Чорноморська міська територіальна громада

Одеська область, Одеський район

08/12/2023

Розпорядження міського голови від 08.12.2023 № 343 «Про попередню оплату товарів, робіт і послуг, що закуповуються за бюджетні кошти»

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 04 грудня 2019 року № 1070  «Деякі питання здійснення розпорядниками (одержувачами) бюджетних коштів попередньої оплати товарів, робіт і послуг, що закуповуються за бюджетні кошти» (зі змінами та доповненнями), враховуючи звернення розпорядників нижчого рівня бюджетних коштів, що входять до мережі виконавчого комітету Чорноморської міської ради Одеського району Одеської області, керуючись ст. 42 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,

1. Установити, що головний розпорядник бюджетних коштів виконавчий комітет Чорноморської міської ради Одеського району Одеської області,  розпорядники нижчого рівня та одержувачі бюджетних коштів, що входять до мережі виконавчого комітету Чорноморської міської ради Одеського району Одеської області, у договорах про закупівлю товарів, робіт і послуг за бюджетні кошти можуть передбачати попередню оплату товарів, робіт та послуг, що передбачаються поставити, виконати та надати протягом поточного бюджетного періоду, в разі закупівлі:

1.1.  на строк не більше трьох місяців:

  • поштових марок та конвертів, послуг пошти та зв’язку, послуг з енергопостачання, послуг з постачання та розподілу природного газу - у розмірі до 100 відсотків їх вартості включно;
  • інших робіт і послуг за поточними видатками - у розмірі до 50 відсотків їх вартості включно;

1.2. на строк не більше 12 місяців:

-  періодичних видань  – у розмірі до 100 відсотків їх вартості включно;

2. Розмір та строк попередньої оплати, кількість платежів з попередньої оплати в межах строку визначаються головним розпорядником, розпорядниками нижчого рівня та одержувачами бюджетних коштів  в особі керівників, які несуть персональну відповідальність, виходячи із необхідності, що обґрунтовується, зокрема, реальним станом поставки товару, виконання робіт, надання послуг, помісячним розподілом бюджетних асигнувань.

3. Головному розпоряднику, розпорядникам нижчого рівня та одержувачам бюджетних коштів не здійснювати платежі з попередньої оплати виконавцям робіт, постачальникам товарів і надавачам послуг, якими порушено умови договорів щодо попередньої оплати товарів, робіт і послуг, що закуповуються за бюджетні кошти, укладених із головним розпорядником,  розпорядниками нижчого рівня та одержувачами бюджетних коштів, які включені до мережі виконавчого комітету Чорноморської міської ради Одеського району Одеської області.

4. Головний розпорядник, розпорядники нижчого рівня та одержувачі бюджетних коштів, які включені до мережі виконавчого комітету Чорноморської міської ради Одеського району Одеської області, зобов’язані вживати відповідні заходи з метою недопущення простроченої дебіторської заборгованості. У разі наявності такої заборгованості інформувати виконавчий комітет Чорноморської міської ради Одеського району Одеської області в триденний строк з моменту її виникнення.

5. Покласти персональну відповідальність на головного розпорядника, розпорядників нижчого рівня та одержувачів бюджетних коштів в особі керівників за дотримання норм законодавства при здійсненні попередньої оплати товарів, робіт і послуг та контролю термінів її погашення, своєчасного взяття зобов’язань та їх оплати, застосування штрафних санкцій у разі невчасного повернення таких коштів.

6. Контроль за виконанням даного розпорядження покласти на начальника відділу бухгалтерського обліку та звітності - головного бухгалтера виконавчого комітету Чорноморської міської ради Одеського району Одеської області Оксану Бонєву.

 

Міський голова                                                                              Василь ГУЛЯЄВ

 

 

Пояснювальна записка

до розпорядження міського голови «Про попередню оплату товарів, робіт і послуг, що закуповуються за бюджетні кошти»

Дане розпорядження дозволить виконавчому комітету Чорноморської міської ради Одеського району Одеської області, розпорядникам нижчого рівня, та одержувачам бюджетних коштів, що входять до мережі виконавчому комітету Чорноморської міської ради Одеського району Одеської області, здійснювати попередню оплату деяких товарів та послуг відповідно до постанови КМУ від 04 грудня 2019 року 1070  «Деякі питання здійснення розпорядниками (одержувачами) бюджетних коштів попередньої оплати товарів, робіт і послуг, що закуповуються за бюджетні кошти».

 

Начальник відділу бухгалтерського

обліку та звітності – головний бухгалтер                                                 Оксана БОНЄВА


Прикріплені файли:

Поділитись рішенням
Дізнайтеся також

Усі рішення