Чорноморська міська територіальна громада

Одеська область, Одеський район

30/01/2023

Проект рішення від 30.01.2023 «Про надання згоди на безоплатну передачу в державну власність іншого окремого індивідуально визначеного майна»

Відповідно до заходів  Міської цільової програми сприяння територіальній обороні та посилення заходів громадської безпеки на території Чорноморської міської ради Одеського району Одеської області на  2022 рік, затвердженої рішенням Чорноморської міської ради Одеського району Одеської області від 01.03.2022  № 195-VIII (зі змінами та доповненнями), з метою сприяння у створенні належних умов функціонування військових формувань в період воєнного стану, виконавчим комітетом Чорноморської міської ради Одеського району Одеської області було здійснено придбання матеріальних цінностей для подальшої передачі їх військовим формуванням.

Згідно з  Законом України «Про передачу об’єктів права державної та комунальної власності», Порядком подання та розгляду пропозицій щодо передачі об’єктів з комунальної у державну власність та утворення і роботи комісії з питань передачі об’єктів у державну власність, який затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 21 вересня 1998 року №1482, беручи до уваги лист Департаменту фінансів Одеської обласної військової (державної) адміністрації від 23.03.2022 № 352/03/04.01-84/2-22,  враховуючи рекомендації постійної комісії з фінансово-економічних питань, бюджету, інвестицій та комунальної власності, керуючись статтями 26, 60 Закону  України  «Про  місцеве  самоврядування  в  Україні»,

 

Чорноморська міська рада Одеського району Одеської області вирішила:

 

  1. Надати згоду на безоплатну передачу в державну власність (відомство Міністерства оборони України) військовим частинам іншого окремого індивідуально визначеного майна (виробничих запасів), що належить до комунальної власності Чорноморської міської  територіальної громади  в особі Чорноморської міської ради Одеського району Одеської області та перебувало на балансі виконавчого комітету Чорноморської міської ради  Одеського району Одеської області за переліком згідно  з додатками 1 - 4 до даного рішення (додаються).
  2. Відділу бухгалтерського обліку та звітності виконавчого комітету Чорноморської міської ради Одеського району Одеської області  забезпечити  повне  та  своєчасне  відображення  вибуття в  бухгалтерському  обліку іншого окремого індивідуально визначеного майна відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 21.09.1998 № 1482 «Про передачу об’єктів права державної та комунальної власності» та Закону  України «Про  бухгалтерський  облік та фінансову  звітність  в  Україні»
  3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з фінансово-економічних питань, бюджету, інвестицій та комунальної власності, заступника міського голови  Руслана Саїнчука.

 

Міський голова                                                                               Василь ГУЛЯЄВ


Прикріплені файли:

Поділитись рішенням
Дізнайтеся також

Усі рішення