Чорноморська міська територіальна громада

Одеська область, Одеський район

Підтвердження законності вилучення водних біоресурсів із середовища їх існування та переробки продуктів лову (у разі необхідності суб'єкту господарювання для здійснення зовнішньоторговельних операцій)


Ідентифікатор послуги: 00503

Повна назва: Підтвердження законності вилучення водних біоресурсів із середовища їх існування та переробки продуктів лову (у разі необхідності суб'єкту господарювання для здійснення зовнішньоторговельних операцій)

Інформація про послугу: Підтвердження є документом, що засвідчує достовірність інформації, поданої судновласником, судно якого здійснювало вилучення водних біоресурсів із середовища їх існування, шляхом присвоєння йому порядкового номера. Видається підтвердження: Держрибагентством - судновласникам, які здійснюють вилучення водних біоресурсів у водах за межами юрисдикції України; територіальними органами Держрибагентства - судновласникам, які здійснюють вилучення водних біоресурсів у виключній (морській) економічній зоні України, територіальному морі, внутрішніх рибогосподарських водних об'єктах.

Строк: 10 днів (календарні)

Вартість: Безоплатне надання

Строк та вартість надання послуги

Звичайне надання

Адміністративний збір: Безоплатне надання / 0 UAH /

Строк надання: 10 днів (календарні)

Як отримати і що для цього потрібно

Де отримати
 • Державне агентство меліорації та рибного господарства України
 • Територіальні органи Державного агентства меліорації та рибного господарства України

Хто і як може подати заяву:
 • представник заявника: письмово; поштою (рекомендованим листом), особисто
 • заявник: письмово; поштою (рекомендованим листом), особисто

Хто може звернутися: юридична особа, фізична особа-підприємець

Документи, що необхідно надати для отримання послуги
 • Заява про одержання підтвердження законності вилучення водних біоресурсів із середовища їх існування та перероблення продуктів лову
 • Відомість про транспортування вантажу у разі здійснення внутрішньоторговельних операцій
 • Проект підтвердження законності вилучення водних біоресурсів із середовища їх існування та переробки продуктів лову

Умови і випадки надання

З метою отримання підтвердження законності вилучення водних біоресурсів із середовища їх існування та переробки продуктів лову (у разі необхідності суб'єкту господарювання для здійснення зовнішньоторговельних операцій) необхідно звернутись до Держрибагентства (його територіального органу) із заявою та необхідними до неї додатками.У заяві повинна міститися така інформація:назва документа дозвільного характеру;вид діяльності згідно з КВЕД;для юридичної особи - повне найменування, місцезнаходження, ідентифікаційний код;для фізичної особи - підприємця - прізвище, ім’я, по батькові (за наявності), дані про місце проживання, реєстраційний номер облікової картки платника податків (не зазначається фізичною особою, яка через свої релігійні переконання відмовляється від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомила про це відповідний орган державної податкової служби і має відмітку у паспорті, - подається копія цієї відмітки) та згода на обробку персональних даних.Якщо суб'єкту господарювання для здійснення зовнішньоторговельних операцій необхідно підтвердження законності вилучення водних біоресурсів із середовища їх існування та переробки продуктів лову, слід звернутися до Держрибагентства - судновласникам, які здійснюють вилучення водних біоресурсів у водах за межами юрисдикції України; або до територіальних органів Держрибагентства - судновласникам, які здійснюють вилучення водних біоресурсів у виключній (морській) економічній зоні України, територіальному морі, внутрішніх рибогосподарських водних об'єктах.
У разі подачі документів уповноваженою особою додатково надається примірник оригіналу (нотаріально завірена копія) документа, що засвідчує його повноваження.Проект підтвердження законності вилучення водних біоресурсів із середовища їх існування та переробки продуктів лову подається за формами до Наказу Міністерства аграрної політики та продовольства України від 07.08.2012 № 482:яку судновласник подає до Держрибагентства - форма 1 за посиланням: https://bit.ly/35J1t9A;яку судновласник подає до територіального органу Держрибагентства - форма 2 за посиланням: https://bit.ly/3Glz85P.


Результати та способи отримання результату
 • Підтвердження законності вилучення водних біоресурсів із середовища їх існування та перероблення продуктів лову
 • Відмова у видачі підтвердження законності вилучення водних біоресурсів із середовищаїх існування та перероблення продуктів лову
 • Строк та вартість надання послуги

  Звичайне надання

  Адміністративний збір: Безоплатне надання / 0 UAH /

  Строк надання: 10 днів (календарні)

  Куди звернутися, якщо відмовлено у наданні послуги?

  Підстави для відмови у наданні послуги:

  • Виявлення в документах, поданих судновласником або уповноваженою особою, недостовірних відомостей
  • Подання судновласником документів, необхідних для одержання підтвердження, в неповному обсязі

  Скаргу може подавати: оскаржувач, представник оскаржувача

  Нормативна база

  Нормативні документи, що регулюють надання послуги:

  • Закон України "Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності" ст. 1 - ст. 11
  • Закон України "Про перелік документів дозвільного характеру у сфері господарської діяльності" ст. 1
  • Закон України "Про рибне господарство, промислове рибальство та охорону водних біоресурсів" ст. 23 - ст. 24
  • Постанова КМУ від 04.07.2012 №596 "Про затвердження Порядку видачі підтвердження законності вилучення водних біоресурсів із середовища їх існування та перероблення продуктів лову (у разі необхідності суб’єкту господарювання для здійснення зовнішньоторговельних операцій)" п. 1 - п. 9
  • Наказ ЦОВВ від 07.08.2012 №482 "Про затвердження форм підтвердження законності вилучення водних біоресурсів" п. 1