Чорноморська міська територіальна громада

Одеська область, Одеський район

09.08.2022 11:52

Нормативно-правові акти та документи щодо запобігання та протидії корупції

62f2286581442__l_photo.jpg

Законодавство України щодо запобігання та протидії корупції:

 

- Закон України Про запобігання корупції від 14 жовтня 2014 № 1700-VII

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1700-18#Text

 

- Закон України Про засади державної антикорупційної політики на 2021-2025 роки

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2322-20#Text

 

- Закон України Про очищення влади

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1682-18#Text

 

- Рішення Національного агентства з питань запобігання корупції від 17.06.2016 року № 2 «Про затвердження Переліку посад з високим та підвищеним рівнем корупційних ризиків»

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0987-16#Text

 

- Наказ Національного агентства з питань запобігання корупції № 277/21 від 27.05.2021 «Про затвердження Типового положення про уповноважений підрозділ (уповноважену особу) з питань запобігання та виявлення корупції»

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0914-21#Text

 

- Наказ Національного агентства України з питань державної служби від 05.08.2016 року №158 «Про затвердження Загальних правил етичної поведінки державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування»

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1203-16#Text

 

- Постанова Кабінету міністрів України від 13.06.2000 року № 950 «Про затвердження Порядку проведення службового розслідування стосовно осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, та осіб, які для цілей Закону України «Про запобігання корупції» прирівнюються до осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування»

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/950-2000-%D0%BF#Text

 

- Конвенція Організації Об’єднаних Націй проти корупції

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_c16#Text

 

- Закон України «Про ратифікацію Конвенції Організації Об’єднаних Націй проти корупції»

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/251-16#Text

 

Акти органу та посадових осіб місцевого самоврядування з питань антикорупційної діяльності:

- Рішення Чорноморської міської ради Одеського району Одеської області від 18.06.2021 року № 84-VII «Про затвердження Кодексу етичної поведінки посадових осіб Чорноморської міської ради Одеського району Одеської області, посадових осіб та інших працівників підприємств, установ та організацій, що належать до комунальної власності Чорноморської територіальної громади»

- Розпорядження міського голови від 19.07.2022 № 205 «Про затвердження посадової інструкції уповноваженого з антикорупційної діяльності»

- Пам’ятка посадової особи щодо вимог та обмежень, встановлених Законом України «Про запобігання корупції», додаток 1 до Розпорядження міського голови від 25.07.2022 №219 «Про посилення антикорупційних заходів серед посадових осіб Чорноморської міської ради Одеського району Одеської області, її виконавчих органів та структурних підрозділів виконавчого комітету Чорноморської міської ради Одеського району Одеської області»

Поділитись