Чорноморська міська територіальна громада

Одеська область, Одеський район

20.11.2023 10:50

Повідомлення про плановану діяльність, яка підлягає оцінці впливу на довкілля ПрАТ"

655b1e3ef119e__6514066642577__64ede50003699__64c9f953d96fc__63e390bdd74c7__63a1ad934e2d9__258378.jpg

На виконання вимог Закону України «Про оцінку впливу на довкілля» доводимо до мешканців Чорноморської міської територіальної громади Одеського району Одеської області Повідомлення про плановану діяльність, яка підлягає оцінці впливу на довкілля ПрАТ". АДМ Іллічівськ" по об'єкту: "Реконструкція цеху екстракції та прилеглої ділянки на території ПрАТ "АДМ Іллічівськ", розташованого за адресою : Одеська обл., Одеський район, м.Чорноморськ, вул.Транспортна,26". В рамках планованої діяльності передбачається збільшення шляху руху матеріалу - від завантаження макухового крупця до вивантажувального бункера. При цьому збільшується кількість зрошування матеріалу місцелою за рахунок додаткових місцелозбірників в реконструйованому екстракторі.  Крім того, передбачено встановлення додаткових насосів в кількості 5 шт. для перекачування місцели. Збільшення виробничої потужності підприємства не передбачається. Інженерне забезпечення об'єкту планованої діяльності  існуюче, реконструкції не підлягає" (опубліковано в реєстрі ОВД 16.11.2023 № 2023111611313)". 

Протягом 20 робочих днів з дня оприлюднення цього повідомлення на офіційному веб-сайті уповноваженого органу, громадськість має право надати уповноваженому органу зауваження і пропозиції до планованої діяльності, обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля.

Надаючи такі зауваження і пропозиції, необхідно вказати реєстраційний номер справи про оцінку впливу на довкілля планованої діяльності в Єдиному реєстрі ОВД.  

Відповідно до законодавства рішенням про провадження даної планованої діяльності будуть документи дозвільного характеру - "Висновок з оцінки впливу на довкілля" та Дозвіл на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря, що видаються Департаментом екології та природних ресурсів Одеської обласної державної адміністрації.

Надати письмові зауваження і пропозиції можна на адресу Департаменту екології та природних ресурсів Одеської обласної Державної адміністрації, поштова адреса: 65107, Україна, м.Одеса, вул.Канатна, буд.83, E-mail: ecolog@odessa.gov.ua; тел. (048) 728-34-58. Контактна особа - Шевченко Наталія Ігорівна - начальник відділу оцінки впливу на довкілля, земельних ресурсів, біоресурсів та заповідної справи