Чорноморська міська територіальна громада

Одеська область, Одеський район

28/07/2023

Розпорядження міського голови від 28.07.2023 № 184 «Про заходи щодо підготовки закладів освіти Чорноморської міської територіальної громади до початку 2023/2024 навчального року»

Відповідно до статей 32, 42, 64  Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статей 3, 9, 26, 65, 66 Закону України «Про освіту», статей 8, 10, 11, 37, 56 Закону України  «Про повну загальну середню освіту», частини другої статті 19 Закону України «Про дошкільну освіту», на виконання Концепції безпеки закладів освіти, схваленої розпорядженням Кабінету Міністрів України від 07.04.2023 № 301-р «Про схвалення Концепції безпеки закладів освіти», та розпоряджень Одеської обласної державної адміністрації від 27.04.2023 № 249/А-2023 «Про підготовку об’єктів житлово-комунального, паливно-енергетичного господарства та соціально-культурної сфери області до роботи в осінньо-зимовий період 2023-2024 років», від 09.06.2023 № 313/А-2023 «Про підготовку закладів освіти Одеської області до початку 2023/2024 навчального року, з урахуванням листа ДСНС від 14.06.2022 № 03-1870/162-2 щодо Рекомендацій з організації укриття в об’єктах фонду захисних споруд цивільного захисту персоналу та дітей (учнів, студентів) закладів освіти, з метою створення безпечного освітнього середовища, належних умов для проведення освітнього процесу в умовах воєнного стану, якісної і своєчасної підготовки  закладів освіти Чорноморської міської територіальної громади Одеського району Одеської області до початку 2023/2024 навчального року:

1. Управлінню освіти Чорноморської міської ради Одеського району Одеської області:

1.1. Вжити вичерпних заходів щодо:

- створення належних безпечних та нешкідливих умов навчання і праці учасників освітнього процесу в умовах воєнного стану;

- усунення порушень та виконання вимог законодавства у сфері техногенної та пожежної безпеки у закладах освіти;

- забезпечення функціонування та обладнання наявного фонду діючих захисних споруд цивільного захисту у відповідності до чинних стандартів, правил та норм, що є закладах у освіти;

- організації електропостачання, альтернативних джерел живлення, підключення до мережі Інтернет;

- забезпечення мінімальних вимог для належної організації освітнього процесу в об’єктах фонду захисних споруд цивільного захисту закладів загальної середньої освіти;

- утворення комісій для повторних перевірок захисних споруд цивільного захисту, споруд подвійного призначення і найпростіших укриттів з урахуванням укриття всіх учасників освітнього процесу в закладах освіти та з обстеження приміщень, будівель і споруд різного призначення, що розташовані у безпосередній близькості до місця знаходження закладу освіти для встановлення можливості їх використання для укриття здобувачів освіти та працівників таких закладів;

- вирішення питання охорони закладів освіти, функціонування систем охоронно-тривожної сигналізації та засобів відеоспостереження, що передбачено Концепцією безпеки закладів освіти, схваленої розпорядженням Кабінету Міністрів України від 07 квітня 2023 року № 301-р.

1.2. Забезпечити якісну і своєчасну підготовку закладів освіти Чорноморської міської територіальної громади Одеського району Одеської області до нового навчального року, організованого його початку.

1.3. Забезпечити неухильне виконання постанови Кабінету Міністрів України від 13.09.2017 № 684 «Про затвердження Порядку ведення обліку дітей дошкільного, шкільного віку та учнів», вжити вичерпних заходів щодо охоплення повною загальною середньою освітою дітей відповідного віку та обов’язкового охоплення дошкільною освітою дітей старшого дошкільного віку.

1.4. Продовжити роботу щодо подальшої оптимізації мережі груп закладів дошкільної освіти відповідно до освітніх запитів населення міста. Забезпечити формування у комунальних закладах дошкільної освіти новостворених груп, переведення дітей з однієї вікової групи до іншої наприкінці оздоровчого періоду (серпень).

1.5. Здійснити заходи щодо реалізації Порядку зарахування, відрахування та переведення учнів державних та комунальних закладів освіти для здобуття повної загальної середньої освіти, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 16.04.2018 № 367, з метою забезпечення гарантованого права кожної дитини навчатися у закладі загальної середньої освіти за місцем проживання, максимального охоплення здобувачів освіти з числа тимчасово переміщених осіб, які перебувають на території громади, необхідними формами освітньої діяльності.

1.6. Сформувати мережу закладів загальної середньої освіти, класів, груп подовженого дня, закладів дошкільної та позашкільної освіти відповідно до освітніх запитів населення та визначених показників бюджету галузі і винести питання про її затвердження на розгляд виконавчого комітету Чорноморської міської ради Одеського району Одеської області.

1.7. Вжити заходів щодо стовідсоткового забезпечення права осіб на здобуття освіти у закладах загальної середньої освіти міста в різних формах або поєднуючи їх, зокрема в інституційній (очній (денній, вечірній), дистанційній) та індивідуальній (екстернатній, сімейній (домашній), педагогічний патронаж).

1.8. Сприяти забезпеченню закладів загальної середньої освіти сучасними засобами навчання для використання педагогами різних форм організації освітнього процесу, зокрема для роботи/навчання дистанційно.

1.9. Забезпечити своєчасну доставку підручників до закладів загальної середньої освіти.

1.10. Вжити заходів щодо організації якісного та безпечного харчування здобувачів освіти у закладах дошкільної освіти та загальної середньої освіти, проведення необхідних капітальних ремонтів їдалень та харчоблоків закладів освіти.

1.11. Провести широке інформування педагогічної та батьківської громадськості щодо особливостей освітньої діяльності закладів освіти у новому навчальному році, розмістивши інформацію на офіційних сайтах управління освіти Чорноморської міської ради та закладів освіти, забезпечити їх коректну роботу та своєчасне оновлення.

1.12. Провести у закладах загальної середньої освіти День знань та свято Першого дзвоника в новому 2023/2024 навчальному році, Дні відкритих дверей у закладах позашкільної освіти у період з 01 вересня 2023 року до 15 вересня 2023 року, враховуючи безпекову ситуацію, відповідно до рішення міської комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.

1.13. Забезпечити контроль за дотриманням натуральних показників споживання енергоносіїв, здійснювати заходи щодо їх ощадливого споживання у закладах  загальної середньої, дошкільної та позашкільної освіти.

1.14. Забезпечити контроль за виконанням вимог нормативно-правових актів з питань пожежної безпеки, у тому числі укомплектування засобами пожежогасіння, охорони праці та безпеки життєдіяльності у підпорядкованих закладах дошкільної, загальної середньої та позашкільної освіти.

1.15. З метою запобігання руйнуванню будівель і споруд провести обстеження їх технічного стану й розробити заходи щодо підготовки матеріально-технічної бази закладів, установ освіти до роботи в осінньо-зимовий період з урахуванням недоліків минулого опалювального сезону та забезпечити їх виконання.

1.16. Забезпечити проведення капітальних та поточних ремонтів, здійснити відповідні заходи з енергозбереження у закладах освіти міста в межах виділених асигнувань з метою їх підготовки до осінньо-зимового періоду.

1.17. Спрямувати кошти загального і спеціального фондів, передбачені кошторисами на поточні і капітальні видатки, першочергово на виконання робіт з підготовки закладів, установ освіти до опалювального періоду, подальшого впровадження заходів з енергозбереження та протипожежної безпеки.

1.18. До 25 серпня 2023 завершити ремонтні роботи приміщень навчального призначення, електротехнічного господарства.

1.19. До початку навчального року забезпечити введення в експлуатацію всіх енергетичних і інженерних мереж, випробування, наладку та регулювання систем тепло-, енерго-, газопостачання, приладів регулювання енергоспоживання.

1.20. Провести перевірки стану готовності закладів дошкільної, загальної середньої та позашкільної освіти до нового 2023/2024 навчального року та розглянути її результати на серпневій нараді керівників закладів освіти міста.

1.21. Забезпечити своєчасне проведення у повному обсязі закладами і установами освіти розрахунків за спожиті енергоносії.

1.22. До 1 жовтня 2023 року доукомплектувати заклади освіти сантехнічними, електротехнічними матеріалами, запчастинами і обладнанням для оперативної ліквідації аварій у зимовий період, забезпечити їх зберігання.

1.23. Передбачити можливість зміни режиму роботи закладів на випадок тривалого відключення електроенергії, забезпечити виконання вимог охорони праці та техніки пожежної безпеки, збереження технологічного обладнання та матеріальних цінностей.

2. Керівникам закладів освіти міста:

2.1. Забезпечити дотримання визначених підходів до формування освітніх програм закладів відповідно до вимог Державних стандартів, їх змістовного наповнення, граничного обсягу навчального навантаження та у межах виділених асигнувань на утримання закладів освіти у 2023 і 2024 роках.

2.2. Забезпечити на вебсайті закладу освіти відкритий доступ до освітніх програм, що реалізуються в закладі освіти, та переліку освітніх компонентів, що передбачені освітньою програмою.

2.3. До 15 серпня 2023 року розробити моделі організації освітнього процесу за змішаною та дистанційною формами навчання, алгоритми роботи з урахуванням особливостей приміщень наявних укриттів, кадрових та технічних потужностей кожного закладу освіти, затвердити їх рішенням педагогічної ради.

2.4. Сприяти впровадженню сучасних цифрових технологій в освітній процес шляхом використання у роботі закладів загальної середньої освіти електронних журналів та щоденників, освітніх проєктів регіонального та всеукраїнського рівнів, платформи для дистанційного та змішаного навчання «Всеукраїнська школа онлайн».

2.5. Забезпечити дотримання вимог Порядку зарахування, відрахування та переведення учнів державних та комунальних закладів освіти для здобуття повної загальної середньої освіти, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 16.04.2018 № 367, оприлюднення з дотриманням Закону України «Про захист персональних даних» на інформаційному стенді закладу освіти, а також на офіційному вебсайті закладу освіти необхідної інформації про зарахування учнів до перших класів.

2.6. Забезпечити у закладах дошкільної освіти необхідні умови для обов’язкового виконання вимог Базового компонента дошкільної освіти відповідно до статті 22 Закону України «Про дошкільну освіту».

2.7. Забезпечити формування освітньої програми закладів позашкільної освіти шляхом впровадження типових освітніх програм або програм, розроблених на основі типових освітніх програм, в межах виділених асигнувань на утримання закладів позашкільної освіти у 2023 і 2024 роках.

2.8. Забезпечити комплектування закладів освіти педагогічними кадрами з урахуванням запитів педагогів з числа внутрішньо переміщених осіб.

2.9. Забезпечити проведення у закладах освіти занять з питань пожежної безпеки, запобігання ризикам, пов’язаних з вибухонебезпечними чи підозрілими предметами, правил поведінки з ними, практичних тренувань та алгоритмів дій у разі оголошення сигналу «Повітряна тривога», загрози виникнення надзвичайної ситуації, зокрема ситуації воєнного характеру або терористичного акту.

3. Центру професійного розвитку педагогічних працівників:

3.1. До 28 серпня 2023 року провести цикл інструктивно-методичних семінарів для педагогічних працівників закладів освіти щодо особливостей організації освітнього процесу, викладання навчальних предметів з використанням різних форм здобуття освіти, сучасних інформаційно-технічних засобів та технологій дистанційного навчання, освітніх онлайн-платформ.

3.2. Продовжити роботу з підвищення кваліфікації педагогічних працівників закладів освіти.

3.3. Продовжити роботу щодо наповнення офіційного сайту матеріалами про організацію освітньої діяльності закладів і установ освіти, забезпечити постійне оновлення актуальних матеріалів.

4. Управлінню освіти Чорноморської міської ради Одеського району Одеської області:

4.1. Забезпечити контроль за процесом підготовки закладів освіти до нового 2023/2024 навчального року відповідно до повноважень.

4.2. До 14 серпня 2023 року провести моніторинг стану готовності закладів освіти до нового 2023/2024 навчального року, про що інформувати педагогічних працівників та громадськість.

4.3. У встановлені терміни інформувати Одеську районну державну (військову) адміністрацію, Департамент освіти і науки Одеської обласної державної адміністрації про стан готовності закладів освіти Чорноморської міської територіальної громади Одеського району Одеської області до початку нового навчального року.

5. Контроль за виконанням даного розпорядження покласти на заступника міського голови Романа Тєліпова.

 

Міський голова                                                                                                        Василь ГУЛЯЄВ


Прикріплені файли:

Поділитись рішенням
Дізнайтеся також

Усі рішення