Чорноморська міська територіальна громада

Одеська область, Одеський район

30/01/2023

Проект рішення від 30.01.2023 «Про особливості орендної плати за використання майна комунальної власності Чорноморської міської територіальної громади в особі Чорноморської міської ради Одеського району Одеської області у період дії воєнного стану»

Указом Президента України від 24 лютого 2022 року № 64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні», затвердженим Законом України від 24 лютого 2022 року № 2102-IX (зі змінами та доповненнями), в Україні введено воєнний стан. 

      Беручи до уваги неодноразові звернення орендарів, які орендують комунальне майно і здійснюють діяльність в умовах воєнного стану, та зважаючи на складну ситуацію з електропостачанням, що негативно впливає на їх спроможність проводити свою діяльність, відповідно до пункту 1291 постанови Кабінету Міністрів України від 03.06.2020 № 483 «Деякі питання оренди державного та комунального майна», статті 20 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», пункту 12 постанови Кабінету Міністрів України від 27.05.2022 № 634  «Про особливості оренди державного та комунального майна у період воєнного стану», враховуючи рекомендацій постійної комісії з фінансово-економічних питань, бюджету, інвестицій та комунальної власності, керуючись статтею 143 Конституції України,  статтями 317, 319, пункти 4 та 6 статті 762 Цивільного кодексу України, статтями 26, 60 Закону України  «Про місцеве самоврядування  в Україні»,

 

 Чорноморська міська рада  Одеського району  Одеської області  вирішила:

           

  1. Надати орендні знижки та звільнення від орендної плати за договорами оренди нерухомого майна, укладеними до 24.02.2022 або після вказаної дати згідно із законодавством, яке використовується за певними цільовими призначеннями  (додається).

2. Встановити, що підставою для застосування таких знижок є наказ орендодавця, прийнятий на підставі звернення орендаря, на якого вони поширюються. Зміни до договору оренди про початок або припинення застосування знижки у такому випадку не вносяться.

3. Балансоутримувачам нерухомого майна, що належить до комунальної власності Чорноморської міської територіальної громади в особі Чорноморської міської ради Одеського району Одеської області та передане в оренду орендарям за цільовим призначенням, вказаним у додатку до даного рішення, щомісячно здійснювати моніторинг майна та протягом всього періоду складати акти обстеження на предмет відсутності здійснення такими орендарями  іншої діяльності.

4. У разі виявлення балансоутримувачем фактів здійснення орендарями, які підпадають під дію даного рішення,  іншої діяльності, то за поданням балансоутримувачем відповідної інформації орендодавець видає наказ про скасування знижки по сплаті за оренду з дати виявлення такого факту.

5. Орендодавцям та балансоутримувачам нерухомого майна комунальної власності, в межах своїх повноважень,  здійснити  перерахунок розміру орендної плати, нарахованої з 24.02.2022 та повідомити про результати такого перерахунку орендарів. Переплата з орендної плати, що виникне  в результаті такого перерахунку, зараховується в рахунок зобов’язань зі сплати орендної плати. 

6. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з фінансово-економічних питань, бюджету, інвестицій та комунальної власності, заступників  міського голови  Ігоря Сурніна, Романа Тєліпова, Руслана Саїнчука. 

 

 

Міський голова                                                              Василь  ГУЛЯЄВ

 

 


Прикріплені файли:

Поділитись рішенням
Дізнайтеся також

Усі рішення