Чорноморська міська територіальна громада

Одеська область, Одеський район

02/11/2023

Розпорядження міського голови від 02.11.2023 № 295 «Про організацію та контроль процедури декларування за 2021 та 2022 роки»

З метою належної організації роботи щодо подання посадовими особами виконавчих органів та структурних підрозділів виконавчого комітету Чорноморської міської ради Одеського району Одеської області декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування (далі - декларація) за 2021 та 2022 роки, здійснюваних на виконання вимог Закону України «Про запобігання корупції» (далі - Закон) та у зв'язку
із набранням чинності Закону України «Про внесення змін до деяких законів України про визначення порядку подання декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування в умовах воєнного стану», беручи до уваги Порядок перевірки факту подання суб'єктами декларування декларацій відповідно до Закону України «Про запобігання корупції» та повідомлення Національного агентства з питань запобігання корупції про випадки неподання чи несвоєчасного подання таких декларацій, затвердженого наказом Національного агентства з питань запобігання корупції (далі - Національне агентство)
від 20.08.2021 № 539/21 (далі - Порядок), Типове положення про уповноважений підрозділ (уповноважену особу) з питань запобігання та виявлення корупції, затвердженого наказом Національного агентства від 27.05.2021 № 277/21, керуючись статтями 42, 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,

1. Посадовим особам виконавчих органів та структурних підрозділів виконавчого комітету Чорноморської міської ради Одеського району Одеської області, які у 2022-2023 роках не подали декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій держави
або місцевого самоврядування, відповідно до статті 45 Закону, і кінцевий строк для подання яких настав до дня набрання чинності Закону України «Про внесення змін до деяких законів України про визначення порядку подання декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, в умовах воєнного стану», подати відповідні декларації за 2021 та 2022 роки не пізніше 31 січня 2024 року. 

2.       Керівникам виконавчих органів та структурних підрозділів виконавчого комітету Чорноморської міської ради Одеського району Одеської області:

2.1.    інформувати підпорядкованих посадових осіб про обов'язок подання ними відповідно до вимог Закону декларацій за 2021 та 2022 роки до 31.01.2024 шляхом заповнення на офіційному вебпорталі Національного агентства та рекомендувати подати декларацію
не пізніше 5 днів до кінця граничного терміну такої подачі з метою уникнення технічних проблем подання декларації внаслідок навантаження на вебпортал;

2.2.    ознайомити до 30.11.2023 підпорядкованих посадових осіб з цим розпорядженням під підпис та надати уповноваженому з антикорупційної діяльності Миколі Чухлібу списки ознайомлених осіб із зазначенням займаної посади, повних прізвища, імені та по батькові.

3.       Уповноваженому з антикорупційної діяльності Миколі Чухлібу забезпечити:

3.1.    організацію і проведення у виконавчих органах та структурних підрозділах виконавчого комітету Чорноморської міської ради Одеського району Одеської області заходів щодо ознайомлення та опрацювання вимог актуального антикорупційного законодавства
з питань фінансового контролю;

3.2.    надання посадовим особам виконавчих органів та структурних підрозділів виконавчого комітету Чорноморської міської ради Одеського району Одеської області за їх зверненнями консультативної допомоги, в межах компетенції, стосовно заповнення декларації;

3.3.    організацію та вжиття заходів із перевірки факту подання посадовими особами виконавчих органів та структурних підрозділів виконавчого комітету Чорноморської міської ради Одеського району Одеської області декларацій за 2021 та 2022 роки у порядку та строки, встановлені пунктами 4 та 5 Порядку;

3.4.    повідомлення Національного агентства про встановлені факти неподання
чи несвоєчасного подання декларацій за 2021 та 2022 роки посадовими особами виконавчих органів та структурних підрозділів виконавчого комітету Чорноморської міської
ради Одеського району Одеської області у порядку та строки, встановлені пунктом 6 Порядку (у разі такого встановлення);

3.5.    інформування Чорноморського міського голови про встановлені факти неподання чи несвоєчасного подання декларацій за 2021 та 2022 роки посадовими особами.

4.       Службі персоналу виконавчого комітету Чорноморської міської ради Одеського району Одеської області:

4.1.    надати до 01.12.2023 уповноваженому з антикорупційної діяльності Миколі Чухлібу інформацію стосовно посадових осіб (із зазначенням займаної посади, повних прізвища, імені та по батькові):

які станом на 31.12.2021 та 31.12.2022 перебували на посадах у виконавчих органах
та структурних підрозділах виконавчого комітету Чорноморської міської ради Одеського району Одеської області (у тому числі, які перебували у відпустках по догляду за дитиною);

які у 2021-2023 роках припинили діяльність, пов’язану з виконанням функцій місцевого самоврядування.

5. Бухгалтерським відділам виконавчих органів та структурних підрозділів виконавчого комітету Чорноморської міської ради Одеського району Одеської області забезпечити за зверненням посадових осіб надання протягом двох робочих днів інформації про їх заробітну плату, інші нараховані (виплачені) виплати чи винагороди.

6. Контроль за виконанням розпорядження залишаю за собою.

 

Міський голова                                                    Василь ГУЛЯЄВ

 

 

 

 


Прикріплені файли:

Поділитись рішенням
Дізнайтеся також

Усі рішення