Чорноморська міська територіальна громада

Одеська область, Одеський район

21/03/2024

Рішення міської ради від 20.03.2024 № 560-VIII «Про внесення змін та доповнень до рішення Чорноморської міської ради Одеського району Одеської області від 22.12.2023 № 522–VІII "Про бюджет Чорноморської міської територіальної громади на 2024 рік" (зі змінами)»

На підставі частини 4 статті 14, статті 72 та частини 8 статті 78, підпунктів 1, 2 пункту 22 та пункту 225  розділу VI "Прикінцеві та перехідні положення" Бюджетного кодексу України, підпункту 1 пункту 1 постанови Кабінету Міністрів України від 11.03.2022 № 252 "Деякі питання формування та виконання місцевих бюджетів у період воєнного стану" (зі змінами), враховуючи рекомендації постійної комісії з фінансово-економічних питань, бюджету, інвестицій та комунальної власності, керуючись  пунктом 23 частини першої статті 26 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні",

 

Чорноморська міська  рада Одеського району Одеської області  вирішила:

 

1. Внести наступні зміни та доповнення до рішення Чорноморської міської ради Одеського району Одеської області від 22.12.2023 № 522 – VІII "Про бюджет  Чорноморської міської територіальної громади  на 2024 рік" (зі змінами) (далі-Рішення):

1.1. Пункт 1 Рішення викласти в новій редакції:

"1. Визначити на 2024 рік:

доходи  бюджету Чорноморської міської територіальної громади у сумі 1 036 503 509 гривень, у тому числі доходи загального фонду бюджету громади – 986 937 005 гривень та доходи спеціального фонду бюджету громади – 49 566 504 гривень  згідно з додатком 1 до даного рішення;

видатки  бюджету Чорноморської міської територіальної громади у сумі 1 125 497 543 гривень, у тому числі видатки загального фонду бюджету громади – 958 291 223 гривень та видатки спеціального фонду бюджету громади – 167 206 320 гривень;

дефіцит бюджету Чорноморської міської територіальної громади у сумі 88 994 034 гривень  згідно з додатком 2, джерелом покриття якого визначити вільний залишок коштів бюджету Чорноморської міської територіальної громади, який утворився  станом на 01.01.2024, в тому числі:

профіцит  за загальним фондом у сумі 28 645 782 гривень, що сформувався за рахунок:

- коштів, що передаються до бюджету розвитку спеціального фонду, у сумі 82 090 257 гривень (профіцит);

- вільного залишку коштів станом на 01.01.2024 загального фонду бюджету у сумі  53 444 475 гривень  (дефіцит);

дефіцит за спеціальним фондом у сумі 117 639 816,00 гривень, джерелом покриття якого визначити:

- надходження коштів із загального фонду до бюджету розвитку спеціального фонду у сумі 117 276 916 гривень, із них за рахунок:

- доходів загального фонду у сумі 82 090 257 гривень;

- вільного залишку загального фонду, який сформувався станом на 01.01.2024 у сумі 35 186 659 гривень;

- вільний залишок коштів бюджету розвитку, який сформувався станом на 01.01.2024 у сумі  362 900 гривень;

оборотний залишок бюджетних коштів бюджету Чорноморської міської територіальної громади у розмірі 1 000 000  гривень, що становить 0,10 відсотків видатків загального фонду бюджету громади, визначених цим пунктом;

резервний фонд  бюджету Чорноморської міської територіальної громади у розмірі 6 422 377 гривень, що становить 0,67 відсотків видатків загального фонду бюджету громади, визначених цим пунктом."

1.2.  підпункт 2) пункту 4 Рішення викласти в новій редакції:

"2) державного бюджету за бюджетною програмою "Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів" (КПКВКМБ 3719800) у сумі 22 527 334 гривень на фінансування заходів:

2.1) Міської цільової програми підтримки Сил територіальної оборони Збройних Сил України, військових частин Збройних Сил України та посилення  заходів громадської безпеки в умовах воєнного стану на території Чорноморської міської  ради Одеського району Одеської області на 2024 рік у сумі 13 027 334 гривень;

2.2) Міської цільової програми зміцнення законності, безпеки та порядку на території Чорноморської міської територіальної громади "Безпечне місто Чорноморськ" на 2023-2024 роки у сумі 5 000 000 гривень;

2.3) Міської цільової програми протидії злочинності на території Чорноморської міської територіальної громади на 2024 рік у сумі 2 500 000 гривень;

2.4) Міської цільової програми підтримки Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Миколаєві, на 2024 рік  у сумі 2 000 000 гривень.

У разі необхідності закупівлі відповідальними виконавцями заходів Міської цільової програми підтримки Сил територіальної оборони Збройних Сил України, військових частин Збройних Сил України та посилення  заходів громадської безпеки в умовах воєнного стану на території Чорноморської міської  ради Одеського району Одеської області на 2024 рік товарів, робіт, послуг для матеріально-технічного забезпечення військових формувань, кошти, визначені розподілом субвенції як видатки споживання, можуть  спрямовуватися на видатки розвитку і навпаки.

Встановити, що на кінець бюджетного періоду залишки коштів субвенції  з  бюджету Чорноморської міської територіальної громади державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів зберігаються на рахунках відповідних виконавців Програм, відкритих в органах Державної казначейської служби України, для здійснення видатків у наступному бюджетному періоді з урахуванням їх цільового призначення, в тому числі за Міськими цільовими програмами, термін яких завершується в 2024 році."

1.3. Пункт 7 Рішення викласти в новій редакції:

"7. Затвердити розподіл витрат бюджету Чорноморської міської територіальної громади на реалізацію міських  програм у сумі 418 928 448 гривень згідно з додатком 7 до даного рішення."

1.4. Пункт 39 Рішення, який доповнено рішенням Чорноморської міської ради від 02.02.2024 № 555-VIII, вважати пунктом 40 Рішення, відповідно пункти 40-44 вважати пунктами 41-44.

1.5. Внести зміни та доповнення до додатків 1-7 до Рішення, виклавши їх у новій редакції відповідно до додатків 1-7 до даного рішення.

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з фінансово-економічних питань, бюджету, інвестицій та комунальної власності, заступника міського голови Наталю Яволову.

 

Міський голова                                                                  Василь ГУЛЯЄВ


Прикріплені файли:

Поділитись рішенням
Дізнайтеся також

Усі рішення