Чорноморська міська територіальна громада

Одеська область, Одеський район

Документи щодо планування регуляторної діяльності

- Рішення міської ради від 02.12.2022 № 269-VIII «Про затвердження плану діяльності Чорноморської міської ради Одеського району Одеської області з підготовки проєктів регуляторних актів на 2023 рік»

https://od.cmr.gov.ua/documents/38359-pro-zatverdzennia-planu-diialnosti-cornomorskoyi-miskoyi-radi-odeskogo-raionu-odeskoyi-oblasti-z-pidgotovki-projektiv-reg

- Рішення міської ради від 28.11.2023 № 497-VIII «Про затвердження плану діяльності Чорноморської міської ради Одеського району Одеської області з підготовки проєктів регуляторних актів на 2024 рік»

https://od.cmr.gov.ua/documents/74492-pro-zatverdzennia-planu-diialnosti-cornomorskoyi-miskoyi-radi-odeskogo-raionu-odeskoyi-oblasti-z-pidgotovki-projektiv-reg

- Рішення міської ради від 12.04.2024 № 589-VIII «Про внесення змін до рішення Чорноморської міської ради Одеського району Одеської області від 28.11.2023 № 497-VІII «Про затвердження плану діяльності Чорноморської міської ради Одеського району Одеської області з підготовки проєктів регуляторних актів на 2024 рік»»

https://od.cmr.gov.ua/documents/139155-pro-vnesennia-zmin-do-risennia-cornomorskoyi-miskoyi-radi-odeskogo-raionu-odeskoyi-oblasti-vid-28112023-497-viii-pro