Чорноморська міська територіальна громада

Одеська область, Одеський район

30/01/2023

Проект рішення від 30.01.2023 «Про внесення змін та доповнень до рішення Чорноморської міської ради Одеського району Одеської області від 20.12.2022 № 284–VІII "Про бюджет Чорноморської міської територіальної громади на 2023 рік"»

Відповідно до частини 8 статті 78, підпунктів 1, 2 пункту 22 розділу VI "Прикінцеві та перехідні положення" Бюджетного кодексу України, підпункту 1 пункту 1 постанови Кабінету Міністрів України від 11.03.2022 № 252 "Деякі питання формування та виконання місцевих бюджетів у період воєнного стану" (зі змінами), враховуючи рекомендації  постійної комісії з фінансово-економічних питань, бюджету, інвестицій та комунальної власності, керуючись  пунктом 23 частини першої статті 26 Закону України ″Про місцеве самоврядування в Україні″,

 

Чорноморська міська  рада Одеського району Одеської області  вирішила:

 

1. Внести наступні зміни та доповнення до рішення Чорноморської міської ради Одеського району Одеської області від 20.12.2022 № 284 – VІII "Про бюджет  Чорноморської міської територіальної громади  на 2023 рік":

 

1.1. Пункт 1 рішення викласти в новій редакції:

"1. Визначити на 2023 рік:

доходи  бюджету Чорноморської міської територіальної громади у сумі                                     894 181 427,16 гривень, у тому числі доходи загального фонду бюджету громади –                       880 483 684,00 гривень та доходи спеціального фонду бюджету громади – 13 697 743,16 гривень  згідно з додатком 1 до цього рішення;

видатки  бюджету Чорноморської міської територіальної громади у сумі                       1 058 872 556,73 гривень, у тому числі видатки загального фонду бюджету громади –                                                  932 604 441,95 гривень та видатки спеціального фонду бюджету громади – 126 268 114,78 гривень;

повернення кредитів до бюджету Чорноморської міської територіальної громади   у сумі 14 400 гривень, у тому числі повернення кредитів до спеціального фонду бюджету  громади  – 14 400 гривень;

надання кредитів з бюджету Чорноморської міської територіальної громади у сумі                     14 400 гривень, у тому числі надання кредитів із спеціального фонду бюджету громади –                      14 400 гривень;

дефіцит бюджету Чорноморської міської територіальної громади у сумі 164 691 129,57 гривень  згідно з додатком 2 та покривається за рахунок вільних залишків коштів бюджету Чорноморської міської територіальної громади, які утворилися станом на 01.01.2023 року, в тому числі:

дефіцит  за загальним фондом у сумі 52 120 757,95 гривень, джерелом покриття якого визначити вільний залишок коштів станом на 01.01.2023 року загального фонду бюджету, в тому числі за рахунок залишку субвенції з бюджету Великодолинської селищної територіальної громади – 46 204,14 гривень;

дефіцит за спеціальним фондом у сумі 112 570 371,62 гривень, джерелом покриття якого визначити:

- надходження коштів із загального фонду до бюджету розвитку спеціального фонду у сумі 85 417 400,29 гривень за рахунок вільного залишку загального фонду, який сформувався станом на 01.01.2023 року;

- вільний залишок коштів бюджету розвитку, який сформувався станом на 01.01.2023 року у сумі  12 456 822,20 гривень, в тому числі за рахунок субвенції з місцевого бюджету на виконання інвестиційних проектів у сумі 456 822,20 гривень;

- вільний залишок коштів фонду охорони навколишнього природного середовища у складі бюджету громади, який сформувався станом на 01.01.2023 року у сумі  1 176 805,44 гривень;

- вільний залишок коштів цільового фону у складі бюджету громади, який сформувався станом на 01.01.2023 року у сумі 13 519 343,69  гривень;

оборотний залишок бюджетних коштів бюджету Чорноморської міської територіальної громади у розмірі 1 000 000  гривень, що становить 0,11 відсотків видатків загального фонду бюджету громади, визначених цим пунктом та в додатку 2 до цього рішення;

резервний фонд  бюджету Чорноморської міської територіальної громади у розмірі 7 000 000 гривень, що становить 0,75 відсотків видатків загального фонду бюджету громади, визначених цим пунктом."

 

1.2. Доповнити рішення пунктом 41 наступного змісту :

"41. Відповідно до статей 85, 93 та 101 Бюджетного кодексу України в загальних видатках бюджету Чорноморської міської територіальної громади затвердити:

41.1. Інші субвенції з місцевого бюджету у сумі 980 000 гривень для обласного  бюджету  Одеської області на фінансування заходів Міської програми підтримки здобуття професійної (професійно-технічної), фахової передвищої освіти на умовах регіонального замовлення у відповідних закладах освіти, що розташовані та діють на території Чорноморської міської  територіальної громади на 2023 рік;

41.2. Субвенцію з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів у сумі 6 797 000 гривень на фінансування:

  • Міської цільової соціальної програми розвитку цивільного захисту Чорноморської міської територіальної громади на 2021-2025 роки –  у сумі 1 812 000 гривень;
  • Міської цільової програми сприяння територіальній обороні та посилення заходів громадської безпеки на території Чорноморської міської територіальної громади на 2023 рік – у сумі 3 200 000 гривень;

- Міської програми "Здоров'я населення Чорноморської міської територіальної громади на 2021-2025 роки" – у сумі 255 000 гривень;

- Міської цільової програми  протидії  злочинності та посилення громадської  безпеки  на  території  Чорноморської міської територіальної громади на  2023  рік – у сумі 1 530 000 гривень.

У разі необхідності закупівлі відповідальними виконавцями Міської цільової програми сприяння територіальній обороні та посилення заходів громадської безпеки на території Чорноморської міської ради Одеського району Одеської області на 2023 рік товарів, робіт, послуг для матеріально-технічного забезпечення військових формувань, кошти визначені розподілом субвенції як видатки споживання, можуть  спрямовуватися на видатки розвитку і навпаки.

41.3. Встановити, що на кінець бюджетного періоду залишки коштів субвенції  з  бюджету Чорноморської міської територіальної громади державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів зберігаються на рахунках відповідних виконавців Програм, відкритих в органах Державної казначейської служби України, для здійснення видатків у наступному бюджетному періоді з урахуванням їх цільового призначення, в тому числі за Міськими цільовими програмами, термін яких завершується в 2023 році.

Залишки коштів іншої субвенції з бюджету Чорноморської міської територіальної громади зберігаються на казначейських  рахунках відповідних місцевих бюджетів для здійснення видатків у наступному бюджетному періоді з урахуванням їх цільового призначення. "

 

1.3 Пункти 41 – 44 рішення вважати пунктами 42- 45.

 

1.4. Доповнити рішення додатком 7 та 12 відповідно до додатків 6 та 11 до цього рішення.

 

1.5. В пункті 42 цифри "1-10" замінити на цифри "1-12".

 

1.6. Внести зміни та доповнення до додатків 1, 2, 3, 5, 6, 8, 9, 10, 11 до рішення, виклавши їх у новій редакції відповідно до додатків 1 – 5 та 7 - 10 до цього рішення.

 

2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з фінансово-економічних питань, бюджету, інвестицій та комунальної власності, заступника міського голови Наталю Яволову.

 

Міський голова                                                                  Василь ГУЛЯЄВ


Прикріплені файли:

Поділитись рішенням
Дізнайтеся також

Усі рішення