Чорноморська міська територіальна громада

Одеська область, Одеський район

06/12/2022

Рішення міської ради від 02.12.2022 № 266 «Про внесення змін та доповнень до рішення Чорноморської міської ради Одеського району Одеської області від 23.12.2021 № 146–VІII "Про бюджет Чорноморської міської територіальної громади на 2022 рік"»

Відповідно до частини 8 статті 78, підпунктів 1, 2 пункту 22 розділу VI "Прикінцеві та перехідні положення" Бюджетного кодексу України, підпункту  пункту 1 постанови Кабінету Міністрів України від 11.03.2022 № 252 "Деякі питання формування та виконання місцевих бюджетів у період воєнного стану" (із змінами), враховуючи рекомендації  постійної комісії з фінансово-економічних питань, бюджету, інвестицій та комунальної власності, керуючись  пунктом 23 частини першої статті 26 Закону України ″Про місцеве самоврядування в Україні″,

 

Чорноморська міська  рада Одеського району Одеської області  вирішила:

 

1. Внести наступні зміни та доповнення до рішення Чорноморської міської ради Одеського району Одеської області від 23.12.2021 № 146 – VІII "Про бюджет  Чорноморської міської територіальної громади  на 2022 рік":

 

1.1. Пункт 1 рішення викласти в новій редакції:

"1.  Визначити на 2022 рік:

доходи  бюджету Чорноморської міської територіальної громади у сумі                                     954 268 940,63 гривень, у тому числі доходи загального фонду бюджету громади –                       894 874 586 гривень та доходи спеціального фонду бюджету громади – 59 394 354,63 гривень  згідно з додатком 1 до цього рішення;

видатки  бюджету Чорноморської міської територіальної громади у сумі                       1 090 035 340,54 гривень, у тому числі видатки загального фонду бюджету громади –                                                  936 724 906,19 гривень та видатки спеціального фонду бюджету громади – 153 310 434,35 гривень;

повернення кредитів до бюджету Чорноморської міської територіальної громади   у сумі  116 400 гривень, у тому числі повернення кредитів до спеціального фонду бюджету  громади  – 116 400 гривень;

надання кредитів з бюджету Чорноморської міської територіальної громади у сумі                     116 400 гривень, у тому числі надання кредитів із спеціального фонду бюджету громади –                      116 400 гривень;

дефіцит  за загальним фондом бюджету Чорноморської міської територіальної громади у сумі 41 850 320,19 гривень згідно з додатком 2 до цього рішення, що сформувався за рахунок:

- коштів, що передаються до бюджету розвитку спеціального фонду, у сумі 20 833 451,31 гривень, із яких за рахунок субвенції освітньої галузі – 108 318 гривень (профіцит);

- вільного залишку коштів станом на 01.01.2022 року загального фонду бюджету у сумі  62 683 771,50 гривень  (дефіцит), в тому числі за рахунок залишку субвенції освітньої галузі – 1 150 463,25 гривень;

дефіцит за спеціальним фондом бюджету Чорноморської міської територіальної громади у сумі 93 916 079,72 гривень згідно з додатком 2 до цього рішення, джерелом покриття якого визначити:

- надходження коштів із загального фонду до бюджету розвитку спеціального фонду у сумі 82 749 315,56 гривень, в тому числі за рахунок:

- доходів загального фонду 20 833 451,31 гривень, із яких за рахунок субвенції освітньої галузі – 108 318 гривень;

- вільного залишку загального фонду, який сформувався станом на 01.01.2022 року, у сумі 61 915 864,25 гривень;

- вільний залишок коштів бюджету розвитку, який сформувався станом на 01.01.2022 року у сумі  6 056 822,20 гривень, в тому числі за рахунок субвенції з місцевого бюджету на виконання інвестиційних проектів у сумі 456 822,20 гривень;

- вільний залишок коштів фонду охорони навколишнього природного середовища у складі бюджету громади, який сформувався станом на 01.01.2022 року у сумі  574 837,21  гривень;

- вільний залишок коштів цільового фону у складі бюджету громади, який сформувався станом на 01.01.2022 року у сумі 4 535 104,75  гривень;

оборотний залишок бюджетних коштів бюджету Чорноморської міської територіальної громади у розмірі 1 000 000  гривень, що становить 0,11 відсотків видатків загального фонду бюджету громади, визначених цим пунктом та в додатку 2 до цього рішення;

резервний фонд  бюджету Чорноморської міської територіальної громади у розмірі 3 708 871 гривень, що становить 0,40 відсотків видатків загального фонду бюджету громади, визначених цим пунктом".

 

1.2. Пункт 31. рішення викласти в новій редакції:

"31. Встановити в 2022 році розмір частки прибутку, яка підлягає зарахуванню до  бюджету Чорноморської міської територіальної громади для комунальних підприємств Чорноморської міської ради Одеського району Одеської області в розмірі 0 %.

Комунальні унітарні підприємства  подають розрахунок  частини  чистого  прибутку (доходу) разом з  фінансовою  звітністю,  складеною  відповідно  до  положень  (стандартів)  бухгалтерського  обліку,  до територіального органу Державної податкової служби України  у  строки,  передбачені  для  подання  декларації  з  податку  на  прибуток за перше півріччя та рік та копію такого розрахунку до фінансового управління Чорноморської міської ради Одеського району Одеської області.

Дозволити комунальним підприємствам, у яких в структурі тарифів, затверджених рішенням виконавчого комітету Чорноморської міської ради Одеського району Одеської області, у складі планового прибутку передбачені витрати по статті "забезпечення необхідного рівня прибутковості капіталу власників (нарахування дивідендів) – частина чистого прибутку" спрямовувати кошти, звільнені від сплати частини прибутку до бюджету Чорноморської міської територіальної громади, на оплату покупної води, електроенергії та природного газу. 

Норму цього пункту застосовувати з 01 січня 2022 року."

 

1.2. Пункт 34 рішення викласти в новій редакції:

"34. Дозволити комунальному підприємству „Міське управління  житлово-комунального господарства” Чорноморської міської ради Одеського району Одеської області:

- в 2022 році надходження від оренди нерухомого майна комунальної власності територіальної громади Чорноморської міської ради Одеського району Одеської області, яке  знаходиться  на балансі підприємства,  направляти цільовим призначенням  на  капітальний  ремонт  об’єктів житлового та нежитлового фонду, в тому числі  на капітальний ремонт  ліфтового господарства, на оплату робіт по виготовленню проектно-кошторисної документації і відновленню системи пожежної безпеки  житлових будинків підвищеної поверховості, на витрати, пов'язані із утриманням житлового фонду, відшкодування яких не враховано в кошторисі витрат на послуги з управління багатоквартирним будинком, та інші потреби пов'язані з господарчою діяльністю підприємства.

Проведення ремонтних робіт, вартість яких складає понад 20 000 гривень, здійснюється за погодженням із міським головою та заступником міського голови з питань діяльності виконавчих органів Чорноморської міської ради Одеського району Одеської області, що здійснює повноваження у сфері бюджету, фінансів та цін;

- у період дії правового режиму воєнного стану використовувати власні кошти підприємства, отримані від господарської діяльності, на придбання пально-мастильних матеріалів для забезпечення функціонування "Пунктів Незламності" (стаціонарних пунктів обігріву), в тому числі що використовуються в якості найпростіших укриттів,  до моменту виділення пально-мастильних матеріалів з матеріального резерву, та з подальшою компенсацією відповідних витрат підприємства з бюджету Чорноморської міської територіальної громади."

 

1.3. На період дії воєнного стану призупинити дію абзацу третього та четвертого підпункту 37.1.

Норма цього підпункту застосовується  з 01 травня 2022 року та втрачає свою чинність з дня, наступного за днем припинення чи скасування воєнного стану.

 

1.4. Абзац п’ятий підпункту  37.1 викласти в новій редакції:

"- надання матеріальної допомоги для вирішення соціально-побутових питань та допомоги для оздоровлення при наданні щорічної відпустки у розмірі середньомісячної заробітної плати."

 

1.5. Пункт 39 рішення викласти в новій редакції:

"39.1 Інші субвенції з місцевого бюджету у сумі 2 240 000 гривень, із яких:

- 1 540 000 гривень для обласного  бюджету  Одеської області на фінансування заходів Міської програми підтримки здобуття професійної (професійно-технічної), фахової передвищої освіти на умовах регіонального замовлення у відповідних закладах освіти, що розташовані та діють на території Чорноморської міської  територіальної громади на                  2022 рік;

- 500 000 гривень для бюджету Великодолинської селищної територіальної громади на утримання об'єктів спільного користування;

- 200 000 гривень для бюджету Сергіївської селищної територіальної громади.

Кошти іншої субвенції з місцевого бюджету для  бюджету Великодолинської селищної територіальної громади та бюджету Сергіївської селищної територіальної громади, визначені розподілом субвенції як видатки споживання, у разі необхідності, можуть  спрямовуватися відповідними територіальними громадами на видатки розвитку.

39.2. Субвенцію з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів у сумі 11 682 679 гривень на фінансування:

  • Міської цільової соціальної програми розвитку цивільного захисту Чорноморської міської територіальної громади на 2021-2025 роки – у сумі 3 208 000 гривень;
  • Міської програми протидії злочинності та посилення громадської безпеки на території Чорноморської міської ради Одеської області на 2019-2022 роки – у сумі 600 000 гривень;

- Міської цільової програми сприяння територіальній обороні та посилення заходів громадської безпеки на території Чорноморської міської ради Одеського району Одеської області на 2022 рік – у сумі 5 874 679 гривень;

- Міської цільової програми підвищення ефективності виконання делегованих повноважень Чорноморською міською радою Одеського району Одеської області у взаємодії з органами виконавчої влади Одеського району Одеської області щодо реалізації державної регіональної політики на 2022 рік – у сумі 2 000 000 гривень.

У разі необхідності закупівлі відповідальними виконавцями Міської цільової програми сприяння територіальній обороні та посилення заходів громадської безпеки на території Чорноморської міської ради Одеського району Одеської області на 2022 рік товарів, робіт, послуг для матеріально-технічного забезпечення військових формувань, кошти визначені розподілом субвенції як видатки споживання, можуть  спрямовуватися на видатки розвитку і навпаки.

39.3. Встановити, що на кінець бюджетного періоду залишки коштів субвенції  з  бюджету Чорноморської міської територіальної громади державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів зберігаються на рахунках відповідних виконавців Програм, відкритих в органах Державної казначейської служби України, для здійснення видатків у наступному бюджетному періоді з урахуванням їх цільового призначення, в тому числі за Міськими цільовими програмами, термін яких завершується в 2022 році.

Залишки коштів іншої субвенції з бюджету Чорноморської міської територіальної громади зберігаються на казначейських  рахунках відповідних місцевих бюджетів для здійснення видатків у наступному бюджетному періоді з урахуванням їх цільового призначення."

 

1.6. Доповнити рішення пунктами 41 – 45 наступного змісту:

"41. Встановити, що благодійна фінансова допомога яка надається Чорноморській міській раді Одеського району Одеської області на безповоротній та безоплатній основі зараховується до Цільового фонду соціально – економічного та культурного розвитку,  виконання заходів та робіт з територіальної оборони, підтримки населення в умовах надзвичайного стану Чорноморської міської територіальної громади, який є складовою частиною спеціального фонду бюджету Чорноморської міської територіальної громади.

 

42. Внести зміни і доповнення в Положення про цільовий фонд соціально-економічного та культурного розвитку Чорноморської територіальної громади, затвердженого рішенням Чорноморської міської ради від 24.02.2012 № 151-VI, та викласти його в новій редакції згідно додатку 12 до рішення.

 

43. Затвердити типовий договір надання благодійної фінансової допомоги Чорноморській міській раді Одеського району Одеської області згідно додатку 13 до рішення.

 

44. Уповноважити начальника фінансового управління Ольгу Яковенко на підписання Договору, зазначеного у п. 43 рішення, або іншу особу, визначену на підставі окремого розпорядження Чорноморського міського голови.

 

45. Фінансовому управлінню Чорноморської міської ради Одеського району Одеської області перерахувати до загального фонду бюджету Чорноморської міської територіальної громади залишки коштів спеціального фонду, які втратили своє цільове призначення та обліковуються на рахунках спеціального фонду бюджету Чорноморської міської територіальної громади, що утворилися станом на 30.12.2022 року внаслідок повернення кредитів, наданих з бюджету Чорноморської міської територіальної громади молодим сім'ям та одиноким молодим громадянам на будівництво (реконструкцію) та придбання житла, а також пені та відсотків за користування ними. "

1.7. Пункти 41-44 рішення вважати пунктами 46-49.

1.8. В пункті 46 цифри "1-12" замінити на цифри "1-14".

1.9. Внести зміни та доповнення до додатків 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12 до рішення, виклавши їх у новій редакції відповідно до додатків 1 – 11 до цього рішення.

2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з фінансово-економічних питань, бюджету, інвестицій та комунальної власності, заступника міського голови Наталю Яволову.

 

Міський голова                                                                  Василь ГУЛЯЄВ


Прикріплені файли:

Поділитись рішенням
Дізнайтеся також

Усі рішення