Чорноморська міська територіальна громада

Одеська область, Одеський район

15/04/2024

Рішення міської ради від 12.04.2024 № 575-VIII «Про внесення змін та доповнень до рішення Чорноморської міської ради Одеського району Одеської області від 22.12.2023 № 522–VІII "Про бюджет Чорноморської міської територіальної громади на 2024 рік" (зі змінами)»

На підставі частини 4 статті 14, статті 72 та частини 8 статті 78, підпунктів 1, 2 пункту 22 та пункту 225  розділу VI "Прикінцеві та перехідні положення" Бюджетного кодексу України, підпункту 1 пункту 1 постанови Кабінету Міністрів України від 11.03.2022 № 252 "Деякі питання формування та виконання місцевих бюджетів у період воєнного стану" (зі змінами), враховуючи рекомендації постійної комісії з фінансово-економічних питань, бюджету, інвестицій та комунальної власності, керуючись  пунктом 23 частини першої статті 26 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні",

 

Чорноморська міська  рада Одеського району Одеської області  вирішила:

 

1. Внести наступні зміни та доповнення до рішення Чорноморської міської ради Одеського району Одеської області від 22.12.2023 № 522 – VІII "Про бюджет  Чорноморської міської територіальної громади  на 2024 рік" (зі змінами) (далі-Рішення):

1.1. Пункт 1 Рішення викласти в новій редакції:

"1. Визначити на 2024 рік:

доходи  бюджету Чорноморської міської територіальної громади у сумі 1 036 924 310,44 гривень, у тому числі доходи загального фонду бюджету громади – 986 937 005 гривень та доходи спеціального фонду бюджету громади – 49 987 305,44 гривень  згідно з додатком 1 до даного рішення;

видатки  бюджету Чорноморської міської територіальної громади у сумі 1 131 913 799,43 гривень, у тому числі видатки загального фонду бюджету громади – 957 675 554,99 гривень та видатки спеціального фонду бюджету громади – 174 238 244,44 гривень;

дефіцит бюджету Чорноморської міської територіальної громади у сумі 94 989 488,99 гривень  згідно з додатком 2, джерелом покриття якого визначити вільний залишок коштів бюджету Чорноморської міської територіальної громади, який утворився  станом на 01.01.2024, в тому числі:

профіцит  за загальним фондом у сумі 29 261 450,01 гривень, що сформувався за рахунок:

- коштів, що передаються до бюджету розвитку спеціального фонду, у сумі 83 951 380 гривень (профіцит);

- вільного залишку коштів станом на 01.01.2024 загального фонду бюджету у сумі  54 689 929,99 гривень  (дефіцит);

дефіцит за спеціальним фондом у сумі 124 250 939,00 гривень, джерелом покриття якого визначити:

- надходження коштів із загального фонду до бюджету розвитку спеціального фонду у сумі 123 888 039 гривень, із них за рахунок:

- доходів загального фонду у сумі 83 951 380 гривень;

- вільного залишку загального фонду, який сформувався станом на 01.01.2024 у сумі 39 936 659 гривень;

- вільний залишок коштів бюджету розвитку, який сформувався станом на 01.01.2024 у сумі  362 900 гривень;

оборотний залишок бюджетних коштів бюджету Чорноморської міської територіальної громади у розмірі 1 000 000  гривень, що становить 0,10 відсотків видатків загального фонду бюджету громади, визначених цим пунктом;

резервний фонд  бюджету Чорноморської міської територіальної громади у розмірі 6 422 377 гривень, що становить 0,67 відсотків видатків загального фонду бюджету громади, визначених цим пунктом."

1.2.  Пункт 4 Рішення викласти в новій редакції:

"4. Затвердити на 2024 рік міжбюджетні трансферти бюджету Чорноморської міської територіальної громади згідно з додатком 4 до цього рішення.

Відповідно до частини сьомої статті 108 Бюджетного кодексу України надати право Чорноморському міському голові в період між пленарними засіданнями Чорноморської міської ради Одеського району Одеської області, за поданням фінансового управління Чорноморської міської ради Одеського району Одеської області та за  погодженням  із  постійною  комісією з  фінансово - економічних  питань, бюджету, інвестицій та комунальної власності, затверджувати зміни до річних обсягів міжбюджетних трансфертів з внесенням відповідних змін до розпису доходів і видатків бюджету Чорноморської міської територіальної громади на 2024 рік шляхом видання відповідного розпорядження міського голови з наступним внесенням змін до цього рішення.

Визначити видатки у вигляді міжбюджетного трансферту з бюджету Чорноморської міської територіальної громади до:

1) бюджетів інших територіальних громад за бюджетною програмою "Інші субвенції з місцевого бюджету" (КПКВКМБ 3719770) у сумі 4 407 500 гривень, із яких:

1.1) 3 807 500 гривень для обласного  бюджету  Одеської області на:

- фінансування заходів  Міської цільової програми підтримки здобуття професійної (професійно-технічної), фахової передвищої освіти на умовах регіонального замовлення у відповідних закладах освіти, що розташовані та діють на території Чорноморської міської  територіальної громади, на 2024 рік - 1 570 500 гривень;

- фінансування заходів Міської цільової програми соціального  захисту та надання соціальних послуг населенню Чорноморської міської територіальної громади на 2021-2025 роки -  2 237 000 гривень;

1.2) 600 000 гривень для районного бюджету Одеського району Одеської області на:

- фінансування заходів Міської цільової програми фінансової підтримки діяльності Одеської районної ради Одеської області на 2024 рік – 300 000 гривень;

- фінансування заходів Міської цільової програми розвитку фізичної культури і спорту на території Чорноморської міської територіальної громади на 2022-2025 роки – 300 000 гривень.

Уповноважити Чорноморського міського голову Василя Гуляєва на укладення договорів про передачу міжбюджетного трансферту з бюджету Чорноморської міської територіальної громади Одеського району Одеської області у вигляді іншої субвенції до бюджетів інших територіальних громад від імені Чорноморської міської ради Одеського району Одеської області, в тому числі на укладання додаткових угод до відповідних договорів.

Встановити, що на кінець бюджетного періоду залишки коштів іншої субвенції з бюджету Чорноморської міської територіальної громади зберігаються на казначейських рахунках відповідних місцевих бюджетів для здійснення видатків у наступному бюджетному періоді з урахуванням їх цільового призначення.

2) державного бюджету за бюджетною програмою "Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів" (КПКВКМБ 3719800) у сумі 29 253 734 гривень на фінансування заходів:

2.1) Міської цільової програми підтримки Сил територіальної оборони Збройних Сил України, військових частин Збройних Сил України, Національної гвардії України, інших військових формувань та посилення  заходів громадської безпеки в умовах воєнного стану на території Чорноморської міської  ради Одеського району Одеської області на 2024 рік у сумі 18 777 334 гривень;

2.2) Міської цільової програми зміцнення законності, безпеки та порядку на території Чорноморської міської територіальної громади "Безпечне місто Чорноморськ" на 2023-2024 роки у сумі 5 000 000 гривень;

2.3) Міської цільової програми протидії злочинності на території Чорноморської міської територіальної громади на 2024 рік у сумі 2 526 400 гривень;

2.4) Міської цільової програми підтримки Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Миколаєві, на 2024 рік  у сумі 2 000 000 гривень;

2.5) Міської цільової соціальної програми розвитку цивільного захисту Чорноморської міської територіальної громади на 2021-2025 роки у сумі 950 000 гривень.

У разі необхідності закупівлі відповідальними виконавцями заходів Міської цільової програми підтримки Сил територіальної оборони Збройних Сил України, військових частин Збройних Сил України та посилення  заходів громадської безпеки в умовах воєнного стану на території Чорноморської міської  ради Одеського району Одеської області на 2024 рік товарів, робіт, послуг для матеріально-технічного забезпечення військових формувань, кошти, визначені розподілом субвенції як видатки споживання, можуть  спрямовуватися на видатки розвитку і навпаки.

Встановити, що на кінець бюджетного періоду залишки коштів субвенції  з  бюджету Чорноморської міської територіальної громади державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів зберігаються на рахунках відповідних виконавців Програм, відкритих в органах Державної казначейської служби України, для здійснення видатків у наступному бюджетному періоді з урахуванням їх цільового призначення, в тому числі за Міськими цільовими програмами, термін яких завершується в 2024 році."

1.3. Пункт 7 Рішення викласти в новій редакції:

"7. Затвердити розподіл витрат бюджету Чорноморської міської територіальної громади на реалізацію міських  програм у сумі 453 434 279 гривень згідно з додатком 7 до даного рішення."

1.4 Підпункт 25.4 пункту 25 Рішення викласти в новій редакції:

"25.4. Виконавчі органи Чорноморської міської ради Одеського району Одеської області, комунальні установи, які фінансуються з бюджету Чорноморської міської територіальної громади та розташовані в одній будівлі, яка не знаходиться у них на балансі, не здійснюють витрати на оплату комунальних послуг та енергоносіїв, обслуговування пожежної сигналізації.

Такі видатки проводить виконавчий орган міської ради, на балансі якого знаходиться ця будівля, або яка передана йому в оперативне управління (оренду). 

Комунальне некомерційне підприємство "Чорноморський міський центр первинної медико-санітарної допомоги" Чорноморської міської ради Одеського району Одеської області, яке розташоване в будівлі, яка не знаходиться у нього на балансі, не здійснює витрати на оплату комунальних послуг та енергоносіїв.

Такі видатки проводить комунальне некомерційне підприємство "Чорноморська лікарня" Чорноморської міської ради Одеського району Одеської області, на балансі якого знаходиться ця будівля, або яка передана йому в оперативне управління (оренду)."

1.5. Доповнити Рішення пунктом 41 наступного змісту:

"41. Кошти, які надійшли у 2024 році відповідно до п. 3.10 Грантової угоди № 81291166 від 25.11.2022р. в рамках  проєкту міжнародної технічної допомоги GIZ "Просування енергоефективності та імплементації Директиви ЄС про енергоефективність в Україні" від Німецького товариства міжнародного співробітництва (Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH у сумі 10 000 євро та зараховані до спеціального фонду бюджету Чорноморської міської територіальної громади за ККДБ 42020500 "Гранти, що надійшли до місцевих бюджетів" у гривневому еквіваленті у сумі 420 801 грн 44 коп., спрямувати на продовження  демо-проєкту: "Технічне переобладнання системи очищення каналізаційних стічних вод міста Чорноморськ Одеського району Одеської області" відповідно до вимог п. 3.4. вищезазначеної Грантової угоди ".

1.6. Пункти 41-44 Рішення вважати пунктами 42-45.

1.7. Внести зміни та доповнення до додатків 1-8 до Рішення, виклавши їх у новій редакції відповідно до додатків 1-8 до даного рішення.

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з фінансово-економічних питань, бюджету, інвестицій та комунальної власності, заступника міського голови Наталю Яволову.

 

Міський голова                                                                  Василь ГУЛЯЄВ


Прикріплені файли:

Поділитись рішенням
Дізнайтеся також

Усі рішення