Чорноморська міська територіальна громада

Одеська область, Одеський район

21/12/2022

Рішення міської ради від 20.12.2022 № 277 «Про затвердження Міської цільової програми сприяння територіальній обороні та посилення заходів громадської безпеки на території Чорноморської міської територіальної громади на 2023 рік»

В зв’язку з тривалою широкомасштабною збройною агресією російської федерації, внаслідок чого продовжено воєнний стан в Україні відповідно до Указу Президента України від 07.11.2022 № 757/2022, з метою виконання повноважень в галузі оборонної роботи, покращення матеріально-технічного забезпечення, підвищення рівня готовності та обороноздатності військових формувань, посилення громадської безпеки в умовах особливого періоду воєнного стану,  відповідно до Законів України "Про правовий режим воєнного стану", "Про оборону України", "Про основи національного спротиву", "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію", на підставі статей 85, 91, пункту 225 розділу VI Бюджетного кодексу України, враховуючи рекомендації постійної комісії з фінансово-економічних питань, бюджету, інвестицій та комунальної власності, керуючись  п. 22 ч. 1 ст. 26, ч. 1 ст. 59 Закону України ″Про місцеве самоврядування в Україні″,

 

Чорноморська міська рада Одеського району Одеської області вирішила:

 

  1. Затвердити Міську цільову програму сприяння територіальній обороні та посилення заходів громадської безпеки на території Чорноморської міської територіальної громади  на 2023 рік (додається).

 

  1. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з фінансово-економічних питань, бюджету, інвестицій та комунальної власності, заступника міського голови Руслана Саїнчука.

 

 

 

Міський голова                                                                                 Василь ГУЛЯЄВ      

 

 

 

 

                                                                                                                  Додаток

                                                                                                                              до рішення Чорноморської

                                                                                                                              міської ради Одеського району

                                                                                                                              Одеської області

                                                                                                                              від  20.12.2022 №  277 - VIII

Міська

 цільова програма сприяння територіальній обороні та посилення заходів громадської безпеки на території Чорноморської міської територіальної громади на 2023 рік (далі – Програма)

 

1. ПАСПОРТ ПРОГРАМИ

1.

Ініціатор розроблення програми

Відділ взаємодії з правоохоронними органами, органами ДСНС та оборонної роботи виконавчого комітету Чорноморської міської ради Одеського району Одеської області

2.

Розробник програми

Відділ взаємодії з правоохоронними органами, органами ДСНС та оборонної роботи виконавчого комітету Чорноморської міської ради Одеського району Одеської області

3.

Співрозробники програми

Фінансове управління Чорноморської міської ради Одеського району одеської області;

Комунальна установа ″Муніципальна варта″ Чорноморської міської ради Одеського району Одеської області

4.

Відповідальний виконавець програми

Відділ взаємодії з правоохоронними органами, органами ДСНС та оборонної роботи виконавчого комітету Чорноморської міської ради Одеського району Одеської області

4.1

Головний розпорядник бюджетних коштів

Виконавчий комітет Чорноморської міської ради Одеського району Одеської області

5.

Учасники програми

Виконавчий комітет Чорноморської міської ради Одеського району Одеської області;

Комунальна установа ″Муніципальна варта″ Чорноморської міської ради Одеського району Одеської області

6.

Термін реалізації програми

2023 рік

7.

Перелік місцевих бюджетів, які беруть участь у виконанні програми (для комплексних програм)

Бюджет Чорноморської міської територіальної громади

8.

Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації програми, всього, тис.грн, у тому числі:

 1 649,3

 

8.1.

коштів бюджету Чорноморської міської територіальної громади

 1 649,3

 

коштів інших джерел

 ------

 

 

 

2. Визначення проблеми, на розв’язання якої спрямована Програма

 

Загроза територіальній цілісності та незалежності держави, продовження повномасштабних військових дій на території України вимагають реалізації заходів з територіальної оборони, покращення матеріально-технічного забезпечення підрозділів територіальної оборони, популяризацію служби у військовому резерві, підготовку громадян до національного спротиву на території Чорноморської міської ради Одеського району Одеської області.

Програма включає в себе основні завдання, принципи та заходи у сфері територіальної оборони та посилення заходів громадської безпеки, а також реалізацію державної політики щодо виконання комплексу організаційних, економічних, фінансових та інших заходів, які здійснюються в умовах воєнного стану, з метою задоволення потреб оборони держави та захисту  населення в особливий період.

 

3. Визначення мети Програми

 

Основною метою Програми є виконання повноважень в галузі оборонної роботи, сприяння у підготовці жителів Чорноморської міської територіальної громади до національного спротиву, покращення матеріально-технічного забезпечення підрозділів територіальної оборони, установ, громадських об’єднань, які здійснюють заходи територіальної оборони,  посилення громадської безпеки та охорони об’єктів, що забезпечують життєдіяльність населення Чорноморської міської територіальної громади, надання медичної допомоги для лікування поранених та травмованих.

 

4. Обґрунтування шляхів і засобів розв’язання проблеми,

обсягів та джерел фінансування; строки та етапи виконання Програми

 

Реалізація у 2023 році завдань та заходів Програми за рахунок коштів бюджету Чорноморської міської територіальної громади буде сприяти виконанню повноважень в галузі оборонної роботи у Чорноморській міській територіальній громаді, покращенню матеріально-технічного забезпечення військових формувань, підрозділів територіальної оборони, установ, громадських об’єднань, які здійснюють заходи територіальної оборони,  посиленню громадської безпеки та охорони об’єктів, що забезпечують життєдіяльність Чорноморської міської територіальної громади, підготовці жителів Чорноморської міської територіальної громади до національного спротиву, наданню медичної допомоги для лікування поранених та травмованих.

Фінансування заходів, передбачених Програмою, здійснюється за рахунок коштів бюджету Чорноморської міської територіальної громади на 2023 рік відповідно до статей 85, 91, пункту 225 розділу VI Бюджетного кодексу України.

Ресурсне забезпечення Програми наведено у додатку 1 до Програми.

Обсяг фінансування Програми може уточнюватися у процесі реалізації заходів протягом 2023 року шляхом внесення змін до бюджету Чорноморської міської територіальної громади.

 

5. Перелік завдань Програми та результативні показники; напрями діяльності та заходи Програми  

Реалізація Програми полягає у здійсненні комплексу заходів, спрямованих на  досягнення мети  Програми.

Перелік завдань та заходів Програми наведено у додатку 2 до Програми.

 

            6. Координація та контроль за ходом виконання Програми

 

Координацію дій щодо виконанням заходів Програми здійснює Відділ взаємодії з правоохоронними органами, органами ДСНС та оборонної роботи виконавчого комітету Чорноморської міської ради Одеського району Одеської області.

Контроль за ходом виконання Програми здійснює  постійна комісія з фінансово - економічних питань, бюджету, інвестицій та комунальної власності, заступник міського голови, який у межах своїх повноважень координує та контролює роботу  відділу взаємодії з правоохоронними органами, органами ДСНС та оборонної роботи виконавчого комітету Чорноморської міської ради Одеського району Одеської області.

Головний розпорядник коштів Програми щороку до 20 січня готує та подає фінансовому управлінню Чорноморської міської ради Одеського району Одеської області та відділу економіки управління економічного розвитку та торгівлі виконавчого комітету Чорноморської міської ради Одеського району Одеської області інформацію про стан виконання  Програми відповідно до Порядку  розроблення, затвердження та виконання міських цільових програм  у Чорноморській міській територіальній громаді, затвердженого рішенням Чорноморської міської ради Одеського району Одеської області від  22.10.2021   № 116 – VIII.

 

      Начальник відділу взаємодії з правоохоронними

      органами, органами ДСНС та оборонної роботи                                   Микола МАЛИЙ


Прикріплені файли:

Поділитись рішенням
Дізнайтеся також

Усі рішення