Чорноморська міська територіальна громада

Одеська область, Одеський район

26.05.2023 08:54

Постанова №4 "Про питання визнання обраним депутатом Чорноморської міської ради Одеського району Одеської області наступного за черговістю кандидата в депутати від Одеської регіональної організації ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ «ОПОЗИЦІЙНА ПЛАТФОРМА – ЗА ЖИТТЯ»"

22 травня 2023 року Чорноморською міською територіальною виборчою комісією Одеського району Одеської області отримано належним чином засвідчену копію рішення Чорноморської міської ради Одеського району Одеської області № 386-VIII «Про дострокове припинення повноважень депутата Чорноморської міської ради Одеського району Одеської області VIII скликання Дуднікова М.Ю.», відповідно до якого достроково припинено повноваження депутата Чорноморської міської ради Одеського району Одеської області VIII скликання Дуднікова Михайла Юрійовича на підставі його особистої заяви про складення депутатських повноважень.

Розглянувши зазначене рішення, Чорноморська міська територіальна виборча комісія Одеського району Одеської області зазначає наступне.

За змістом частини першої статті 284 Виборчого кодексу України (далі - Кодекс) у разі дострокового припинення повноважень депутата Верховної Ради Автономної Республіки Крим, обласної, районної, районної у місті ради, а також міської, сільської, селищної ради (територіальної громади з кількістю виборців 10 тисяч і більше) на підставах і в порядку, передбачених Конституцією та законами України, за рішенням відповідної територіальної виборчої комісії депутатом визнається наступний за черговістю кандидат у депутати у відповідному територіальному або єдиному виборчому списку від цієї місцевої організації політичної партії в порядку, передбаченому частиною п’ятою статті 283 Виборчого кодексу України.

Постановою Комісії від 28 жовтня 2020 року № 433 затверджено Роз’яснення щодо порядку реєстрації обраних депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, обласних, районних, міських, районних у місті, сільських, селищних рад, сільських, селищних, міських голів, за змістом пункту 5.9  якого рішення про визнання обраним депутатом місцевої ради наступного за черговістю кандидата у депутати у відповідному територіальному або єдиному виборчому списку від цієї місцевої організації політичної партії ухвалюється територіальною виборчою комісією не пізніш як у тридцятиденний строк з дня надходження від відповідної ради – належним чином засвідченої копії рішення ради про дострокове припинення повноважень депутата цієї ради.

Підстави для дострокового припинення повноважень депутата місцевої ради визначено статтею 5 Закону України "Про статус депутатів місцевих рад". 

Кандидатів у депутати до Чорноморської міської ради Одеського району Одеської області, включених до виборчого списку Одеської регіональної організації Політичної партії «ОПОЗИЦІЙНА ПЛАТФОРМА – ЗА ЖИТТЯ» зареєстровано постановою Чорноморської міської територіальної виборчої комісії Одеського району Одеської області від 25 вересня 2020 року № 24.

Дудніков Михайло Юрійович, обраний депутатом за єдиним виборчим списком кандидатів у депутати від Одеської регіональної організації указаної політичної партії у єдиному багатомандатному виборчому окрузі. Черговість кандидатів у виборчому списку Одеської регіональної організації Політичної партії «ОПОЗИЦІЙНА  ПЛАТФОРМА – ЗА ЖИТТЯ» для отримання депутатського мандата не вичерпано.

Вирішуючи питання щодо можливості заміщення, тобто визнання обраним депутатом Чорноморської міської ради Одеського району Одеської області наступного за черговістю кандидата в депутати, Чорноморська міська територіальна виборча комісія Одеського району Одеської області бере до уваги таке.

За змістом статті 36 Конституції України та Закону України "Про політичні партії в Україні" одним із ключових напрямів провадження діяльності політичної партії є діяльність, пов’язана з реалізацією права політичної партії брати участь у відповідних виборах.

Місцеві організації політичної партії та її місцеві осередки є елементами структури політичної партії, презентують та реалізують її статутні цілі на місцях. 

Організація підготовки та проведення місцевих виборів 25 жовтня 2020 року відбувалася відповідно до положень Кодексу.

Частиною другою статті 216 Кодексу встановлено, що право висування кандидатів у депутати Верховної Ради Автономної Республіки Крим, обласних, районних, районних у місті рад, а також міських, сільських, селищних рад (територіальних громад з кількістю виборців 10 тисяч і більше) реалізується виборцями через місцеві організації політичних партій у порядку, передбаченому Кодексом.

При цьому, Чорноморська міська територіальна виборча комісія Одеського району Одеської області дійшла висновку, що прийняття нею рішення, передбаченого частиною першою статті 284 Кодексу, перебуває у безпосередньому причинному зв’язку з діяльністю місцевої організації політичної партії, яка висувала, формувала та затверджувала виборчий список кандидатів у депутати місцевої ради.

За змістом частини четвертої статті 37 Конституції України, частини третьої статті 5, статті 21 Закону України «Про політичні партії в України» діяльність політичної партії може бути заборонено лише в судовому порядку.

При цьому заборона діяльності політичної партії тягне за собою припинення діяльності політичної партії, розпуск її керівних органів, обласних, міських, районних організацій і первинних осередків та інших структурних утворень, передбачених статутом політичної партії, припинення членства в політичній партії, а також прийняття центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері державної реєстрації (легалізації) об’єднань громадян, інших громадських формувань, та його територіальними органами рішень про припинення політичної партії та її структурних утворень відповідно (частина друга статті 21 Закону України «Про політичні партії в України»).

Так, рішенням Восьмого апеляційного адміністративного суду від 20 червня 2022 року, залишеним без змін постановою Касаційного адміністративного суду у складі Верховного Суду від 15 вересня 2022 року, у справі № П/857/8/22 позов Міністерства юстиції України про заборону діяльності Політичної партії «ОПОЗИЦІЙНА ПЛАТФОРМА – ЗА ЖИТТЯ» задоволено, таким чином остаточно заборонено діяльність указаної політичної партії, майно, кошти та інші активи цієї партії, її обласних, міських, районних організацій, первинних осередків та інших структурних утворень передано у власність держави. Рішення Восьмого апеляційного адміністративного суду від 20 червня 2022 року у справі № П/857/8/22 набрало законної сили 15 вересня 2022 року.

Отже остаточне судове рішення, яким заборонено діяльність Політичної партії “ОПОЗИЦІЙНА ПЛАТФОРМА – ЗА ЖИТТЯ”, комісія вважає тою обставиною, яка у розумінні виборчого законодавства є істотною, винятковою та такою, що унеможливлює ухвалення Чорноморською міською територіальною виборчою комісією Одеського району Одеської області рішення про визнання обраним депутатом Чорноморської міської ради Одеського району Одеської області на місцевих виборах 25 жовтня 2020 року наступного за черговістю кандидата в депутати у виборчому списку місцевої організації цієї політичної партії, оскільки ухвалення такого рішення за своєю суттю суперечило б зазначеному рішенню суду, згідно з яким заборонено як діяльність цієї партії, так і її місцевих осередків.

Територіальні виборчі комісії є спеціальними колегіальними незалежними органами адміністрування виборчих процесів, що в межах своїх повноважень та в порядку, передбачених Кодексом, забезпечують організацію та проведення місцевих виборів, реалізацію виборчих прав громадян України, додержання та однакове застосування виборчого законодавства (частина перша статті 32, частини перша, четверта статті 33, стаття 206 Кодексу).

Разом з тим територіальні виборчі комісії та їх члени при виконанні своїх повноважень зобов’язані діяти відповідно до Конституції України, Кодексу та законів України (частина третя статті 32, частина четверта статті 38 Кодексу), а також ураховувати судові рішення, що набрали законної сили.

Втручання в діяльність виборчих комісій, зокрема у вирішення питань, віднесених до їхніх повноважень, крім випадків, передбачених законом, заборонено частиною четвертою статті 32 Кодексу.

Враховуючи викладене, відповідно до статей 36, 37, 129-1.  Конституції України, частини першої статті 33, пункту восьмого, двадцять третього частини другої статті 206, частини першої статті 284 Виборчого Кодексу України, частини третьої статті 5, статті 21  Закону України «Про політичні партії в Україні», пункту другого частини другої статті 5 Закону України «Про статус депутатів місцевих рад», постанов Центральної виборчої комісії від 28 жовтня 2020 року № 433 «Про роз’яснення порядку реєстрації обраних депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, обласних, районних, міських, районних у місті, сільських, селищних рад, сільських, селищних, міських голів», та від 13 квітня 2023 року № 25 «Про окремі питання заміщення депутатів місцевих рад, повноваження яких достроково припинені», а також зважаючи на заборону діяльності Політичної партії «ОПОЗИЦІЙНА ПЛАТФОРМА – ЗА ЖИТТЯ» відповідно до рішення Восьмого апеляційного адміністративного суду від 20 червня 2022 року в справі № П/857/8/22, залишеним без змін постановою Верховного Суду в складі колегії суддів Касаційного адміністративного суду від 15 вересня 2022 року в цій самій справі, яке набрало законної сили,

 

Чорноморська міська територіальна виборча комісія Одеського району Одеської  області  п о с т а н о в л я є:

 

1. Взяти до відома факт дострокового припинення повноважень депутата Чорноморської міської ради Одеського району Одеської області VIII скликання Дуднікова Михайла Юрійовича, обраного за єдиним виборчим списком кандидатів у депутати від Одеської регіональної організації ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ «ОПОЗИЦІЙНА ПЛАТФОРМА – ЗА ЖИТТЯ» у єдиному багатомандатному виборчому окрузі.

2. Визнати заборону діяльності ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ “ОПОЗИЦІЙНА ПЛАТФОРМА – ЗА ЖИТТЯ” обставиною, що унеможливлює ухвалення Чорноморською міською територіальною виборчою комісією Одеського району Одеської області рішення про визнання обраним депутатом відповідної місцевої ради, наступного за черговістю кандидата в депутати у єдиному виборчому списку Одеської регіональної організації ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ «ОПОЗИЦІЙНА ПЛАТФОРМА – ЗА ЖИТТЯ».

3. Копію постанови наступному за черговістю кандидату або представнику Одеської регіональної організації ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ «ОПОЗИЦІЙНА ПЛАТФОРМА – ЗА ЖИТТЯ», за наявності відповідного звернення.

4. Копію постанови надіслати Центральній виборчій комісії.

5. Цю постанову вивісити для загального ознайомлення на стенді офіційних матеріалів комісії, а також направити до Чорноморської міської ради Одеського району Одеської області для оприлюднення на веб-сайті міської ради.

 

Голова комісії                                                                                                Д. Соколов

Секретар комісії                                                                                            Є. Доценко