Чорноморська міська територіальна громада

Одеська область, Одеський район

Державна реєстрація договорів (контрактів) про спільну інвестиційну діяльність за участю іноземного інвестора


Ідентифікатор послуги: 01136

Повна назва: Державна реєстрація договорів (контрактів) про спільну інвестиційну діяльність за участю іноземного інвестора

Інформація про послугу: Державній реєстрації підлягають договори про виробничу кооперацію, спільне виробництво та інші види спільної інвестиційної діяльності, не пов'язаної із створенням юридичної особи, укладені відповідно до законодавства суб'єктами зовнішньоекономічної діяльності України за участю іноземного інвестора. Державну реєстрацію договорів (контрактів) здійснює Мінекономрозвитку та уповноважені ним органи на підставі листа-звернення про державну реєстрацію та після розгляду поданих документів.

Строк: 20 днів (календарні)

Вартість:

Строк та вартість надання послуги

Звичайне надання

Адміністративний збір: Становить у розмірі шести неоподаткованих мінімумів доходів громадян, встановлених на день реєстрації договору (контракту).

Строк надання: 20 днів (календарні)

Як отримати і що для цього потрібно

Де отримати
 • Обласні, Київська та Севастопольська міська державна адміністрація

Хто і як може подати заяву:
 • представник заявника: письмово; поштою (рекомендованим листом), особисто
 • заявник: письмово; поштою (рекомендованим листом), особисто

Хто може звернутися: фізична особа, юридична особа, фізична особа-підприємець

Документи, що необхідно надати для отримання послуги
 • Лист звернення про державну реєстрацію договору (контракту)
 • Договір (контракт) (оригінал і копія), засвідчені в установленому порядку
 • Документи, що свідчать про реєстрацію (створення) іноземної юридичної особи (нерезидента) в країні її місцезнаходження (витяг із торгівельного, банківського або судового реєстру тощо). Ці документи повинні бути засвідчені відповідно до законодавства країни їх видачі, перекладені українською мовою та легалізовані у консульській установі України, якщо міжнародними договорами, в яких бере участь Україна, не передбачено інше. Зазначені документи можуть бути засвідчені також у посольстві відповідної держави в Україні та легалізовані в МЗС
 • Документ про оплату послуг за державну реєстрацію договору (контракту)
 • Інформаційна картка договору (контракту) за формою, що встановлює Мінекономіки
 • Засвідчені копії установчих документів суб'єкта (суб'єктів) зовнішньоекономічної діяльності України та свідоцтва про його державну реєстрацію як суб'єкта ідприємницької діяльності
 • Ліцензія, якщо згідно із законодавством України цього вимагає діяльність, що передбачається договором (контрактом)

Умови і випадки надання

Державній реєстрації підлягають договори (контракти) про виробничу кооперацію, спільне виробництво та інші види спільної інвестиційної діяльності, не пов'язаної із створенням юридичної особи, укладені відповідно до законодавства суб'єктами зовнішньоекономічної діяльності України за участю іноземного інвестора.Державна реєстрація договорів (контрактів) є підставою для здійснення іноземної інвестиції за такими договорами (контрактами) відповідно до Закону України "Про режим іноземного інвестування".Комплект документів для одержання картки державної реєстрації договору (контракту) про спільну інвестиційну діяльність за участю іноземного інвестора подається органам державної реєстрації (відповідно до наказу МЗЕЗторгу від 20.02.97 № 125 "Про заходи МЗЕЗторгу щодо забезпечення виконання постанови Кабінету Міністрів України від 30.01.1997 р. № 112" це обласні та Київська міська державні адміністрації) у встановлений час (за графіком) і приймається у спеціально визначеному ними приміщенні.У разі обгрунтованої потреби органи державної реєстрації можуть вимагати інші документи, що стосуються визначення цілей, умов діяльності, спроможності учасників виконати договір (контракт), а також відповідності його законодавству.
Підтвердженням державної реєстрації договору (контракту) є картка державної реєстрації договору (контракту).
Картка державної реєстрації договору (контракту) оформлюється у чотирьох примірниках. Четвертий примірник картки державної реєстрації договору (контракту) та засвідчена в установленому порядку копія договору (контракту) залишаються в органах державної реєстрації. Інші три примірники видаються заявникові.Картки державної реєстрації договору (контракту) та оригінал контракту видаються уповноваженому на те представнику заявника при пред'явленні ним документа, що посвідчує особу, та відповідним чином оформленого доручення.


Результати та способи отримання результату
 • Державна реєстрація договорів (контрактів) про спільну інвестиційну діяльність за участю іноземного інвестора
 • Строк та вартість надання послуги

  Звичайне надання

  Адміністративний збір: Становить у розмірі шести неоподаткованих мінімумів доходів громадян, встановлених на день реєстрації договору (контракту).

  Строк надання: 20 днів (календарні)

  Куди звернутися, якщо відмовлено у наданні послуги?

  Підстави для відмови у наданні послуги:

  • Існує заборона на передбачений вид спільної діяльності згідно із законодавством України
  • До суб'єкта зовнішньоекономічної діяльності України, який подав лист - звернення про реєстрацію договору (контракту), застосовано санкції згідно із статтею 37 Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність"
  • Умови договору (контракту) не відповідають законодавству України

  Скаргу може подавати: оскаржувач, представник оскаржувача

  Нормативна база

  Нормативні документи, що регулюють надання послуги:

  • Закон України "Про режим іноземного інвестування" ст 24
  • Постанова КМУ від 30.01.1997 №112 "Про затвердження Положення про порядок державної реєстрації договорів (контрактів) про спільну інвестиційну діяльність за участю іноземного інвестора" Весь нормативний документ
  • Наказ ЦОВВ від 20.02.1997 №125 "Про заходи МЗЕЗторгу щодо забезпечення виконання постанови Кабінету Міністрів України від 30.01.1997 р. N 112" п. 1 - 2