Чорноморська міська територіальна громада

Одеська область, Одеський район

18/09/2023

Розпорядження міського голови від 18.09.2023 № 235 «Про створення робочої групи з питання присвоєння назви вулиці імені Комбата Дердуги на території Чорноморської міської ради Одеського району Одеської області за результатом розгляду петиції»

Відповідно до ст. 37 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», рішення  Чорноморської міської ради від 12.03.2016 № 66-VII  «Про затвердження Порядку подання та розгляду електронної петиції, адресованої Чорноморській міській раді», ст. 7 Закону України «Про присвоєння юридичним особам та об`єктам права власності імен (псевдонімів) фізичних осіб, ювілейних та святкових дат, назв і дат історичних подій», постанови Кабінету Міністрів України від 24.10.2012  № 989 «Про затвердження порядку проведення громадського обговорення під час розгляду питань про присвоєння юридичним особам та об’єктам права власності, які належать фізичним особам, імені (псевдонімів) фізичних осіб, ювілейних та святкових дат, назв і дат історичних подій», враховуючи правовий режим воєнного стану, введеного в Україні згідно з Указом  Президента  України від 24.02.2022 року №64/2022 «Про введення воєнного  стану в Україні» (зі змінами), затвердженого Законом України  «Про затвердження Указу Президента України «Про введення воєнного стану в Україні», з метою опрацювання порушеного в електронній петиції питання щодо присвоєння назви вулиці імені Комбата Дердуги  на території Чорноморської міської ради Одеського району Одеської області:

1. Затвердити положення про робочу групу та склад робочої групи з питання присвоєння назви вулиці імені Комбата Дердуги  на території Чорноморської міської ради Одеського району Одеської області за результатом розгляду петиції  (Додатки 1, 2).

 

2. Робочій групі з питання присвоєння назви вулиці імені Комбата Дердуги  на території Чорноморської міської ради Одеського району Одеської області за результатом розгляду петиції, визначити перелік вулиць, запропонованих до перейменування на честь Комбата Дердуги, та надати міському голові висновки за результатами роботи робочої групи.

 

3. Контроль за виконанням розпорядження залишаю за собою.

 

 

          Міський голова                                                                                      Василь ГУЛЯЄВ

                

                                          

 Додаток 1

до розпорядження міського голови

від   18.09.2023   №  235

 

         ПОЛОЖЕННЯ

        про робочу групу з  питання присвоєння назви вулиці імені Комбата Дердуги   

        на  території Чорноморської міської ради Одеського району Одеської області

          за результатом розгляду петиції

 

1. Робоча група з питання присвоєння назви вулиці імені Комбата Дердуги  на території Чорноморської міської ради Одеського району Одеської області за результатом розгляду петиції (далі – Робоча група) створюється з метою організації роботи з розгляду та опрацювання порушених в електронній петиції питань,  підготовки пропозицій щодо підтримки або непідтримки електронної петиції та щодо проєкту відповіді на неї.

2. Робоча група з депутатів  міської  ради і представників відповідних служб виконавчого комітету Чорноморської міської ради Одеського району Одеської області у складі голови та членів Робочої групи затверджується  розпорядженням міського голови.

3. Робота Робочої групи проводиться гласно. На засіданнях Робочої групи можуть бути присутніми депутати міської ради, посадові особи виконавчих органів та управлінь міської ради, участь яких необхідна для розгляду питань порядку денного.

4. Засідання Робочої групи скликаються  в  разі  потреби. Засідання  вважається  правомочним, якщо  в  ньому  приймає  участь  не  менше  половини від загального складу  Робочої групи.      
5. Організація роботи Робочої групи покладається на її голову. Голова Робочої групи скликає і веде засідання групи, формує порядок денний засідання. Члени Робочої групи мають право вносити пропозиції та доповнювати порядок денний.

6. За результатами вивчення і розгляду питань Робоча група готує висновки, які приймаються більшістю голосів від загального складу групи та заносяться до протоколу засідання.

7. Протокол засідання Робочої групи веде секретар Робочої групи, на якого покладена відповідальність за правильне оформлення протоколів та іншої документації Робочої групи. Протокол оформлюється та підписується головою Робочої групи та її секретарем не пізніше трьох робочих днів з дня проведення засідання.

8. За результатом роботи Робочої групи складається загальний звіт, висновки якого в подальшому покладаються в основу відповідного проєкту рішення Чорноморської міської  ради Одеського району Одеської області.

9.  Організаційне забезпечення роботи Робочої групи покладається на управління архітектури та містобудування виконавчого комітету Чорноморської міської ради Одеського району Одеської області.

10. Голова і члени Робочої групи  працюють на громадських засадах.

 

           Начальник управління архітектури

           та містобудування                                                                         Ольга СУББОТКІНА


Прикріплені файли:

Поділитись рішенням
Дізнайтеся також

Усі рішення