одного з подружжя)
 • Документ, що посвідчує особу (в період дії воєнного стану може бути єДокумент)
 • Реєстраційний номер облікової картки платника податків
 • Документ, що підтверджує повноваження представника (у разі звернення через уповноваженого представника (для фізичних осіб – нотаріально посвідчена довіреність, для юридичних осіб – організаційно-розпорядчий документ про проведення державної реєстрації транспортного засобу та видана юридичною особою довіреність))
 • Документ, що підтверджує правомірність придбання, отримання, ввезення, митного оформлення транспортного засобу
 • Документ щодо відповідності конструкції транспортного засобу установленим вимогам безпеки дорожнього руху
 • Документ, в якому зазначена вартість транспортного засобу (для первинної реєстрації)
 • Платіжні документи (платіжні доручення, квитанції) з кодом проведеної операції або відміткою банку, відділення поштового зв’язку або код проведеної операції (реквізити платежу) про внесення плати за зняття з обліку колісного транспортного засобу, відшкодування вартості бланків реєстраційних документів та номерних знаків, у будь-якій формі, який можливо перевірити за допомогою державного сервісу перевірки квитанцій за адресою: https://check.gov.ua/
 • Реєстраційний або прирівняний до нього документ, що підтверджує реєстрацію транспортного засобу у відповідних органах іншої держави (для реєстрації транспортного засобу, який перебував в експлуатації за межами України і був зареєстрований у відповідних органах іншої держави)
 • Документ, що підтверджує реєстрацію транспортного засобу за межами України (крім транспортних засобів, що належать дипломатичним представництвам та консульським установам, представництвам міжнародних організацій в Україні, їх персоналу та членам сімей персоналу, акредитованих в установленому порядку в МЗС, а також міжурядовим організаціям та їх співробітникам, які не є резидентами України), (для реєстрація тимчасово ввезеного на митну територію України транспортного засобу)
 • Документи, які є підставою для внесення змін до реєстраційних документів (для перереєстрації у зв’язку з зміною даних про власника або транспортний засіб)
 • Свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу (технічний паспорт), за його наявності та номерні знаки
 • Документ, щодо відповідності конструкції транспортного засобу установленим вимогам безпеки дорожнього руху (для перереєстрації у зв’язку із переобладнанням)
 • Засвідчена в установленому порядку копію свідоцтва про право власності на частку в спільному майні подружжя або копію договору про поділ спільного майна подружжя чи свідоцтво про право на спадщину або рішення суду про визнання недійсними договору купівлі-продажу, міни, дарування, що засвідчені в установленому порядку (для перереєстрації транспортного засобу на одного з подружжя)
 • Документи, що підтверджують правомірність придбання встановлених на транспортний засіб кузова (рами), що мають ідентифікаційні номери (у разі їх заміни) (для переобладнаного транспортного засобу, за умови його відповідності вимогам безпеки дорожнього руху)
 • Документ, що підтверджує нанесення спеціального індивідуального ідентифікаційного номера складових частин транспортного засобу (для самостійно сконструйованого транспортного засобу)
 • Затверджений акт підприємства (для зняття з обліку вибракуваного транспортного засобу підприємства)

Умови і випадки надання

Власники транспортних засобів та особи, що експлуатують такі засоби на законних підставах, або їх представники зобов'язані зареєструвати (перереєструвати) транспортні засоби протягом десяти діб після придбання (одержання) або митного оформлення, або тимчасового ввезення на територію України, або виникнення обставин, що є підставою для внесення змін до реєстраційних документів.Строк державної реєстрації продовжується у разі введення воєнного стану в Україні або в окремих її місцевостях, подання документів, які підтверджують відсутність можливості своєчасного її проведення власниками транспортних засобів (хвороба, відрядження або інші поважні причини). У разі припинення або скасування воєнного стану на всій території України або в окремих її місцевостях власники зобов’язані зареєструвати (перереєструвати) транспортні засоби протягом дев’яноста днів.Під час дії воєнного станудозволена тимчасова реєстрація транспорту за спрощеною процедурою. Транспортні засоби, які були примусово відчужені або вилучені, а також ті, які придбані на території України або ввезені на територію України на законних підставах у період дії правового режиму воєнного чи надзвичайного стану, підлягають обов'язковому тимчасовому державному обліку за заявою власника шляхом внесення відповідної інформації до Єдиного державного реєстру транспортних засобів та відповідного журналу. До заяви власника додаються: копія документа, що посвідчує його особу, а також копія акта про примусове відчуження або вилучення майна або копія документа, що підтверджує правомірність придбання транспортного засобу. На такі транспортні засобивидаються тимчасові реєстраційні талони, що є дійсними в період дії правового режиму воєнного чи надзвичайного стану та протягом дев'яноста діб після його припинення або скасування, та закріплюються нові номерні знаки або номерні знаки, які були в користуванні та на даний час не закріплені за іншими транспортними засобами.Документом, що посвідчує особу в період дії воєнного стану може бути єДокумент (постанова КМУ №248 від 10.03.2022 р.)Протягом дев'яноста діб із дня припинення або скасування дії воєнного стану особи, які експлуатують транспортні засоби, що перебували на обов'язковому тимчасовому державному обліку в період дії правового режиму воєнного стану, зобов'язані здійснити державну реєстрацію транспортних засобів відповідно до вимог Закону "Про дорожній рух" та визначеного порядку.Транспортні засоби реєструються за юридичними та фізичними особами в сервісних центрах МВС або через центри надання адміністративних послуг (у разі реєстрації транспортних засобів, які відповідно до законодавства не підлягають огляду/експертному дослідженню фахівцями експертної служби МВС). Перелік сервісних центрів МВС, які відновили свою роботу, можна дізнатися на сайті Головного сервісного центру МВС: https://www.hscmvs.com/Документи подаються суб’єктом звернення у паперовій формі особисто або через уповноваженого представника.Транспортні засоби, що належать декільком фізичним або юридичним особам (співвласникам), за їх письмовою заявою реєструються за однією з таких осіб. У разі відсутності одного із співвласників державна реєстрація транспортних засобів проводиться на підставі його письмової заяви. Справжність підпису такого співвласника засвідчується нотаріально.Державна реєстрація транспортних засобів проводиться за умови сплати їх власниками передбачених законодавством податків і зборів (обов'язкових платежів), а також внесення в установленому порядку платежів за державну реєстрацію (перереєстрацію), зняття з обліку, відшкодування вартості бланків реєстраційних документів та номерних знаків.Крім основних документів для реєстрації, перереєстрації транспортних засобів, додатково можуть подаватися:- Договір фінансового лізингу, на підставі якого юридичною особою – лізингодавцем придбавається транспортний засіб, з метою подальшої передачі його лізингоодержувачу (для реєстрації транспортного засобу за лізингодавцем)- Довідка про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи або її відображення в електронній формі на Єдиному державному вебпорталі електронних послуг "Портал Дія", зокрема з використанням мобільного додатка Порталу Дія (для внутрішньо переміщених осіб);- Акт приймання-передачі транспортного засобу за встановленою формою, справжність підпису на якому засвідчено нотаріально, та нотаріально засвідчена копія рішення товариства про згоду прийняти такий транспортний засіб і виписки з розділу статуту юридичної особи щодо внесення такого транспортного засобу до статутного капіталу товариства (для перереєстрації транспортного засобу, який є внеском учасника до статутного капіталу господарського товариства)- Акти приймання-передачі транспортного засобу за встановленою формою, свідоцтва про реєстрацію, а також засвідчені в установленому порядку копії рішень власників про реорганізацію юридичної особи (для перереєстрації транспортного засобу, який передається у зв’язку з реорганізацією юридичної особи)- Акти приймання-передачі транспортного засобу із зазначенням його кольору, марки, моделі, року випуску, ідентифікаційних номерів складових частин, засвідчені підписами сторін (для перереєстрації транспортного засобу (об’єкта права державної власності) у разі його безоплатної передачі із сфери управління міністерства, іншого органу виконавчої влади, Національної академії наук, інших самоврядних організацій, яким передане в користування державне майно (самоврядні організації), до сфери управління органів, уповноважених управляти державним майном, або самоврядних організацій, а для проведення перереєстрації транспортного засобу в разі його відчуження – документи, що встановлюють право власності на транспортний засіб, разом із зазначеними актами)- Договір фінансового лізингу і договір купівлі-продажу предмета лізингу (для перереєстрації транспортного засобу за лізингоодержувачем після виконання договору фінансового лізингу та повного розрахунку)- Засвідчена в установленому порядку копії прийнятих власниками або судом рішень про ліквідацію юридичної особи (для перереєстрації транспортного засобу, що у зв’язку з ліквідацією юридичної особи передається іншій юридичній або фізичній особі)- Засвідчена в установленому порядку копія договору страхування, в якому обов’язково зазначається, що після виплати страхувальником повної страхової суми транспортний засіб переходить у власність страховика, а також довідку банку про повну виплату страхувальнику страхової суми та свідоцтво про реєстрацію (технічний паспорт) за його наявності (для перереєстрації транспортного засобу, що переходить у власність страховика після виплати страхувальнику повної страхової суми)- Засвідчена в установленому порядку копію рішення товариства про повернення транспортного засобу його учаснику (для перереєстрації транспортного засобу, який є внеском учасника до статутного капіталу господарського товариства)- Нотаріально засвідчена згода батьків (усиновлювачів) або піклувальника на реєстрацію транспортного засобу (для реєстрації транспортного засобу, який належить неповнолітньому, що досяг 14-річного віку (крім випадків успадкування за законом)- Рішення власників, засвідчені в установленому порядку, або документи про перехід права власності на транспортний засіб (для перереєстрації транспортного засобу, що належить юридичним особам недержавної форми власності)На період воєнного стану в Україні свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу, видане за заявою власника такого транспортного засобу на ім’я особи, яка здійснює поїздку за кордон, протягом десяти днів з дня повернення такої особи з-за кордону підлягає поверненню до сервісного центру, в якому таке свідоцтво було видане, а в разі неможливості — до будь-якого іншого сервісного центру.У разі повернення зазначеного свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу до сервісного центру, в якому таке свідоцтво не було видане, за заявою власника транспортного засобу або уповноваженої ним особи видається на ім’я його власника нове свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу.


Результати та способи отримання результату
 • Видача свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу
 • Видача свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу або його формуванням в електронній формі та присвоєнням буквено-цифрової комбінації номерних знаків з їх видачею або без такої
 • Видача облікової картки та номерних знаків для разових поїздок
 • Надання листа з обґрунтуванням причин відмови в наданні послуги
 • Строк та вартість надання послуги

  Вартість номерних знаків

  Адміністративний збір: 278.22 UAH / 278.22 UAH /

  Строк надання: 1 день (робочі)

  Вартість для всіх категорій транспорту (без урахування бланкової продукції)

  Адміністративний збір: 200.0 UAH / 200 UAH /

  Строк надання: 1 день (робочі)

  Звичайне надання

  Адміністративний збір: Відшкодування вартості бланкової продукції - 307 UAH

  Строк надання: 1 день (робочі)

  Куди звернутися, якщо відмовлено у наданні послуги?

  Підстави для відмови у наданні послуги:

  • За результатами огляду/експертного дослідження фахівцями експертної служби МВС встановлено, що транспортний засіб без ідентифікаційного номера або із знищеними, пошкодженими (один чи кілька символів номера візуально не визначаються) чи підробленими (змінено один або кілька символів номера, замінено панель (табличку) або частину панелі (таблички) з номером) ідентифікаційними номерами складових частин (кузова, шасі, рами) (крім випадку вибракування його у цілому)
  • У результаті перевірки за Єдиним державним реєстром транспортних засобів, автоматизованою базою даних про розшукувані транспортні засоби (у разі відсутності рішення компетентних органів), банком даних Генерального секретаріату Інтерполу, Державним реєстром обтяжень рухомого майна (у разі відсутності письмової згоди обтяжувача (заставодержателя), крім випадків переходу права власності на транспортний засіб у порядку спадкування, правонаступництва або виділення частки в спільному майні), Єдиним реєстром боржників (крім випадків, не пов’язаних з відчуженням транспортного засобу, або в разі звернення для перереєстрації транспортного засобу, придбаного на електронних торгах або отриманого в рахунок погашення боргу в порядку, установленому статтею 61 Закону України "Про виконавче провадження") установлено наявність відомостей про арешт, розшук, заборону на зняття з обліку та/або перереєстрацію транспортного засобу, або про особу в Єдиному реєстрі боржників
  • Подання документів, що містять недостовірні відомості
  • Невідповідність ідентифікаційних номерів складових частин транспортного засобу із зазначеними в поданих документах
  • Подання не в повному обсязі документів
  • За результатами огляду/експертного дослідження фахівцями експертної служби МВС установлено, що на транспортному засобі номер двигуна має ознаки навмисного знищення або підробки (крім випадків повернення транспортного засобу законному власнику із знищеним або підробленим ідентифікаційним номером двигуна після незаконного заволодіння таким засобом або крім випадку вибракування його у цілому)

  Скаргу може подавати: оскаржувач, представник оскаржувача

  Нормативна база

  Нормативні документи, що регулюють надання послуги:

  • Закон України "Про адміністративні послуги" увесь
  • Закон України "Про дорожній рух" ст. 34
  • Закон України "Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законодавчих актів України щодо вдосконалення законодавства на період воєнного стану" ст.1
  • Постанова КМУ від 16.09.2020 №844 "Про затвердження зразків бланків і технічних описів бланків національного та міжнародного посвідчень водія, свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу, тимчасового реєстраційного талона транспортного засобу та зразка розпізнавального автомобільного знака України та внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України"
  • Постанова КМУ від 07.09.1998 №1388 "Про затвердження Порядку державної реєстрації (перереєстрації), зняття з обліку автомобілів, автобусів, а також самохідних машин, сконструйованих на шасі автомобілів, мотоциклів усіх типів, марок і моделей, причепів, напівпричепів, мотоколясок, інших прирівняних до них транспортних засобів та мопедів"
  • Постанова КМУ від 04.06.2007 №795 "Про затвердження переліку платних послуг, які надаються підрозділами Міністерства внутрішніх справ, Національної поліції та Державної міграційної служби, і розміру плати за їх надання"
  • Постанова КМУ від 26.10.2011 №1098 "Деякі питання надання підрозділами Міністерства внутрішніх справ, Національної поліції та Державної міграційної служби платних послуг"
  • Постанова КМУ від 04.03.2022 №190 "Про внесення змін до порядків, затверджених постановами Кабінету Міністрів України від 7 вересня 1998 р. № 1388 і від 11 листопада 2009 р. № 1200"
  • Постанова КМУ від 16.05.2014 №523-р "Деякі питання надання адміністративних послуг через центри надання адміністративних послуг"
  • Постанова КМУ від 10.05.2022 №584 "Про навчання водіїв та державну реєстрацію транспортних засобів у період воєнного стану в Україні"