Чорноморська міська територіальна громада

Одеська область, Одеський район

Внесення суб’єкта господарювання до Державного реєстру видавців, виготовлювачів і розповсюджувачів видавничої продукції та видача свідоцтва


Ідентифікатор послуги: 01325

Повна назва: Внесення суб’єкта господарювання до Державного реєстру видавців, виготовлювачів і розповсюджувачів видавничої продукції та видача свідоцтва

Інформація про послугу: Суб’єкти господарювання провадять діяльність у видавничій справі після внесення їх до Державного реєстру на підставі свідоцтва про внесення суб’єкта господарювання до Державного реєстру видавців, виготовлювачів і розповсюджувачів видавничої продукції. Діяльність у видавничій справі без внесення до Державного реєстру провадять: органи законодавчої, виконавчої, судової влади - для випуску офіційних видань; підприємства, установи, організації, навчальні заклади, наукові установи, творчі спілки, інші юридичні особи - для випуску і безоплатного поширення інформаційних (бібліографічних, реферативних, оглядових), рекламних видань про свою діяльність.

Строк: 30 днів (календарні)

Вартість: Безоплатне надання

Строк та вартість надання послуги

Звичайне надання

Адміністративний збір: Безоплатне надання / 0 UAH /

Строк надання: 30 днів (календарні)

Як отримати і що для цього потрібно

Де отримати
 • Державний комітет телебачення і радіомовлення України
 • Центр надання адміністративних послуг

Хто і як може подати заяву:
 • представник заявника: письмово; поштою (рекомендованим листом), особисто
 • заявник: письмово; поштою (рекомендованим листом), особисто

Хто може звернутися: юридична особа, фізична особа-підприємець

Документи, що необхідно надати для отримання послуги
 • Заява про видачу дозволу
 • Нотаріально засвідчені копії установчих документів суб’єкта господарювання - юридичної особи

Умови і випадки надання

Заява про внесення суб’єкта господарювання до Державного реєстру видавців, виготовлювачів і розповсюджувачів видавничої продукції подається до уповноваженого органу і має містити таку інформацію про суб’єкта господарювання:для фізичної особи - підприємця: прізвище, ім’я, по батькові; вид (види) діяльності у видавничій справі; паспортні дані; місце проживання; номери засобів зв’язку;для юридичної особи: повне та скорочене найменування; відомості про засновника (співзасновників) суб’єкта господарювання (прізвище, ім’я, по батькові, паспортні дані (для фізичної особи), повне найменування (для юридичної особи), місцезнаходження (місце проживання), номери засобів зв’язку; вид (види) діяльності у видавничій справі; місцезнаходження; номери засобів зв’язку.Заява складається державною мовою, підписується керівником суб’єкта господарювання (чи уповноваженою ним особою), що є юридичною особою, або суб’єктом господарювання, який є фізичною особою - підприємцем.Рішення про видачу свідоцтва та внесення суб’єкта господарювання до Державного реєстру або про надання письмового повідомлення про відмову у видачі свідоцтва ухвалюється уповноваженим органом протягом 30 календарних днів з дати надходження заяви.


Результати та способи отримання результату
 • Рішення про видачу свідоцтва та внесення суб’єкта господарювання до Державного реєстру
 • Відмова у рішенні про видачу свідоцтва та внесення суб’єкта господарювання до Державного реєстру
 • Строк та вартість надання послуги

  Звичайне надання

  Адміністративний збір: Безоплатне надання / 0 UAH /

  Строк надання: 30 днів (календарні)

  Куди звернутися, якщо відмовлено у наданні послуги?

  Підстави для відмови у наданні послуги:

  • Суб’єкт господарювання з таким найменуванням уже внесений до Державного реєстру
  • Інформація про суб’єкта господарювання, наведена у заяві, не відповідає відомостям, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців
  • В Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців відсутня інформація про суб’єкта господарювання
  • Заява та додані до неї документи подані з порушенням вимог, встановлених статтею 13 Закону України "Про видавничу справу"

  Скаргу може подавати: оскаржувач, представник оскаржувача

  Нормативна база

  Нормативні документи, що регулюють надання послуги:

  • Закон України "Про видавничу справу" ст. 13
  • Постанова КМУ від 10.03.2017 №135 "Про затвердження Порядку ведення Державного реєстру видавців, виготовлювачів і розповсюджувачів видавничої продукції" по тексту